160x600
160x600

ALLAH KENDİSİNİ YOK EDEBİLİR Mİ? ALLAH KENDİSİNİ ÖLDÜREBİLİR Mİ, ALLK KENDİ BENZERİNİ YARATABİLİR Mİ? SORULARININ CEVAPLARI

  • 0
Allah kendisini yok edebilir mi? Allah kendisi gibi bir varlık yaratabilir mi? Allah kendisini öldürebilir mi? Tarzı sorular soruluyor. Evet denirse şöyle deniyor. Madem yok olabiliyor, ölebiliyor, Öyleyse Allah kavramının içeriğinde çelişki vardır, Bu da Allah’ın varlığını geçersiz kılar, diyorlar. Hayır denirse diyorlar ki; madem Allah’ın buna gücü yetmiyor. Demek ki her şeye gücü yetmiyor, öyleyse bu kavramın içi boşaldı. Bu da Allah kavramının varlığını geçersiz kılar, diyorlar. Biz deriz ki bu soruları soranlar, şu hususu göz ardı ediliyor: Allah’ın her şeye gücünün yetmesi, yanlışı tercih edip yapmasını gerektirmez. Allah ölmemeyi tercih etmekle ölümsüzdür. Ölüm, kendini yok etme kusurdur. Allah’ın kendisini kusurlu hale getirmeye gücünün yetmesi kendisini kusurlu hale getirmeyi tercih edeceği, böyle bir şeyi tercih etmesi gerektiği anlamına gelmez. Mükemmellik Allah’ın sıfatıdır. Bilinmelidir ki, Allah Hayy (Daima diri ve hiç ölmeyecek olan) ve Kayyumdur (Varlığını devam ettirmek için hiçbir şeye muhtaç olmayan kendi varlığını kendi sınırsız güç ve iradesiyle devam ettiren . Bu soruları soran bir adama sorsak : senin bu binadan kendini tepe üstü atmaya gücün yeter mi? Yeter, diye cevap verecektir. Madem gücün yetiyor, öyleyse kendini aşağı atar mısın? Diye sorsak ben ahmak mıyım kendimi aşağı atayım diyecektir. Deriz ki; Kendisi için ahmaklık gördüğü bir şeyi (kendini öldürmeyi) mükemmellik sıfatına sahip olan Allah’tan beklemek; kendini binadan tepe üstü aşağı atmaktan da daha büyük ahmaklıktır. Ayrıca sonsuz mükemmellikte yaratılmama canlılar için gereklidir. Biraz sonra okuyacağınız Enbiya 22. Ayetin hikmeti gereğince. Neden mi: Canlılar sonsuz mükemmellikte olsalardı ilah olurlardı. Bu da Allah’ın hükümranlığına ortaklar anlamına gelirdi. Allah yanlış yapmaz. Bunun gibi kendisi gibi bir varlık yaratması da kendi hükümranlığının etki ve yetkisini paylaşmak anlamına gelir. Sonsuz mükemmellik, sonsuz güç sahibi olmayı , eşi benzeri olmamayı gerektirir. Şura 11. Ayette "…onun benzeri bir şey yoktur…” buyuruluyor. Çünkü eş ve benzeri olması durumunda "Yerde gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yer gök fesada uğrardı” (enbiya suresi 22 ) ayet sonucunu doğururdu. Eşit güç bu sonucu doğururdu. Bu ise kusur olurdu. Allah ise kusursuzdur. Yanlışı tercih kusurdur, eksikliktir. Allah ise yanlış yapmaz. Kusursuzluk; "sonsuz mükemmelliktedir” şeklinde de ifade edilir. Dolayısıyla kusursuz olan Allah, kendisinden daha kusursuz bir varlık yaratabilir mi? veya sonsuz mükemmellikte olan Allah kendisinden daha sonsuz mükemmellikte varlık yaratabilir mi sorusu da mantıken geçersizdir. Bu sorular Allah’ı kusurlu görme zorlamasıdır. Sonsuz mükemmellikten daha sonsuz mükemmellik kavramı geçersizdir. Zümer 4. Ayet: "Allah kendisine çocuk edinmek isteseydi yarattıklarından dilediğini seçerdi. Fakat o bu kusurdan münezzehtir. Mutlak tek ve karşı konulamaz güç sahibidir.” Buyuruluyor. Görüldüğü gibi kusurlu olanı yapabilecek gücü olduğu halde yapmayacağı anlatılıyor. Müslümana düşen görev "Allah her şeye kadirdir” diye Kur’an da bildiriliyor mu? Bildiriliyor, böylece inanmak, Kutsal kitabı Kur’an’ı okumak. Görüldüğü gibi soruların cevabına Kur’an’dan işaretler ve cevaplar var. Ayrıca yaşadığımız toplumda inanç sahasında en büyük mücadele kelime ve kavram sahalarında olmaktadır. Müslüman, kelime- kavramlar konusunda kendini yetiştirmelidir, geliştirmelidir.
Etiketler : Kıssalar ve Araştırmalar

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2444