160x600
160x600

Hz. Adem cennette yasak olan ağaçtan yemeseydi şimdi cennetteydik, Ben olsaydım yemezdim iddiasının cevabı

  • 0
Sorumluluğunu taşıyan insan, görevinin bilincinde olur; görevini düşünür ve onu yapmaya çalışır. Sorumluluktan kaçan insan ise bahaneler üretir, başkalarını suçlar. Bunun gibi görüyoruz ki, bazı insanlar dünyada üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek yerine Hz. Adem’i suçluyorlar. Diyorlar ki: "Hz. Adem yasak olan ağaçtan yemeseydi şimdi cennetteydik” Bu insanlar samimiler mi, acaba? Samimilerse hiç günah işlemesinler, hiç haram yemesinler! Neden mi? Allah (CC) İbrahim Suresi 34. Ayette: "Hem Allah istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın bunca nimetini teker teker saymaya kalkışırsanız, onu kısım kısım bile olsa sayamazsınız. Gerçekten insan çok zalimdir, çok nankördür.” Buyuruyor. İşte bu sebeple diyoruz ki, Allah’ın nimetlerini kısım kısım bile olsa sayamayacağınız ortada iken; helaller size yetmiyor mu ki, siz haramlara yöneliyorsunuz? Hem insanın yeryüzünde yaşayacağı Bakara 30. Ayetle Araf Suresi 25. Ayetlerde açıkça bellidir. Şöyle ki; Arapçada zamirler tekil, ikil ve ikiden fazla çoğul olmak üzere üçe ayrılır. Çünkü, Araf 19. Ayette " Ey Adem! sen ve eşin, ikiniz cennete yerleşin.” derken ikil zamir, Araf 25. Ayette ise "Allah, dedi ki: "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan (mahşere) çıkarılacaksınız.” derken ikiden fazlayı ifade eden çoğul zamiri kullanılmıştır. Buradan anlaşılıyor ki insanlar yeryüzünde yaşayacaktır. Ayrıca Bakara 30. Ayete gelince; bu ayet daha insan yaratılmadan meleklerle yapılan bir konuşmanın anlatımıdır. Allah (CC) burada : "Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar: Sen orada kanlar dökecek fesat çıkaracak birilerini mi yaratacaksın dediler. Allah: Muhakkak ben sizin bilmediğinizi bilirim” Buyurdu. Halife vekil, bir başkası adına iş gören demektir. Dolayısıyla insan "yeryüzünde” halifeliğini yapacaktır. Bu durum ayetten anlaşılıyor. Bakara 37. Ayette ; "Derken, Âdem (vahiy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.” (Diyanet meali) buyuruluyor. Maide 120. ayette ise "Göklerin, yerin ve bunların içindeki varlıkların ve imkânların mülkü ve hâkimiyeti Allah’ındır, Allah’ın tasarrufundadır. O’nun her şeye gücü, kudreti yeter.” Buyuruyor. Soruyoruz: Her şeye kadir olan Allah, Hz. Adem’i affeden Allah, isteseydi Hz. Adem’i ve eşini tekrar Cennete koyamaz mıydı? Öyle ya, zaten affetmişti! Gücü mü yetmiyordu? Haşa, elbette gücü yetiyordu. Ama dünyada yaşama takdir edildi. Yanlış kabullerin temel sebeplerini; uzmanlarından dini öğrenmek yerine söylentilerden dini öğrenmeye çalışma, İslam karşıtlarından İslam Dinini öğrenmeye çalışma ve Kur’an-ı bir bütün olarak değerlendirmeme olarak görüyoruz.
Etiketler : Kıssalar ve Araştırmalar

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2591