160x600
160x600

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Temel Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) Ortak Soruları

 • 68
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Temel Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) Ortak Soruları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Temel Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) Ortak Soruları

 

 

 

 

 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Temel Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) Ortak Soruları

 1. Aşağıdaki hadislerden hangisi İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi en iyi açıklar?

  A) Sadaka vermek malı eksiltmez.
  B) Sağ elin verdiğini, sol el bilmemelidir.
  C) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. (Doğru Cevap)
  D) Kardeşini güler yüzle karşılaman da sadakadır.


 2. "Onların (kurbanların) ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sizin takvanız (Allah'ın emirlerine olan bağlılığınız) ulaşır..." (Hac suresi, 37. ayet)
  Bu ayette kurban kesmenin amaçlarından hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Fakirleri sevindirmek
  B) Allah’ın emrini yerine getirmek (Doğru Cevap)
  C) Yardımlaşma bilinci oluşturmak
  D) Kardeşlik duygularını geliştirmek

 3. "Hacca gideceksen bir hac yoldaşı ara. İster Hintli, ister Türk isterse Arap olsun. Onun şekline ve rengine bakma; azrrine ve niyetine bak." (Mevlana, Mesnevi)
  Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'nın bu sözü ile anlamca ilişkilendirilemez?

  A) Ameller niyetlere göredir.
  B) Hiç biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de isternedikçe tam mümin olamaz. (Doğru Cevap)
  C) Allah sizin görüntünüze değil, kalplerinize bakar.
  D) Müslüman müslümanın kardeşidir.

 4. Eskiden beri Müslüman toplumlar huzur ve güven içinde yaşamışlardır. Fakirler ve düşkünler gözetilmiş, yolda kalanlara ve yetimlere sahip çıkılmıştır.
  Bu metne göre öncelikli olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Müslümanlar dinlerine bağlıdır.
  B) Müslümanlar arasında caydırıcı yasalar vardır.
  C) Müslüman toplumlarda güvenlik iyi sağlanmıştır.
  D) Müslümanlar yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermiştir. (Doğru Cevap)

 5. Öğretmen Elif'e Hac konusunda doğru (D) yanlış (Y) testi uygulamış ve Elif şu cevapları vermiştir.
  • Hac farz, umre ise sünnettir. (D)
  • Kâbe'yi 7 kez dönmeye "şavt" denir. (Y)
  • İhram, haccın farzlarındandır. (Y)
  Bu cevaplara göre, Elif hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Haccın farzlannı doğru biliyor.
  B) Hac ile ilgili tüm görevleri doğru biliyor.
  C) Hac ile ilgili görenlerin hiçbirini doğrilı bilmiyor.
  D) Haccın farz, umrenin ise sünnet olduğunu biliyor. (Doğru Cevap)

 6. • Depremzedelerin yaraları hâlâ sarılamadı.
  • Evsiz insanların sayısı her geçen gün artıyor.
  • İhtiyaç sahibi kimseler yeterince gözetilmiyor.
  Bu ve benzeri haberlerin arttığı bir toplum-da aşağıdakilerden hangisinin yetersizliğinden söz edilebilir?

  A) Yardımlaşma kurumlarının (Doğru Cevap)
  B) Teknolojik imkânların
  C) Sağlık hizmetlerinin
  D) Üretim araçlarının

 7. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara "Beytullah'a yüz sür evladım!" diye dua ederdi.
  Fatma Hanım, bu duasıyla aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir?

  A) Allah kazancını bereketlendirsin!
  B) Allah yüzünü ak çıkartsın, utandırmasın!
  C) Allah hacca gitmeyi nasip etsin! (Doğru Cevap)
  D) Allah seni cennette Peygamberimiz'e komşu etsin!

 8. Zekâtı farz kıldı Allah,
  Zengin kullar versin diye.
  Yoksulların yüzü gülsün,
  Mutluluğa ersin diye.
  Üzeyir GÜNDÜZ
  Bu dörtlükte zekâtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

  A) Farz bir ibadet olduğuna
  B) Yoksulları mutlu ettiğine
  C) Zenginlerce yerine getirildiğine
  D) Fakirin, zenginin malındaki hakkı olduğuna (Doğru Cevap)

 9. Ertuğrul : Yağmurun ve karın yağması
  Zehra : Güneş ve ayın hareket etmesi
  Muhammet : Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
  Nesrin : Depremde çürük yapıların yıkılması
  Buna göre, Allah'ın herşeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıstır?

  A) Nesrin (Doğru Cevap)
  B) Zehra
  C) Muhammet
  D) Ertuğrul

 10. Zekat kimlere verilmez?
  Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?
  A) Amca-Hala
  B) Dede-Baba (Doğru Cevap)
  C) Dayı-Teyze
  D) Ağabey-Abla

 11. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, Hakan'a "Yardımlaşma Kurumlarımız" konulu bir performans ödevi verdi.
  Buna göre Hakan'ın ödevinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  B) Türkiye Diyanet Vakfı
  C) Tema Vakfı (Doğru Cevap)
  D) Kızılay

 12. Kerem ve Selin hac ibadetinin bireysel ve toplumsal etkisi hakkında babalarıyla tartışıyorlardı. Kerem bireysel, Selin ise haccın toplumsal faydalarını savunuyordu.
  Aşağıdakilerden hangisi Selin’in savunacağı fikirlerden biridir?

  A) Kişi Allah’ın verdiği nimetlere şükreder.
  B) Kişi, tövbe eder ve günahlarından arınır.
  C) Kişi, Allah’ın emrini yerine getirerek mutlu olur.
  D) Kişi, farklı toplumlardan insanlarla tanışıp dostluklar kurar. (Doğru Cevap)

 13. Aşağıdaki hadislerden hangisi zekat ya da sadakanın toplumsal yönü ile ilgili değildir?

  A) Sadaka vermek malı eksiltmez.(Doğru Cevap)
  B) Komşusu aç iken kendisi tok yatan olgun bir mümin değildir.
  C) Kişi kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder.
  D) Başkalarına zarar verecek bir şeyi yoldan kaldırmak da sadakadır.

 14. Merve, televizyonda bazı insanların, kurbanlık hayvanlara eziyet edip, kötü davrandığına ilişkin haberleri izleyince: -Babacığım! İnsanlar Peygamber Efendimizin şu hadisini bilmiyorlar mı, diye tepki gösterdi. Buna göre, Merve babasına aşağıdaki hadislerden hangisini hatırlatmış olabilir?

  A) Bizi aldatan bizden değildir.
  B) Birbirinize öfke duyup kin gülmeyin.
  C) Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. (Doğru Cevap)
  D) Birbirinizi sevmedikçe tam olarak iman etmiş olmazsiniz.

 15. Zeynep okula gelmeyen arkadaşı İrem'e derste işlenen hac konusunu özetlerken aşağıdakilerden hangisini yanlış aktarmıştır?

  A) Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır.
  B) Yıl içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. (Doğru Cevap)
  C) Şartları uygun olan her Müslümana farzdır.
  D) Belirli görevler, belirli mekânlarda yerine getirilir.

 16. Nasrettin Hoca, ceviz ağacının altında uzanmış dinleniyordu. Bir bal kabaklarına baktı, bir de koca ceviz ağacındaki küçük cevizlere:
  — "Ey yüce Rabb'im, şu incecik kabak sapında kocaman kabağı, koca ceviz ağacında ise küçücük cevizi yaratmışsın!" diye söylenirken bir ceviz tanesi hocanın kafasına düştü. Gözünde şimşekler çakan hoca şöyle dedi:
  — "Tövbe Yüce Rabb'im, bir daha senin işi-ne karışmam. Ya kafan. ceviz yerine kabak düşseydi, halim ne olurdu!"
  Bu fıkrada vurgulanan ana fikir aşağıdaki-terden hangisidir,

  A) Allah'ın işine kanşılmaz.
  B) Allah herşeyi bilir ve gözetir.
  C) Alah'ın herşeyi yapmaya gücü yeter.
  D) Allah herşeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. (Doğru Cevap)

 17. Zekâtın veriliş miktarı bakımından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) Koyun ve keçi
  B) Altın ve gümüş
  C) Toprak ürünleri (Doğru Cevap)
  D) Para ve menkul değerler

 18. Zekatın nasıl verilmesi gerektiğiyle ilgili bir afiş hazırlayan Örner'in, afişini desteklemek için aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisini kullanması beklenir?

  A) Öyleyse yetimi sakın üzme! İsteyeni sakın azarlama! (Duhâ suresi, 9. 10. ayetler) (Doğru Cevap)
  B) Kardeşini güleryüzle karşılaman da bir iyiliktir. (Hadis-i Şerif)
  C) Gözleri görmeyene yardım etmen de bir sadakadır. (Hadis-i Şerif)
  D) Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiye erişemezsiniz. (Al-i İmrân suresi, 92. ayet)

 19. Hac ibadeti yerine getirilirken, Hacer annemizin, oğlu İsmail için su arayışının sembolik olarak canlandırılmasını ifade eden kavram aşagıdakilerden hangisidir?

  A) Sa'y (Doğru Cevap)
  B) Tavaf
  C) Vakfe
  D) Ihram

 20. Bir insanın kendi isteğiyle Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir. Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Ayrıca sadaka verecek kişinin zengin olması da gerekmez. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek oluşturur?

  A) Beraber proje ödevi hazırlamak
  B) Arkadaşı ile aynı sırayı paylaşmak
  C) Takım oyununu sahaya yansıtmak
  D) Hasta arkadaşını hastaneye götürmek (Doğru Cevap)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Temel Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) Ortak Soruları [2,9 Mb] (İndirme: 751)

Fatih Bütün Tarafından Hazırlanan Teog Sınavı Soruları Sunusuna ulaşmak için tıklayınız.

Etiketler : TEOG, Sınav, 2. Yazılı, 1. Dönem

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2674