160x600
160x600

2013 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru ve Cevapları İlk Sitemizde...

  • 0
2013 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru ve Cevapları İlk Sitemizde...

2013 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru ve Cevapları İlk Sitemizde...

SORU 1: Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. "Rabbim budur" dedi. Yıldız batınca "batanları sevmem" dedi. Ayı doğarken görünce "Rabbim budur"dedi. O da batınca "Rabbim, bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum" dedi. Güneşi doğarken görünce de "Rabbim budur. Zira daha büyük" dedi. O da batınca..." (Kur'an-ı Kerim, En'am Suresi, 76-78. Ayetler)

Hz. İbrahim'e yönelik bu ayetlerden "insan"a yönelik aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

a) İrade sahibidir.
b) Sorumluluk sahibidir.
c) Düşünen bir varlıktır.
d) İnanmaya ihtiyacı olan bir varlıktır. 
e) Hakikat arayışında ilahi yardıma muhtaçtır.

SORU 2: "Ey Örtüsüne bürünen (Resulüm)! Kalk ve İnsanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terket. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin ızasına ermek için sabret!" (Kur'an-ı Kerim, Müddessir 1-7)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde Hz. Muhammed'e emredilenlerden biridir?

a) Tevekkül Etmek
b) Vefakarlık
c) Paylaşmak
d) Hoşgörülü Olmak
e) Tebliğ Etmek

SORU 3: "Kendilerine doğru yolu gösteren Rehber geldiğinde, insanların iman etmelerine ancak şöyle demelri engel oldu:" Allah bir insanı mı Peygamber olarak gönderdi? (Ey Muhammed) onlara şu sözümüzü ilet: Eğer yeryüzünde yurt tutup dolaşanlar MElekler olsaydı o zaman onlara elçi olarak şüphesiz gökten bir Melek indirirdik." (Kur'an-ı Kerim, İsra, 94-95)

Bu ayete göre Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin akli nedeni nedir?

a) Vahyin evrenselliğini sağlama
b) Vahyin melekleri de kapsaması
c) Vahyin rehberlik niteliği
d) Vahyin dünya koşullarını gözetmesi
e) Vahyin insanüstü bire olgu olması


* Anne ve babana saygı göstereceksin. İnsan öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, yalancı şahitlik yapmayacaksın, komşununu evine karşı aç gözlülük yapmayacaksın..."(Tevrat, Çıkış, 20/12-17)
* "Sen emirleri bilirsin: Zina etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere şahitlik etmeyeceksin ve anne babana hürmet edeceksin." (İncil, Luka, 18-20)
* "Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Kuran-ı Kerim, Nahl, 90)

SORU 4: Bu dini metinlerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) İnanç esaslarının toplumsal hayata yansıyan yönleri vardır.
b) İlahi dinler bir çok ahlak ilkesinde birleşir.
c) Ahlaki değerlerin yegane kaynağı ilahi dinlerdir.
d) Aile ve akrabalık ilişkileri dinler tarafından desteklenir.  
e) Temel insan hakları, ilahi dinler tarafından teminat altına alınmıştır.

SORU 5: "Alevilik-Bektaşilikte önemli bir yere sahip olan Musahiplik (yol kardeşliği) kısaca; iki kişinin insanların şahitliğinde hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermeleri olarak açıklanabilir. Geçmişi, eski Türklerde göçebe hayatın ve yayla kültürünün bir gereği olarak ortaya çıkan "kardeşlik" geleneğine kadar uzanan musahiplik, İslami dönemle birlikte farklı bir biçim kazanmıştır. Hz. Muhammed, Mekke'den Medine'ye hicret edildikten sonra, inananları birbirleriyle kaynaştırmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her bir Mekke'liyi bir Medineli ile kardeş yapmıştır. Bunlar da öz kardeş gibi beraber yemek yemiş, beraber çalışmışlardır. İşte musahiplikte bu geleneklerin harmanlanarak günümüze kadar ulaşmış halidir." 

Buna göre musahiplik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Özünde sosyal dayanışmayı barındırdığı
b) Yerleşik hayata geçmede kolaylık sağladığı
c) Din kardeşliğini yansıtan örek bir uygulama olduğu
d) Toplumsal aidiyeti pekiştiren bir model olduğu
e) Şartların gereği olarak ortaya çıktığı

NOT: Yayınlayan arkadaşlardan alıntı yaparken açık kaynak kullanmaları temennimizidir... www.izzeteker.com
Etiketler : YGS

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2443