160x600
160x600

Aktif-Sen Mülakata Karşı Çıktı...

  • 0
Aktif-Sen Mülakata Karşı Çıktı...

Aktif-Sen Mülakata Karşı Çıktı...

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik’te yer alan sınava dayalı yönetici atamalarının ocak-şubat aylarında yapılmasına dair hüküm gereği bazı iller son zamanlarda yönetici atama duyurusu yapmış ancak, Bakanlıktan alınan talimatlar gerekçe gösterilerek söz konusu duyurular geri çekilmiştir.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'in son günlerde kamuoyuna yansıyan açıklamalarında, eğitim okul ve kurumlarına yönetici atamaları için "sınav” veya "sadece 10 yıllık kıdem” + ”mülakat” öngörüsünün ağırlık kazandığı anlaşılmaktadır. Önceki yıllarda Danıştay tarafından durdurulan "mülakat"ın, Bakanlık nezdinde yeniden gündeme getirilmesi manidardır. Son yıllarda iyice çıkmaza sokulan yönetici atama sorununa yeni bir halka mı eklenmek isteniyor?

Diğer taraftan yönetici görevine atamanın nasıl yapılacağının tartışıldığı bu günlerde, söz konusu görev için nasıl bir kişinin aranması gerektiği göz ardı edilmektedir. Bir başka ifade ile söz konusu göreve atanacak kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerinin neler olacağı belirlenmiş midir? Bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyinde ifade edilen yeterlilikler ve bu yeterliliklere ait performans göstergeleri açıklanmış mıdır? Bu hususlar kamuoyu tarafından bilinmekte midir? Günümüzde; bacacı, sıvacı, duvarcı vb. meslekler için ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler belirlenirken eğitim okul ve kurumlarını emanet edeceğiniz yöneticilerden -söz konusu standartlar kapsamında olmasa da- hangi yeterliliklerin beklenildiği hususunda mutabık kalınmış mıdır? Neyi ölçeceğinizi bilmeden ölçme aracı tanımlamak ve tartışmak, konuyu bilimsel zemine ne kadar taşımaktadır?

Aktif eğitimciler sendikası olarak her ortamda kişilerin, atanacak görevin gereği talep edilen yeterliklere sahip olması gerektiğini söyledik. Bu bağlamda; söz konusu kadrolar için yapılacak atamalarda; önceden tanımlanan ve herkesçe kabul edilmiş ölçütler objektif ve bilimsel olarak ölçülebilmelidir. Bu süreçte sınav denilince herkesin aklına gelen yazılı sınav, kişisel portfolyo, geçmişe dönük tecrübelerin sorgulandığı görüşmeler elbette öngörülebilir. Bu değerlendirme araçlarına farklı puanlama ağırlıkları verilebilir. Ancak yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin bilimselliği ve objektifliği kamuoyunda tartışma konusu yapılmamalı, Bakanlık bu konuda şeffaf ve hesap verebilir olmalı, sürecin adil ve tarafsızlığı yasal düzenlemelerle garanti altına alınmalıdır.

Her şeyden önce, eğitim kurumları yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak tanımlanmalı, okul ve kurum bazında seviyelendirilmelidir. Okul yöneticiliğinin hizmet öncesi bir eğitim gerektirdiği kabul edilmelidir. Eğitim adına ortaya konulan ulusal vizyon, toplumsal hayatta okula yüklenen misyon, oluşturulan ulusal okul modeli, eğitim sistemi içinde okul yöneticisinden beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikler vb. hususlar dikkate alınarak "Eğitim Lideri Eğitimi" programı hazırlanmalıdır. Söz konusu eğitim programı, üniversitelerde var olan "eğitim yönetimi, planlaması, teftişi" programlarından farklı yapıda ve içerikte olmalıdır. Yöneticilik potansiyeline sahip yönetici adayları (belirli objektif kriterler konulabilir) öncelikle bu eğitime alınmalı ve eğitim sürecinde ortaya konulan kişisel performans yönetici atamalarında dikkate alınmalıdır. Yöneticilik görevi süreklilik arz etmemeli, yöneticilikte ortaya konulan performans ölçütlerine göre devam edebilmelidir.

Diğer taraftan bu süreçte yürürlükteki yönetmelik gereği sınava girmiş ve atama bekleyen binlerce eğitimcinin kazanılmış hakları korunmalı ve yasa gereği atamaları öncelikli olarak yapılmalıdır. Eğitimciler sisteme küstürülmemelidir. Bütün bu süreçte eğitim kurumlarında yöneticiliğin ikincil bir görev olduğu, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında as olanın öğretmenlik olduğu unutulmamalıdır.

Etiketler : Aktif-Sen, Mülakat, Atama

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2564