160x600
160x600

6. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı (Siyer) Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

  • 34
1. Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden birini anlatmaz?
A) Çocuklarına güzel bir isim vermek
B) Çocuklarını güzel ahlak üzere yetiştirmek
C) Çocuklarının iyi kötü tüm isteklerini yerine getirmek
D) Çocuklarının beslenme, barınma eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak

2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu gece gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) Save Gölü kurudu. B) Semave Vadisi sular altında kaldı.
C) Gök gürledi, şimşekler çaktı. D) 1000 yıldır yanan ateş söndü.

3. Peygamberimiz (s.a.v.) amcasıyla birlikte Şam'a ticaret için yolculuğa çıktığında Busra’da verdikleri molada, amcasına yeğenini geri götürmesini söyleyen kişi kimdir?
A) Meysere B) Bahira C) Haris D) Necaşi

4. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) göklerdeki ismi …….., yerdeki ismi …….
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Mustafa - Mahmud B) Muhammed - Ahmed
C) Ahmed - Muhammed D) Mahmud - Muhammed

5. Aşağıdakilerden hangisi "Şüphesiz her şeyi bir ölçü ile yarattık.” (Kamer, 49) ayet-i kerimesi kapsamında değildir?
A) Gece ile gündüzün art arda gelmesi
B) Güneş'in bir yörüngede hareket etmesi
C) Güneş ve Ay'ın Dünya'ya olan mesafeleri
D) İnsanların verimli topraklara yerleşmeleri

6. Peygamberimizi (s.a.v.) ve amcası Hz. Hamza’yı emziren, aynı zamanda Ebu Leheb’in de cariyesi olan kişi kimdir?
A) Halime B) Süveybe C) Amine D) Ümmü Eymen

7. "Yoldan taş, diken ve kemik gibi rahatsız edici şeyleri uzaklaştırmak sadakadır.” hadis-i şerifi doğrultusunda aşağıdaki maddelerden hangisi sadaka kapsamına girmez?
A) Okul koridorunda yere düşmüş olan muz kabuğunu kaldırmak
B) İnsanların istifade edeceği yerlere fidan dikmek.
C) Oruç tutmak
D) Arabamızı başkalarına engel olmayacak şekilde park etmek.

8. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize (s.a.v.) hiç tereddüt göstermeden hemen iman eden kişidir?
A) Hz. Ali B) Hz. Ömer C) Hz. Osman D) Hz. Ebu Bekir

9. İnsanların kendi işledikleri kötülükler yüzünden karada ve denizde bozulma ortaya çıktı. Pişman olmaları için Allah yaptıklarının kötü sonuçlarını onlara tattıracaktır.(Rum, 41)
Bu ayet-i kerimeye göre aşağıdakilerden hangisi insanların işledikleri kötülüklerden olamaz?
A) Bitki örtüsünün yok edilmesi B) Fidan dikilmesi
C) İsraf D) Toprağın, havanın, suyun kirletilmesi
10. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara yardım eden ve onlarla her türlü imkânını paylaşan Medineli Müslümanlara ne denir?
A) Muhacir B) Hanif C) Ensar D) Ashab-ı Suffe

11. Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) "Allah’ım! Beni, senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek şeyin sevgisiyle rızık¬landır.”
B) "Kim sevdiğini Allah için sever, kızdığına Allah için kızarsa imanı olgunlaşmış demektir.”
C) "Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”
D) "Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…”

12. "Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır?"
Yukarıdaki ayet-i kerimede aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmemiştir?
A) Nehirler B) Deve C) Dağlar D) Yeryüzü

13. Aşağıdakilerden hangisi "Göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın den¬geyi bozmayın.” (Rahman, 7-8) ayet-i kerimeleri ile çelişmektedir?
A) Akarsulara dökülen fabrika atıkları için arıtma tesisleri kurmak
B) Yakıt tüketiminde çevre dostu araç ve yöntemler kullanmak
C) Teknolojik tasarım ve projelerin çevresel sonuçlarını dikkate almak
D) Av yasağı uygulanan yer ve dönemlerde avlanmak

14. Aşağıdakilerden hangisi "Hüzün yılında” gerçekleşmeyen olaylardan biridir?
A) Miraç olayı gerçekleşti.
B) Peygamberimizin (s.a.v.) amcası Ebu Talib vefat etti.
C) Peygamberimizin (s.a.v.) annesi Âmine vefat etti.
D) Peygamberimizin (s.a.v.) eşi Hz. Hatice (r.a.) vefat etti.

15. Peygamber Efendimizi (s.a.v.) örnek alan bir mümin, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Anne babasını üzmez, ihtiyaçları olduğunda onlara yardım eder.
B) Anne babasına karşı saygısız davranışlarda bulunmaz.
C) Yaşlandıklarında anne babasının bakımını üstlenir.
D) Haklı olduğunda anne babasına bağırıp onları kırabilir.

16. "Bir müminin, kardeşini üç günden fazla terk edip onunla küs durması helâl değildir. Dargın olanlar birbirleriyle karşılaştıklarında ikisi de yüz çevirir. Oysa bunların hayırlısı, ilk önce selam verendir.”
Yukarıdaki hadis-i şerife göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Üç günden fazla küs durmak doğru değildir.
B) Küs olanlar birbirleriyle karşılaşmamaya çalışmalıdır.
C) Küs olduğumuz bir kardeşimizle barışmanın yollarını aramalıyız.
D) Küs olduğumuz biriyle barışmak için ilk adımı biz atmalıyız.

17. Aşağıdakilerden hangisi "Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de (melekler) size merha¬met etsin.” hadis-i şerifinin bir yansımasıdır?
A) Sokak hayvanları için hayvan barınakları kurmak
B) Park ve bahçelerdeki çiçekleri koparmamak
C) Çetin kış şartlarında ormanlık alanlara yiyecek bırakmak
D) Hepsi
18. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir?
A) Yakın çevresi dışında asla kimseye İslam’ı anlatmamıştır.
B) İslam’ı insanlara zorla öğretmiştir.
C) Önce Medinelilere İslam’ı anlatmıştır.
D) Yakın çevresinden başlayarak İslam’ı anlatmayı yaygınlaştırmıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sergilediği bir davranış olamaz?
A) Aile bireylerinin sorunlarını dinlerdi.
B) Çocukları ve torunlarıyla şakalaşırdı.
C) Çocukları arasında ayrım yapardı.
D) Çocuklarının hatalarını bağışlardı.

20. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” buyurmuştur.
Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) Bütün müminler birbirinin kardeşidir.
B) Müminler sahip olduklarını paylaşmalıdır.
C) Gerçek mümin kendisi için istediği şeyleri kardeşi için de ister.
D) Gerçek kardeş zor zamanda kardeşine yardım edendir.

21. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?
A) Bayat ekmekleri değerlendirmeli, çöpe atmamalıyız.
B) Sağlıksız koşullarda satılan yiyeceklerden tüketmemeliyiz.
C) Yemek ihtiyacımızı sürekli ayaküstü atıştırmalarla gidermeliyiz.
D) Yemeğimizi arkadaşlarımızla paylaşmalı, onlara ikramda bulunmalıyız.

22. "Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”
Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi yönünü anlatmaktadır?
A) Cömertlik ve kibarlığını
B) Allah’a olan güveni ve davasına bağlılığını
C) Sabırlı ve kanaatkâr oluşunu
D) Cesaretli ve adil oluşunu

23. Allahü Teâlâ: "Beni anınız ki, ben de sizi anayım!...” (Bakara, 152) buyurmaktadır.
Bu ayet-i kerime aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Allah’a tevekkül etmek B) Allah’ı çok sevmek
C) Allah yolunda sabretmek D) Allah’ı çokça zikretmek

24. Peygamberimiz (s.a.v.), hicret yolunda mağaraya sığındıklarında müşrikleri görünce telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e "Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.”diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir.
Peygamberimizin (s.a.v.) bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azim B) Tevekkül C) Şükür D) Zikir

25. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır?
A) Müslümanın gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonuç konusunda Allah’a güvenmesi
B) Müslümanın ibadetlerini zamanında ve tam yapmaya gayret etmesi
C) Müslümanın kendisine sıkıntı ve zorluk çıkaranlara beddua etmesi
D) Müslümanın İslam’ın emirlerine tam bir şekilde uyması

25+1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Peygamberimiz (s.a.v.) doğduğu sırada putlara tapmanın yaygın olduğu ve türlü kötülüklerin yaşandığı döneme "Cahiliye Devri” denir.
II. Dedesinin vefatından sonra Peygamber Efendimizin sorumluluğunu amcası Ebu Talip üstlendi.
III. Bedir Savaşı müşriklerin zaferiyle sonuçlandı.
IV. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine ve Müslümanlara dayanılmaz eziyet ve işkencelerde bulunan Mekkelileri Mekke’yi fethettiği zaman affetti.
A) I ve II B) II, III ve IV C) I, II ve IV D) Yalnız I
Etiketler : 6 Siyer 2-1

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,0337