160x600
160x600

5. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı (Siyer) Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

  • 85
1. Aşağıda verilen Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) İbrahim B) Abdullah C) Rukiyye D) Zeynep

2. Peygamberimizin (s.a.v.) amcası Ebu Talib ve eşi Hz. Hatice'yi kaybettiği yıla ne denir?
A) Senetül vüfud B) Hüzün yılı C) Seriyyeler D) Mukabele

3. Aşağıdakilerden hangisi "hadis” ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözleridir.
B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyudur.
C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) onaylarıdır.
D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) fiilleridir.

4. Sahabe: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sohbetinde bulunmuş, onunla arkadaşlık etmiş, onu dinlemiş ve ………….. kimseye denir.
Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Müslüman olarak vefat etmiş B) Onunla alışveriş yapmış
C) Onunla savaşlara katılmış D) Medine’ye hicret etmiş

5. Peygamberimiz (s.a.v.) 1. Akabe Biatı'ndan sonra Medinelilere İslam'ı anlatmak için kimi gönderdi?
A) Hz. Ali B) Mus’ab b. Umeyr
C) Hz. Ebubekir D) Bilal-i Habeşi

6. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yetiştirdiği yetim kızlardan biri değildir?
A) Kebşe B) Rukiyye C) Habibe D) Faria

7. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Taif yolculugu sonrası Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve oradan Cenab-ı Hakk’ın yüce makamlarına çıkarıldığı gece yolculuğuna ne denir?
A) Mevlid B) İsra ve Miraç C) Hicret D) Berat

8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuk sevgisi hakkında diğerlerinden farklı bir örnektir?
A) Oğlu İbrahim’in doğum haberini getiren Rafi adındaki adama hediye vermesi.
B) Babasını savaşta kaybeden Caferi Tayyar’ın oğlu Abdullah’a "Baban ben; annen Hz. Aişe olsun ister misin?” demesi.
C) Oğlu İbrahim doğduğunda onu Hz. Aişe’ye götürüp "Şuna bir bak! Nasıl bana benziyor mu?” diye sorması
D) Oğlu İbrahim doğduğu için kurban kesmesi

9. Aşağıdaki hangi hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklar arasında ayırım yapmaması ile ilgilidir?
A) Allah’tan korkun, çocuklar arasında adaletli davranın.
B) Çocuklarınıza güzel isimler koyunuz.
C) Çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel yapın.
D) Çocuk kokusu cennetin kokusundandır.

10. Aşağıdakilerden hangisi anne babaya saygı sevgiyi gösteren bir davranış değildir?
A) Onların izni olmadan bir iş yapmamak
B) Öldükten sonra onları hayırla anmak
C) Sadece yaşlandıklarında onlara hizmet etmek
D) Vasiyetlerini yerine getirmek
11. Hz. Muhammed (s.a.v.) namaz kıldırırken bir çocuk ağlaması duyduğunda çocuk ve annesi üzülmesin diye namazı kısa keserdi.
Yukarıdaki olay Peygamberimizin (s.a.v.) hangi örnek ahlakıyla ilgilidir?
A) Çocuklar arasında ayırım yapmaması
B) Kimsesiz ve yetim çocukları koruması
C) Çocuklara değer vermesi
D) Kız çocuklarına geniş haklar vermesi

12. "Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, ………….. başını okşa.”
Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) İhtiyarların B) Yetimin C) Annenin D) Çocukların

13. Aşağıdaki hadislerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kimsesiz çocukları koruması ile ilgilidir?
A) İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.
B) Allah’tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli davranın.
C) Kızını ölüme mahkum etmeyen, hor görmeyen, oğlunu kızından üstün görmeyen anne babayı Allah cennete koyar.
D) Kim üç yetimin tüm ihtiyaçlarını karşılarsa ben ve o şu iki parmak gibi yan yana oluruz.

14. "Hediye ve bağışta çocuklarınız arasında eşitliğe dikkat ediniz.”
Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi özelliği ile en çok ilgilidir?
A) Kimsesiz çocukları koruyup gözetmesi
B) Çocuklara değer vermesi
C) Çocuklar arasında ayırım yapmaması
D) Çocuklara merhamet ve şefkatle davranması

15. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklar hakkında ana babalardan istediği davranışlardan biri değildir?
A) Çocuklara güzel isim koymak
B) İlk söz olarak Lâ ilâhe illallah’ı öğretmek.
C) Mirasın tamamını erkek çocuklara bırakmak
D) Güzel bir ahlak ile terbiye etmek

16. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir ramazan ayında Hira Mağarasında iken aniden işittiği bir sesle irkildi. Daha önce hiç görmediği bu varlık kimdi?
A) Mikail B) Azrail C) İsrafil D) Cebrail

17. "Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler ……………. olurlar." (Nisa, 10)
Yukarıdaki ayet-i kerimede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Perişan B) Karınlarına ateş doldurmuş
C) Şeytan çarpmış gibi D) Kalpleri mühürlenmiş

18. Peygamberimiz (s.a.v.) torunu Hasan’ı öpüp severken onu gören bir adam "10 tane çocuğum olduğu halde hiçbirini öpüp sevmedim.” dedi, bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) adama hayretle baktı ve "……………………" dedi.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
B) Merhamet imandandır.
C) Merhamet et ki kurtuluşa eresin.
D) Merhamet et ki cennete giresin.

19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) Medine'de yaptığı ve halen mezarının olduğu mescididir?
A) Mescid-i Aksa B) Mescid-i Haram
C) Mescid-i Kıbleteyn D) Mescid-i Nebevi

20. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklara verdiği değerin bir göstergesi değildir?
A) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) namaz sırasında çocukların kendisini rahatsız etmesinden hoşlanmazdı.
B) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) karşılaştığı çocuklara selam verirdi.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukların oyunlarına katılırdı.
D) Namaz kıldırırken arka saflarda ağlayan çocuk sesi duyduğunda namazı kısa keserdi.

21. Halime, Ümmü Eymen, Fatma binti Esed, Süveybe.
Yukarıda adı geçen kadınların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk Müslüman olmuş kadın sahabilerdir.
B) Savaşlarda Müslüman askerlere yardım etmiş kadın sahabilerdir.
C) Çocukluğunda Hz. Muhammed’e (s.a.v.) annelik yapmış kadınlardır.
D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ihtiyaçlarını karşıladığı fakir kimsesiz kadınlardır.

22. Hz. Amine Hatun’un vefatından sonra Peygamberimizi (s.a.v.), dedesi Abdülmuttalib’e teslim eden ve Efendimiz (s.a.v.) "Annemden sonra annem sensin.” dediği bu sadık hizmetçisi kimdir?
A) Halime B) Ümmü Eymen C) Şeyma D) Hatice

23. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) soyu hangi çocuğundan devam etmiştir?
A) Zeynep B) Abdullah C) Kasım D) Fatıma

24. Bizler Hz. Muhammed’i (s.a.v.) örnek aldığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir?
A) Anne babaya öf bile dememeliyiz.
B) Çocuklar arasında ayrım yapmamalıyız.
C) Anne ve babamız bizi üzüyorsa biz de onları üzmeliyiz.
D) Merhametli ve hoşgörülü olmalıyız.

25. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mekke Hz. Peygamberin (s.a.v.) doğum yeridir.
B) Müslümanlar Mekke’ye hicret etmişlerdir.
C) İlk Müslümanların birçoğunun ana yurdu Mekke’dir.
D) Peygamberimiz (s.a.v.) Medine de vefat etmiştir.

25+1. Benim Ömer adında bir kardeşim var. Ailem onu benden daha çok seviyor, babam onu kucağına alıp seviyor. Onun her istediğini yapıyor ama beni sevmiyor, öpmüyor. Onu benden üstün tutuyor.
Fatma’nın babası aşağıdaki hadislerden hangisini uygularsa Peygamberimizin (s.a.v.) hadis-i şerifi ile müjdelenmiş olur?
A) "İlim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır."
B) "Kızını ölüme mahkum etmeyen hor görmeyen, oğlunu kızından üstün görmeyen ana babayı Allah cennete koyar."
C) "Çocukları öldürmeyin."
D) "İlk söz olarak çocuklarınıza güzel bir şekilde "La ilahe illallah” demeyi öğretiniz."
Etiketler : 5 Siyer 2-1

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,0333