160x600
160x600

Ortaokul 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı

  • 85
A – Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz.
( 5 * 10 = 50 P )

1- Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumak insana ne kazandırır?
a) Allah’ın emir ve yasaklarını daha iyi anlar.
b) Cennete götüren davranışları öğrenir.
c) Kıssaları anlayarak geçmişten ders çıkarır.
d) Hepsi

2- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?
a)Kur’an son ilahi kitaptır. b)Kur’an’ın okunması ibadettir.
c)Kur’an sadece Araplara gönderilmiştir.
d)Kur’an Allah sözüdür.

3- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
B)Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
C)Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
D)Kur’an okumak ,insanı psikolojik açıdan rahatlatır.4- "(Ey Muhammed!) De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana Tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyolunuyor…” Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizin bizden insan olarak tek farkı nedir?
a) Allah’tan vahiy alması b) Çok ibadet etmesi
c) İnsanüstü güçlere sahip olması
d) İnsanlara karşı merhametli olması

5-"Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik!”
Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İnsanları sadece Allah’a inanmaları konusunda uyarmıştır.
b) Allah’ın çizdiği sınırların korunması gerektiğini vurgulamıştır.
c) Dosdoğru yol üzere yürüyenlerin kurtuluşa ereceklerini
müjdelemiştir.
d) Peygamberimizin uyarıları sadece kendi dönemindeki insanlar için geçerlidir.

6- " Peygamberimizin Zeyd ile birlikte gittiği Taif şehrinde taşlanması ve hakarete uğramasına rağmen onlara beddua etmemesi ‘ belki onların çocuklarından inananlar olur ‘’ diyerek Cebrail’in helak etme teklifini geri çevirmesi olayını nasıl değerlendirebiliriz?
a) Peygamberimizin insanları üzmek istememesi.
b) Son Peygamber olduğu için.
c) Bağışlayıcı ve rahmet Peygamberi olması.
d) İnsanlık için bir uyarıcı olmasından dolayı.

7- Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı yorumlanmasına sebep olan faktörlerden birisi değildir?
a) İnsanların farklı düşüncelere sahip olması.
b) Aynı kültür ortamında bulunulması.
c) Ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyinin farklı oluşu.
d) Sosyal yapıdan kaynaklanan değişiklikler.

8- Aşağıdakilerden hangisi Hanbelilik mezhebinin yayıldığı ülkelerden değildir?
a) Suriye b) Filistin c) Suudi Arabistan d) Tunus9- ‘’ Eline,beline,diline sahip olmak.’’
Yukarıda anlatılan ilke aşağıdaki mezheplerden hangisini tanımlar?
a) Alevilik-Bektaşilik b) Hanefilik
c) Mevlevilik d) Kadirilik

10- Aşağıdakilerden hangisi Cemevi’nde cem ibadeti için ışıkları, aydınlatma araçlarını yakmakla görevlidir?
a) Zakir b) Çerağcı c)Peykçi d) Rehber

B-Aşağıdaki kelimeleri uygun olan boşluklara yazınız.
( 4* 5 = 20 P )
(Caferiler, Nakşibendiler, sünnet,Hz. Muhammed, Rıdvan,Kur’an)

11- ………….., cennette görevli melektir.
12- Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kıldığımız teravih namazı …………………. tir.
13- …………………..,bizim için en iyi örnektir.
14- İslam dininin temel kaynakları ……………… ve sünnettir.
15- ………………., namazlarını birleştirip üç vakitte kılarlar.

C – Aşağıdaki mezheplerle bu görüşlerin sahiplerini eşleştiriniz.( 3* 5 = 15 P )

16- Bektaşilik ( ) Kurucusu yoktur.
17- Eş’arilik ( ) İmam Cafer-i Sadık
18- Alevilik ( ) Abdülkadir Geylani
19- Caferilik ( ) Hacı Bektaş-ı Veli
20- Kadirilik ( ) Ebu’l Hasan Ali el-Eş’ari

D– Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D),yanlış ise (Y) harfini yazınız. ( 3 * 5 = 15 P )

21-( ) Hz. Muhammed (sav), Peygamber olunca bütün insanlar ona inanmıştır.
22-( ) Hz. Muhammed (sav) 40 yaşında Peygamber olmuştur.
23-( ) Alevilik soydan gelir, Bektaşilik’e girmek ise isteğe bağlıdır.
24-( ) Türkiye’de Fıkhi mezheplerden en çok Hanefilik ve Şafilik mezhepleri yaygındır.
25-( ) Haricilik ve Mutezile Tasavvufi mezheplerdendir.


Not :Süre 40 dakikadır.
Başarılar dilerim.


İlhan KAYA
Din Kült. ve A hl. Bil. Öğrt.
Etiketler : 7. Sınıf

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2544