160x600
160x600

İHO/Ortaokul 7. Sınıflar Kur'an-ı Kerim 1. Dönem 1. Yazılı

  • 0
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (4x12=48)


1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- Kuranı Kerim – Hz Muhammed
b- Tevrat – Hz İbrahim
c- Zebur – Hz Davut
d- İncil – Hz İsa

2. (c.c.) "Celle Celâluh” ifadesinin anlamı nedir?
a- Allah’ın adı anıldığında kullanılan bir saygı ifadesidir. O’nun şanı yücedir
b- Allah’ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun.
c- "Selam, O’nun üzerinde olsun
d- Selam Senin üzerine olsun

3- "Hz. Peygamber’e (s.a.v.) vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesle nakledilen, okunması ile ibadet edilen, başkalarının benzerini getirmekten âciz kaldığı, Allah’ın mucize kelamıdır” tanımı neyi ifade eder?
a- Zebur b- İncil
c- Tevrat d- Kuranı Kerim

4- Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimde yer alan konulardan biri değildir?
a- İnanç b- İbadet
d- Atalardan masallar d- Kıssalar

5- "Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.”
Yukarıdaki ayette Kuranı Kerimle ilgili hangi hüküm çıkarılmaz?
a- Gerçekleri anlatan
b- Yol gösterici
c- Gelecekten haber veren
d- İnananlar için rehberdir.

6- Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin özelliklerinden değildir?
a- Evrenseldir b- Mekke halkını kapsar
c- Mutlak doğrudur d- Allah’ın sözüdür
7- Hz Süleyman hangi kavme Peygamber olarak gönderilmiştir?
a- Ad Kavmine b- Sodon ve Gomore
c- Eyke Halkına d- İsrailoğullarına

8- A. Kur’an, bütün insanları Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine imana yani tevhit inancına davet eder.
B. İnsanları putperestlik ve şirkten şiddetle men eder.
C. Sosyal, iktisadi ve siyasi hayatta takip edilmesi gereken temel esasların ne olduğunu söyler.
D. İslam’ın kurallarına uyanların cennete, uymayanların ise cehenneme gireceğini haber verir.
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi veya hangileri doğrudur?
a- A –B b- D- B
c- Hepsi d- C – A

9- Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimde ismi geçen Peygamberlerden değildir?
a- Hz Süleyman b- Hz Lokman
c- Hz Davut d- Hz Nuh

10- Allah (c.c.) tarafından yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir topluma veya bütün insanlığa gönderilen kimselere ne denir?
a- Resul b- Halife
c- Nebi d- Melik

11- "Sure, Kur’an-ı Kerim’in on dördüncü suresidir. Mekke’de nazil
olmuştur ve elli iki ayetten oluşmaktadır. Otuz beş ile kırk ikinci ayetleri arasında …………. Peygamber’den (a.s.) bahsedildiği için sure bu adı almıştır”. Yukarıdaki surenin adı nedir?
a- Musa (as) b- Nuh (as)
c- İbrahim (as) d- Hud (as)

12- "Sözlükte itaat, hesap, sorumluluk ve hüküm anlamlarına gelir. Terim
olarak anlamı ise akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi emirler bütünüdür.” İfadesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a- İman b- İhlas
c- Din d- Müşrik


B) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri verilen kavramların uygun olanı ile doldurunuz. (3x5=15)

(Kur’an, inanç, Kudüs, İslam, hayat kitabı)

1. İslam’da, dinî hayatın şekillenmesinde tek ilahi kaynak .............................’ dır.
2. Kur’an bize ............................. ile ilgili bilgiler verir.
3. Kur’an-ı Kerim bir ............................. dır.
4. Hz. Davud (a.s.) ..........................’te doğmuş ve burada vefat etmiştir.
5. Allah katında yegâne din ............................. dinidir.

C) Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlelerin başına "D”, yanlış ise "Y” yazınız. (2x5=10)
1. ( ) Tevhidin karşıtı şirktir.
2. ( ) Anne babamıza uygun olduğumuz zamanlarda ilgi göstermeliyiz.
3. ( ) Kur’an her açıdan gerçek ve doğru bilgilerle bilgilenmemizi sağlar.
4. ( ) Allah’ın (c.c.) ve elçisinin ortaya koyduğu emir ve yasaklara uymaya itaat denir.
5. ( ) Zebur, Hz. Süleyman’a (a.s.) gönderilmiş bir kitaptır.

D) İtaat kavramını tanımlayıp, kısaca açıklayınız. (7 puan)

D) Aşağıdaki ayetlerde geçen Meddi Tabi, Meddi Muttasıl ve Meddi Munfasılları bulunuz. (20 puan)
اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَٓاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۝
يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَۙ۝

Etiketler : Kur'an-ı Kerim

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2492