160x600
160x600

Yüksek Lisans Yapan, Uzman Öğretmendir...

  • 85
Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun (5204 Sayılı Kanun) gereğince, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinin sonuna öğretmenlik kariyer basamakları ile ilgili fıkralar eklenmiş
ve o tarihten itibaren öğretmenlik mesleği ”öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen” olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmıştır”.

Bu kanunun birinci maddesinde "alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre değerlendirilir” ifadesi yer almaktadır.

Bu maddenin devamında ise "toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı % 20’dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir” şartı da yer almaktadır.

Bu kanun ile ilgili olarak düzenlenen yönetmelikte ise "Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır. Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;
a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl kıdemi bulunmak şartı aranır” denilmektedir.

Yani bu kanun ve yönetmeliklerden çıkarılan sonuca göre; yüksek lisans veya doktora mezunu olan bir kişi sınava girmeyecek, muaf sayılacaktır. Ancak kişinin uzman öğretmen veya başöğretmen olabilmesi için 7 yıl öğretmen olarak çalışması şartı konulmuştur. Ayrıca uzman öğretmenlik için %20, başöğretmenlik için ise %10 kontenjan şartı da konulmuştur.

120 kişiden oluşan TBMM Milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesine açılan iptal davası sonucunda; Anayasa Mahkemesi 21.05.2008 gün 2004/83 esas 2008/107 kararı ile 5204 sayılı yasanın 7. maddesindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için aranan kıdem ve %10 - %20 kontenjan şartını iptal etmiştir.

Bu şu demek oluyor: YENİ MESLEĞE BAŞLAYAN BİR ÖĞRETMEN DAHİ YÜKSEK LİSANSINI TAMAMLAMIŞSA ARTIK UZMAN ÖĞRETMENDİR. VEYA YENİ MESLEĞE BAŞLAYAN BİR ÖĞRETMEN DAHİ DOKTORASINI TAMAMLAMIŞSA ARTIK BAŞÖĞRETMENDİR.

Peki, bu süreç nasıl işliyor?

İlk önce yapmamız gereken görev yaptığımız okulumuza bir dilekçe veriyoruz. Bu dilekçede "anılan kanun ve mahkeme kararı gereği yüksek lisans mezunu veya doktora mezunu olmam hasebi ile uzman öğretmen/başöğretmen olarak atamamın yapılmasını arz ederim” şeklinde bir istekte bulunulmalıdır. 

Bu dilekçenin cevabı Bakanlıktan takriben 45-60 gün içinde olumsuz olarak bize gelecektir. Eğer 60 gün içinde herhangi bir cevap gelmezse bu red edilmiş anlamına gelir ve dilekçenin cevabını beklemeden hemen Bölge idare mahkemesine başvurabilirsiniz.

Eğer dilekçenize red cevabı gelmemişse bazı belgeleri toplamanız gerekmektedir. Bunlar şunlardır:

- Okula vermiş olduğunuz dilekçenin bir kopyası

- Okulun İlçeye yazmış olduğu üst yazının bir kopyası

- İlçenin İle yazmış olduğu üst yazının bir kopyası

- İl Milli Eğitimden bu yazının bakanlığa gönderilip gönderilmediğinin öğrenilmesi; gönderildi ise bu yazının dosya ve sayı nosu

- Tezli Yüksek Lisans yaptığınıza dair Enstitüden alacağınız belge

- Okuldan alacağınız Hizmet Belgesi

- Yüksek Lisans/Doktora Diploması Fotokopisi

Etiketler : Uzman, Dilekçe

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2533