160x600
160x600

Kur'an'a Abdestsiz Dokunulur mu?

  • 85

Kur'an, ilahi ve kerim bir kitaptır. O yüzden, 'Kur'an-ı Kerim' ifadesi kullanılmaktadır. (1) Kerim, ilahi değerlerle donatılmış demektir. İlahi değerler ise evrensel ahlaki erdemleri ve hakları ifade etmektedir. Çünkü Kur'an, özü itibariyle evrensel ahlaki değerleri ve hakları içermektedir.

İşte bu yüzden, Kur'an, Müslümanın başucu kitabıdır. O, her an her yerde elinin altında olmalı, ondan yararlanmalıdır; cebinde, çantasında, ulaşabileceği en yakın yerde... O kitap, Müslümana, hayat yolunda daha bilinçli ve daha sorumlu davranması için adeta yoldaki işaretleri gösteren trafik levhaları gibidir. Çok çeşitli amaçlarla onunla içiçe oluruz. Sosyal sorunlarımızın, psikolojik sıkıntılarımızın cevaplarını onda bulabiliriz.

Kur'an'a dokunmadan Kur'an'la yakınlaşmak, onu anlamak, onunla bilinçlenmek ve onun hayatımıza projeksiyon tutması mümkün değildir. Kur'an'a dokunmak için birtakım uygulamaların gerekli olup olmadığı tarih boyunca tartışılmıştır, bugün de tartışılmaktadır. Kur'an öğretimine giriş yapan herkesin önünde bu konu önemli bir sorun olarak durmaktadır.

Namaz için abdest almanın gereği Kur'an'da açıkça bildirilmiştir. (2) Kur'an'a dokunmak ve namaz dışında diğer dini uygulamalar için abdestin gerekip gerekmediği sonucuna dolaylı ve zorlama yorumlarla ulaşılmıştır.

Hadislerde abdestin gerektiğine veya gerekmediğine dair farklı iki rivayet söz konusudur. Gerektiğine dair hadiste; ellerin kirli olmaması, temiz (tahir) olması(3) yönündeki anlam daha belirgin iken, gerekmediğine dair hadiste ise, "Ben yalnızca namaz kılacağım zaman abdest almakla (vudu') emrolundum"(4) mesajı verilmektedir.

Abdestle ilişkilendirilen 56Vakıa: 75-80. ayetleri ise abdest-Kur'an ilişkisini değil Kur'an'ın korunmuşluğu anlattığı pek çok tefsirde dile getirilmiştir. Diğer taraftan Mekke'de inmiş olan Vakıa sûresinin 75-80. ayetleri henüz o dönemde Kur'an yazılı bir kitap metnine dönüşmediği ve ortada somut bir kitap olmadığı için ona somut dokunmayla ilgili olması mümkün görünmemektedir. Ayrıca Kur'an, evrensel bir kitaptır. Ona her insan ulaşmalı ki onu anlayabilsin ve ona inanabilsin. Kitap nüshalarının sınırlı olduğu dönemde fanatik inkarcıların saygısız tavırlarından korumak için birtakım önlemlerin alınmış olması da tabiidir.

Namaz dışında kişi abdestli dolaşmak istiyorsa, kendisine bir külfet olarak görmüyorsa elbette bu duruma kimse karışamaz. Ancak iş ve okul hayatındaki yoğun mesaide, sabah-akşam 1-2 saati yollarda geçen kentsel yaşamda, herkesten bunu beklemek ve hakkında açık bir hüküm bulunmadığı halde Kur'an'a abdestli dokunmayı dini bir buyruk gibi görmek ve konuyu sağlam delillerle temellendirmek mümkün değildir.

Hz. Peygamber dönemindeki yazım malzemeleri ve sınırlı sayıdaki Kur'an nüshaları dikkate alınırsa, yüzü gözü toz toprak ve kir pas içinde, çamurlu, hamurlu, yağlı ve kirli ellerle Kur'an'a dokunmak yerine ona temiz dokunmanın önerilmesinin yerinde olduğunu görürüz. Hem bu halde dokunmamak, bir tür saygının da gereğidir.

Ancak Kur'an'a gösterilecek gerçek saygı (değer), onu raftan ve duvardan çalışma masamıza indirmek, onu incelemek, ona kulak vermek, asıl indiriliş amacına uygun bir yol izlemektir. Evet, Kur'an'ın daimi yeri çalışma masamızdır. O her an elimizin altında, baş ucumuzda olmalıdır.

Dipnotlar :

(1) 56Vakıa: 77

(2) 5Maide sûresi: 6

(3) Temiz (tahir) olmak: Kütübü Sitte dışındaki hadislerde... Hâkim, Müstedrek, 3 485; Dârekutnî, Sünen, 1/122; Beyhakî, Sünenü’l-kübra, 1/87; Dârekutnî, Sünen, 1/121; Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, 1/276

(4) Abdest almak (vudu')- Kütübü Sitte: Hadis No: 3771, 3772, 3773, 3890. Buhârî, Hayz 7; Ebû Dâvud, Tahâret: 91, (229); Tirmizî, Tahâret: 111, (146); Nesâî, Tahâret: 171, (1, 144); Hâkim, Müstedrek, 3 485; Dârekutnî, Sünen, 1/122; Beyhakî, Sünenü’l-kübra, 1/87; Dârekutnî, Sünen, 1/121; Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, 1/276).

Türkiye'de bu konuyla ilgili tanınmış din bilginlerinin konuşmaları ve makaleleri aşağıdaki linklerde verilmiştir:

Konuyla İlgili Videolar :

Prof. Saim Yeprem - Kur'an Dersleri İçin Abdest Gerekli mi?

(Saim Yeprem, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesidir.)

http://www.youtube.com/watch?v=23pkP-RULqo

Prof. Abdülaziz Bayındır -Vakıa suresi 79. ayet Abdestsiz Kur'an'a dokunma

(Abdülaziz Bayındır, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Fıkıh (İslam Hukuku) Anabilim Dalı başkanıdır)

http://www.youtube.com/watch?v=UeWq4PR2OuQ&feature=share

Mustafa İslamoğlu - Kur'an'a Abdestsiz Dokunabilmenin 8 Gerekçesi

(İlahiyatçı-yazar)

http://www.youtube.com/watch?v=HFy4Z3OPIz8

Prof. Faruk Beşer -Kur'an'ı Abdestsiz Okumak _ Kur'an'a Temizlenenler Dokunabilir ayeti

(Faruk Beşer, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fak., Fıkıh Anabilim Dalı öğretim üyesi) http://www.dailymotion.com/video/xbi9sz_kurana-abdestsiz-dokunmak-ayetler-h_people

Ali Rıza Demircan -Adetli Kadın Kur'an Okuyabilir mi?

(Ali Rıza Demircan, İlahiyatçı-yazar, Süleymaniye Camii'nden emekli)

http://www.youtube.com/watch?v=MDPODy112i8&feature=related

Prof. Muhammed Nur Doğan -Kuran-ı Kerim, Abdestsiz Okunur mu?

(Muhammed Nur Doğan, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, öğretim üyesi)

http://www.youtube.com/watch?v=4PL0DlVoICg

İhsan Eliaçık- Abdestsiz Kur'an okunur

(İhsan Eliaçık, İlahiyatçı-yazar)

http://www.youtube.com/watch?v=n4yyq57draU&feature=related

Cemal Külünkoğlu -Kuran'a Abdestsiz Tutmak Caiz midir

(Cemal Külünkoğlu, İlahiyatçı-yazar)

http://www.youtube.com/watch?v=2XBG80aRqmc

Prof. Abdülaziz Bayındır -Oje ile abdest olur mı?

http://www.youtube.com/watch?v=7ycGugKdMIA

Prof. Nihat Hatipoğlu -Dövmeli Abdest Geçerli mi?

(Nihat Hatipoğlu, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fak. öğretim üyesi)

http://www.youtube.com/watch?v=2w9TCQt9eoY&feature=related

Prof. Abdülaziz Bayındır -Kan ve Kadına Dokunmak Abdesti bozar mı?

http://www.youtube.com/watch?v=gSPckcnps6w&feature=related

Mustafa İslamoğlu -Boynu Meshetmek Sünnet midir?

http://www.youtube.com/watch?v=kGheWRfwW5I

Mustafa Altunok -Abdest Kur'an'ın Değil, Namaz'ın Ön Şartı'dır!

http://www.youtube.com/watch?v=48izzcbBI80

Konuyla İlgili Makaleler :

Prof. Hayrettin Karaman -Kur'an okumak için abdest ve başörtüsü gerekli midir?

http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=08.04.2012&y=HayrettinKaraman

http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00042.htm

56Vakıa: 75-80. Ayetlerinin İncelemesi:

http://www.erdemyolu.com/kuran-abdest/kurana-abdestli-dokunmanin-temelsiz-dayanaklari.html

Tefsirlerde Kur'an-Abdest konusu:

http://www.erdemyolu.com/kuran-abdest/kuran-abdest-elmalili-tefsiri.html

Hadislerde Kur'an-Abdest konusu :

http://www.erdemyolu.com/kuran-abdest/hadislerde-kuran-abdest-konusu.html

Türkiye Diyanet Ansiklopedisi'nde Kur'an -Abdest konusu:

http://www.erdemyolu.com/kuran-abdest/kuran-abdest-diyanet-islam-ansiklopedisi.html

Doç. Kadir Paksoy -Kur’an’a Abdestli Dokunmakla İlgili Rivayetlerin Tahlili

(Kadir Paksoy, Harran Üniversitesi, Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi)

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01392/1999_5/1999_5_PAKSOYK.pdf

Prof. Hasan Elik -Mushaf’a Abdestsiz Dokunup-Dokunulmayacağı Problemi

(Hasan Elik, Marmara Üniversitesi, Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi)

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01929/1998_6/1998_6_ELIKH.pdf

Prof. Ali Akpınar -Mushafa Abdestsiz Dokunma Meselesi

(Ali Akpınar, Gaziantep Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi dekanı)

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01956/2001_1/2001_1_AKPINARA.pdf

Doç. Mustafa Hocaoğlu -Hayızlı-cünüb kimseler ve Kur’an tilaveti

(Mustafa Hocaoğlu, Rize Üniversitesi İlahiyat Fak)

http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/ojs/index.php/journal/article/download/39/36

Mustafa İslamoğlu - Kuran-Abdest

(Mustafa İslamoğlu, İlahiyatçı-yazar)

http://www.mustafaislamoglu.com/makaleler.php?Kat_id=2&Makale_id=66

Dr. Senai Demirci - Kur'ân'a dokunalım mı dokunmayalım mı?

(Senai Demirci, Tıp doktoru ve araştırmacı)

http://www.senaidemirci.net/yazilar.php?kategori=1&makaleid=2750

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/12781/basortusuz-ya-da-abdestsiz-kur-an-i-kerim-ve-tefsir-okumak-caiz-midir.html

Mustafa Alphan Başbekleyen-Abdest ve Kur'an

http://www.haksozhaber.net/okul_v2/article_detail.php?id=69

Kur'an-abdest konusuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme

http://www.muhterem.net/FileUpload/op5623/File/abdestsiz_kuran_okuma.pdf

Ayşe Darendeli -Kuran’a Abdestsiz Dokunulabileceği Konusunda Hadisler

http://www.islamhukukusayfasi.com/kurana-abdestsiz-dokunulabileceginin-delil-gosterildigi-hadisler

http://www.youtube.com/watch?v=b17Yum0QiCM
http://www.youtube.com/watch?v=23pkP-RULqo
http://www.youtube.com/watch?v=UeWq4PR2OuQ
http://www.youtube.com/watch?v=HFy4Z3OPIz8
http://www.youtube.com/watch?v=-pgnBxAaIsw
http://www.youtube.com/watch?v=yLV8COo0_9Y
http://www.dailymotion.com/video/xbi9sz_kurana-abdestsiz-dokunmak-ayetler-h_people
http://www.youtube.com/watch?v=MDPODy112i8
http://www.youtube.com/watch?v=2XBG80aRqmc
http://www.youtube.com/watch?v=4PL0DlVoICg
http://www.hakveadalet.com/vakia-suresi-75-80-ayetleri
http://www.hakveadalet.com/kurana-abdestsiz-dokunulur-mu
http://www.youtube.com/watch?v=2w9TCQt9eoY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=48izzcbBI80
http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00042.htm
http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=08.04.2012&y=HayrettinKaraman
http://www.erdemyolu.com/kuran-abdest/kuran-abdest-elmalili-tefsiri.html
http://www.erdemyolu.com/kuran-abdest/hadislerde-kuran-abdest-konusu.html
http://www.erdemyolu.com/kuran-abdest/kuran-abdest-diyanet-islam-ansiklopedisi.html
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01392/1999_5/1999_5_PAKSOYK.pdf
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01956/2001_1/2001_1_AKPINARA.pdf
http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/ojs/index.php/journal/article/download/39/36
http://www.mustafaislamoglu.com/makaleler.php?Kat_id=2&Makale_id=66
http://www.senaidemirci.net/yazilar.php?kategori=1&makaleid=2750
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/12781/basortusuz-ya-da-abdestsiz-kur-an-i-kerim-ve-tefsir-okumak-caiz-midir.html
http://www.haksozhaber.net/okul_v2/article_detail.php?id=69
http://www.muhterem.net/FileUpload/op5623/File/abdestsiz_kuran_okuma.pdf
http://www.islamhukukusayfasi.com/kurana-abdestsiz-dokunulabileceginin-delil-gosterildigi-hadisler/

Turgut Çiftçi

Etiketler : Kur'an-ı Kerim, Abdest

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2457