160x600
160x600

Mevlid-İ NEBİ AÇILIŞ KONUŞMASI METNİ (D.İBaşkanı Sayın Ali Erbaş'ın Gençlik temalı bu yılki konuşmasından istifade edilerek hazırlanmıştır)

  • 0
MEVLİD-İ NEBİ KONUŞMA METNİ
NOT:Büyük ölçüde D.İ.Başanı sayın Ali Erbaş'ın bu yılki Mevlid-i Nebi anma programındaki konuşmasından faydalanılarak hazırlanmıştır

Bilindiği üzere 19 Kasım 2018 Pazartesi yani bugün, yani hicri takvimle Rebiül Evvel ayının 12.gecesi, isneyn gecesi Peygamberimizin yeryüzüne teşriflerinin seneyi devriyesidir yani yıldönümüdür.
Konuşmama çok önemsediğim bir hususu dikkatlerinize arzederek başlamak istiyorum:
Sevgili peygamberimiz,tıpkı bizler gibi doğdu,büyüdü,bedenen ve ruhen olgunlaştı,Allah’ın kendisini nübüvvet ve risaletle görevlendirmesinden sonra büyük titizlikle, bir insanın kolay kolay üstesinden gelemeyeceği türlü zorluklarla islam medeniyetini inşa etti, sonra yaşlandı ve nihayetinde günü geldi, her fani gibi bu dünyadan terki diyar etti, Allah’a yürüdü…Esas dikkatinize arzedeceğim husus da onun ümmeti olmakla şereflenmiş bizler,her yıl,onun doğum yıl dönümünde anma etkinlikleri yaparız, ama dikkat ediniz,vefatı sebebiyle herhangi bir anma programı yapmayız.Çünkü biz onu manen kalbimizde muhafaza ediyoruz.Bu sebeple O’nun ismi her anıldığında salat ve selam eşliğinde elimizi kalbimize götürüyoruz.Sallallahu ala Muhammed,Sallallahu aleyhi ve sellem…Allahumme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmeiyn.
Evet,o da bizim gibi bir kuldu,ama aynı zamanda resulullahtı.Eşhedu en la ilahe illallah…….
‘Mevlid, Müslümanların zihin, gönül ve kültürlerinde bir özlem, muhabbet ve hasret olarak çok güçlü ve köklü bir yere sahiptir.
Mevlid,Hz. Peygamberin şahsında insanlığın yeniden doğuşunu, aydınlık bir geleceği ifade etmektedir. Ahlaki değerlerin ve erdemlerin yeryüzünde tükendiği bir "cahiliye” döneminde, insanlığın tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmasının başlangıcını ifade etmektedir. Dolayısıyla geçmişten günümüze Müslümanlar, Peygamberimizin dünyayı teşriflerini çeşitli etkinliklerle ihya etmişlerdir. İnancını her şeyden üstün tutan, Peygamberini canından aziz bilen, i’lây-ı kelimetullah ideali ile cihanı adım adım dolaşan milletimiz de asırlardır mevlid-i nebiyi; evlerinde, camilerde, salonlarda ve birçok farklı mekânda muhabbetle yâd etmektedirler.
Hz Peygamberi anlamak yeryüzünü yeniden adalet ve merhametle tanıştırmanın yöntemini anlamaktır
Kuşkusuz,Mevlid-i Nebiyi anmak sadece bir sevgi ve vefa gösterisi değildir
Hz Peygamberi anlamak, aynı zamanda savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzünü yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamaktır. Zira O peygamber, getirdiği vahiy ve tebliğ mücadelesi ile bir cahiliye toplumundan asrı saadet (mutluluk çağı) inşa etmiştir
Hz. Peygamber, örnekliği ve gayretiyle, cahiliye girdabında tükenen insanları güzel ahlakın yıldız şahsiyetleri yapmıştır. Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Peygamber insanlar için, her alanda en güzel örnek ve rehber olarak ilan edilmiştir
Gençlik, hayallerin, heyecanın, arayış ve idealizmin en yoğun yaşandığı dönemdir. Ömrün en verimli mevsimi olan gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye iki cihan saadeti, yani; dünya ve ahiret saadeti kazandırmakta, güzel değerlendirilemediğinde ise bir daha ele geçmeyecek kaybolan yıllara dönüşmektedir.
Gençlik bir milletin geleceği, en büyük imkân ve zenginliğidir.
"Mekke’de en zor zamanlarda Peygamber Efendimizin davetine icabet ederek İslam’ı kabul edenlerin çoğunu gençler oluşturmaktadır. Bu durum bizlere gençlerin İslam’ı kabul etmeye, hak hakikat mücadelesine gönül vermeye daha yatkın olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, biz bu çağın gençlerine Hz. Peygamber gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir.Hz. Peygamberin metodu ile İslam’ı temsil ve tebliğ edebilirsek,Allah ve resulünün istediği kıvamda nice genç yiğitler çıkacaktır.Bu çerçevede dikkatten kaçmaması gereken husus, bugün gençlerin duygularını etkileyen ve küresel boyutta hayatı kuşatan mekanizmaların istismar ve çıkara dayalı bir anlayışa sahip oluşudur. Nitekim kapitalizmin hayatı her yönüyle kuşattığı günümüzde, fark edilmenin bir aracı olarak lanse edilen tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalmaktadır. Tefrika ve anarşi projeleriyle üretilen terör örgütleri, tuzaklarını gençliğin duygularının yol güzergâhına kurmaktadır.Dünyanın pek çok yerinde derin hesapların ve çıkar tutkularının ucuz ve masum kurbanları olarak gençler seçilmektedir.
Bizim, kendimiz, geleceğimiz ve ahiretimiz adına en büyük sorumluluklarımızdan biri de gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır. Onları inanç ve medeniyet değerleriyle buluşturmaktır.
Hz. Peygamber, nebi olmadan evvel "emin” sıfatıyla nitelenen bir gençti Gençliğin en büyük örneği, vahyin son Peygamberi Hz. Muhammed’dir. O, Mekke’de hılfulfudûl yani erdemliler cemiyeti içinde haksızlığa uğrayanların yanında kötülüğe karşı mücadele eden bir gençti. Nitekim peygamber seçildiğinde, Mekke’nin zor zamanlarında onun çağrısına katılanların çoğu yine gençler olmuştu.
Allah Rasulü tarihin en büyük ahlak ve hukuk devrimini kendisine inanan bir grup gençle gerçekleştirmişti.
Eğer bugün gençliğin heyecanıyla İslam’ın hakikatleri buluşursa dünya inanılmaz derecede güzelleşecektir.
"İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır” ilkesini gençliğe ideal kıldığımızda insanlık huzuru yaşayacaktır. Gençliğin dünyasına, gerçek kahramanlığın, kendini bilen, Rabbini tanıyan, ailede saygılı, topluma karşı sorumlu, insanlığa karşı duyarlı, milletini seven, çevreye karşı bilinçli bir insan olmakla mümkün olduğunu yerleştirdiğimizde yeryüzünde adalet ve merhamet hâkim olacaktır.
İnsanlık ve değer ölçüsünün ırk, renk, coğrafya, statü, servet ya da fiziksel özellikler değil, bir hayat tarzı ve sorumluluk bilinci olarak "takva” olduğunu gençliğin kalbine nakşettiğimizde insanlık yine asalet ve güzel ahlakın nice örnekleriyle tanışacaktır. Elbette bu sorumluluk bizimdir, yetişkinlerindir, ebeveynlerindir, öğretmenlerindir, sorumluluk noktasında kim varsa onlarındır”
Her insanın bir âlem, her varlığın bir ayet olduğu bilinciyle hareket ederek gençlere değer vermeliyiz.
Sürekli eleştiri ve olumsuzluklar üzerinden değil, rehberlik ekseninde bir iletişimi tercih etmeliyiz.Sadece nasihat değil, gençlerde görmek istediğimiz erdemleri yaşayarak örnek, rol model olmalıyız. Peygamberî bir metot ile yaklaşarak, onlarla dost olmanın, hayatı paylaşmanın, yetki ve sorumluluk ile onları geleceğe hazırlamanın ve en önemlisi onlara engin ufuklar açmanın gayreti içinde olmalıyız.Yargılayan, sorgulayan, dikte eden bir tavırdan öte, dertleriyle ilgilenen, kalplerine dokunan, ümit veren ve ikna eden bir yaklaşımı öne çıkarmalıyız.
İslam’ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleriyle tanıştırmak,biz yetişkinlerin görevidir. Gençlerin, "insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” ilkesini ahlak edinerek ulvi bir gaye ile yücelmelerine rehberlik etmek bizim görevimizdir. Gençlerimizi, bilgiye sahip olmayı her daim emreden bir dinin mensuplarının köklü bir bilgiye ve mefkûreye sahip olmak zorunda olduklarına ikna etmek bizim görevimizdir. Bütün söz ve eylemlerde, edep, nezaket ve zarafetin nebevi bir ölçü olduğunun, "kendisi için istediğini mü’min kardeşi için de istemeyi, kendisinin hoşlanmadığı bir şeyi kimseye reva görmemeyi” esas kabul eden bir ahlakın en yüce değer olduğunu yaşayarak onlara göstermek bizim görevimizdir.
Asil bir duruşa ve aksiyona sahip olmayı genç olmanın alameti fârikası kabul eden bir anlayışı yüreklerine yerleştirmek bizim görevimizdir.”
Konuşmamı (İrlandalı ünlü düşünür George Bernard Shaw )’un hepimizin rahatlıkla kabul ve takdir edeceği, Peygamberimiz hakkındaki şu sözleriyle noktalamak istiyorum:
"İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak nerdeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hz. Muhammed'e her zamankinden daha fazla muhtacız.
Eğer O aramızda olsaydı bütün bunları oturup bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi”
Sabırla dinleme nezaketinde bulundunuğunuz için hepinize teşekkür eder,saygılar sunarım.
Abdullah UÇAR/Düzce YUNUS EMRE İ.H.ORTAOKULU DİN KÜLT.VE A.B.ÖĞRETMENİ
Etiketler : mevlid konuşması

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2564