160x600
160x600

Ortaokul 5 ve 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

  • 85

Ortaokul 5 ve 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı [2,84 Mb] (İndirme: 4757)

1. Peygamberimiz (s.a.v.) amcasının yanında hangi olaydan sonra kalmaya başlamıştır?
A) Annesinin vefatı B) Babasının vefatı
C) Dedesinin vefatı D) Sütannesinin vefatı

2. Nemrut döneminde yaşamış, Azer’in oğlu olan, düşünerek Allah’ın varlığına ulaşan ve kendisine daha sonra peygamberlik görevi verilen peygamber kimdir?
A) Hz. İbrahim B) Hz. Yakup
C) Hz. Lokman D) Hz. Lut

3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) erkek çocuklarından birisidir?
A) Mustafa B) Ali C) Ebu Bekir D) Kasım

4. Yukarıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e karşı görevlerimizdendir?
I- Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.
II-Kur’an-ı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.
III-Kuran-ı Kerim’i öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in indirilme sebeplerinden biri değildir?
A) Okuyup anlamamız için B) Düşünmemiz için
C) Doğru yolu bulmamız için D) Kandillerde okumak için

6. Peygamberimize (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim ayetleri nerede ve ne zaman indirilmiştir?
A) Medine - Nur Dağı - Hira Mağarası, 571
B) Medine - Nur Dağı - Sevr Mağarası, 610
C) Mekke - Nur Dağı - Sevr Mağarası, 622
D) Mekke - Nur Dağı - Hira Mağarası, 610

7. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinin örnek davranışlarından biri olamaz?
A) Sevinçler ve sıkıntılar paylaşılırdı.
B) Misafire cömert davranılırdı.
C) Komşuluk ilişkileri kötüydü.
D) Yetimler ve öksüzler korunurdu.

8. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v) ailesinde misafire karşı gösterilen tutum ve davranışlardan biri olamaz?
A) Misafire güler yüzle davranılırdı.
B) Misafirler en güzel şekilde ağırlanırdı.
C) Çok misafir geldiği için rahatsız olurlardı.
D) Misafirden hiçbir şey esirgenmez, en güzel şeylerden ikram edilirdi.

9. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil’in yaprağına,
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir Kur’an şunu hakkıyla bilin.
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.
Mehmet Akif Ersoy’a göre Kur’an-ı Kerim’in indirilmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyü bozulması ve muska için Kuran okunmalıdır.
B) Kur’an-ı Kerim okunup anlaşılsın diye gönderilmiştir.
C) Ölülerin arkasından okumak için indirilmiştir.
D) Gelecekten bilmek istediğimiz haberleri almak için indirilmiştir.

10. Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir kimseyi kırmaktan hoşlanmazdı.
B) Torunlarını sever ve onları kucağından indirmezdi.
C) Ağlayan bir çocuk görünce onunla ilgilenirdi.
D) Erkek çocuklarını kız çocuklarından daha çok severdi.

11. İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellik hangisidir?
A) İki ayaklı olması B) Akıllı olması
C) Yüzebilmesi D) Doğayı koruması

Bismillahirrahmanirrahim
Elem tera keyfe feale rabbüke bi ashâbil fîl. Elem yec’al …………………….. fî tadlîl. Ve ersele ……………………… ebâbîl. Termîhim bi ……………………. min siccîl. ……………… keasfin me'kûl.
12. Fil suresinin okunuşunda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelirse en doğru şekilde tamamlanmış olur?
A) Keydehüm - Aleyhim Tayran - Bihicaratin -Fecealehüm
B) Aleyhim Tayran - Keydehüm - Fecealehüm- Bihicaratin
C) Keydehüm – Bihicaratin - Aleyhim Tayran - Fecealehüm
D) Bihicaratin - Keydehüm - Fecealehüm- Aleyhim Tayran

13. İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelam B) Kur’an-ı Kerim C) Hadis D) İslam tarihi

14. Bir insan Allah’a ne zaman dua etmelidir?
A) Hasta olduğunda B) Üzülünce
C) Mutlu olduğu zaman D) Her zaman

15. Salih amel ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Birine güler yüz göstermek salih ameldir.
B) İhtiyacı olan bir hastaya kan vermek salih ameldir.
C) Para karşılığında birine yardım etmek salih ameldir.
D) Hacca gitmek salih ameldir.

16. Allah’a olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığın çeşitli davranışlarla ortaya koyulmasına ne ad verilir?
A) İbadet B) Spor C) Eğlence D) Gezinti

17. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sevinç ve üzüntülerimizi paylaşmanın bize ve paylaştığımız kişilere kazandırdığı faydalardandır?
I. Yardımlaşmayı sağlar.
II. Dayanışmamız artar.
III. Dostluk ve kardeşliğimiz gelişir.
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) Hepsi

18. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan biridir?
A) Nevruz B) Kurban Bayramı
C) Ramazan ayı D) Zafer Bayramı

19. Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden biridir?
A) Zekât vermek B) Kurban kesmek
C) Teravih namazı kılmak D) Dişleri fırçalamak

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Malımız artsın diye ibadet ederiz.
B) Zekât, beden ile yapılan bir ibadettir.
C) Dua etmek bir ibadettir.
D) Allah'ın yapılmasını kesin olarak emrettiği iş ve davranışlara sünnet denir.
Etiketler : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2639