160x600
160x600

Ortaokul 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

  • 34
gelir. Terim olarak ise Müslümanların ibadet yerlerine verilen addır.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müze B) OkuL C) Cami D) Şadırvan

2. Aşağıdakilerden hangisi caminin bölümlerinden biri değildir?
A) Minber B) Mihrap C) Kule D)Kürsü

3. Cuma ve bayram günleri imamın üzerine çıkarak konuşma yaptığı merdivenli yüksek yere ne ad verilir?
A) Minber B) Minare C) Mihrap D) Kürsü
4. Cami ve mescitlerde kıbleyi gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
A) Minber B) Minare C) Mihrap D) Kürsü

5. Camide namaz kıldıran kişiye………, ezan okuyan kişiye ise………..denir.
Boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Mihrap – Minber B) İmam - Müezzin
C) Müezzin- Vaiz D) İmam – Minber

6. Allah bizlere birçok nimet vermiştir. Verdiği nimetler sebebiyle onu anmalı, bizleri bu nimetlerden mahrum bırakmaması için ona dua etmeliyiz.
Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?
A) Niçin dua edilir?
B) Nasıl dua edilir?
C) Ne zaman dua edilir?
D) Kimler için dua edilir?

7. İbrahim dua etmek istemektedir. İbrahim duası için aşağıdaki tavsiyelerden hangisine uyması uygun olmaz?

A) Yüksek sesle dua et.
B) Duam kabul edilmiyor diye düşünme.
C) Kabul edileceğine gönülden inanarak dua et.
D) Dinimizce haram kabul edilen isteklerde bulunma.

8. İbadet, kötü davranışlardan uzak tutar ve iyi davranışlara yöneltir. Allah’a olan sevgi ve bağlılığımızı geliştirir. Allah’a saygılı olan insan onun yarattıklarına karşı da saygılı olur.
Bu parafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbadetler toplumsal barışa katkı sağlar.
B) İbadetler sabırlı olmayı öğretir.
C) İbadetler toplumsal hoşgörüye katkı sağlar.
D) İbadetler davranışlarımızı güzelleştirir.

9. Zengin Müslümanların sahip oldukları mal ve ya paranın kırkta birini fakirlere vermek suretiyle yaptıkları ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz B) Oruç C) Zekat D) Hac

10. Kâbe ve çevresini ziyaret ederek yapılan ibadete ne denir?
A) Oruç B) Hac C) Namaz D) Zekat
11. İnsanın Allah’ın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir?

A) Salih amel B)Tevekkül C)Dua D)Farz

12. Çetin, artık namaz kılması gerektiğini ve günahlarının yazılmaya başladığını söyledi.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Çetin’in namaz kılmasının zorunlu olduğunu gösterir?
A) Akıllı ve sağlıklıdır.
B) Akıllı ve ergenlik çağına girmiştir.
C) Sağlıklı ve zengindir.
D) Ergenlik çağına girmiş ve zengindir.

13. Aşağıdakilerden hangisi ibadet değildir?
A) Güler yüzlü olmak B) Top oynamak
C) Kur’an okumak D) Çalışmak

14. Aşağıdakilerden hangisi insanın ibadet etme sebeplerinden biri değildir?
A) Huzurlu olmak için
B) Allah’ın rızasını kazanmak için
C) Allah’a şükretmek için
D) İbadet ediyor denilmesi için


15. Salih amel, insanın kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı bütün iyi, güzel iş ve davranışlara denir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin davranışı "Salih amel” kapsamına girmez?
A) Bahar : Hayvanları ve doğayı korumak.
B) Hakan:Yoksullara ve kimsesizlere yardım etmek.
C) Samet : Arkadaşlarıyla alay edip dalga geçmek.
D) Meral : Bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirmek.

16 Vitir ve bayram namazı kılmak, kurban kesmek gibi ibadetler hangi kavramla ifade edilmektedir?
A) Farz B) Sünnet C) Vacip D) Sevap

17-İhlas Suresinin anlamını yazınız?10p


18-Caminin bölümlerini yazarak açıklayınız?10p


19-Kurandan ve Hz Peygamberden dua örneklerinden 2 şer tane yazınız?10p20-Rabbena duasının okunuşunu yazınız?10p

21-Namaz,Oruç ve Zekat ibadetlerini açıklayınız?10
ÖĞRETMEN:EMRE AKSU

Etiketler : 2. Yazılı, 1. Dönem

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2494