160x600
160x600

3. Allah Vardır ve Birdir.

  • 0

Üzerinde yaşadığımız dünyamıza ve çevremize baktığımız zaman her an bir hareketin olduğunu görmekteyiz. Bahar gelince çiçekler açıyor, yaz gelince ağaçlar meyve veriyor, kış gelince tabiat beyaz bir örtüye bürünüyor ve sonbahar gelince yapraklar sararıyor.

- Güneş her sabah doğudan doğuyor ve akşam batıdan batıyor.

- Evrende yaşanan tüm bu olaylara baktığımız zaman hepsinin bir uyum ve ahenk içinde ilerlediğini görmekteyiz.

- Akıllı ve irade sahibi bir varlık olarak bizler Allah’ın bizlere vermiş olduğu akıl nimetini kullanarak tüm bu olanlardan bir yaratıcı gücün olduğunu kabul ederiz.

- Sınıfımızdaki ders çalıştığımız bir sıranın bile önce ağaç olduğunu sonra kesildiğini marangoza gittiğini ve oradan da makinalar ile imal edildiğini düşünürsek bu mükemmel uyum ve düzenin olduğu kainatında bir yaratıcısının olduğu sonucuna varabiliriz.

- Nasıl ki her sınıfın bir başkanı, her ülkenin bir yöneticisi varsa bu kainatın da bir yöneticisi vardır.

- O da bir ve tek olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak her şeyin ona muhtaç olduğu Allah Teala’dır. O’nun eşi, benzeri ve dengi yoktur.

"…Onun benzeri hiçbir şey yoktur…” Şûrâ suresi, 11. ayet.

- Eğer kainatta birden çok Allah, yaratıcı olsaydı şimdiki bahsettiğimiz bu düzenden bahsetmemiz mümkün olmayacaktı.

"Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” Enbiyâ suresi, 22. Ayet

- İslam’da Allah’ın birliğini ve varlığını ifade eden kavram "Tevhid” dir.

- İslam inancında Allah’tan başka ilah yoktur ve sadece O’na ibadet edilir. İhlas suresinde de bu kavram üzerinde durulmuştur.

- Allah kainattaki her şeyi yaratandır. Bu konuda Kur’an’da pek çok ayet-i kerime vardır.

"O, çardaklı çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır...” En’âm suresi, 141. ayet.

"O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler onundur...” Haşr suresi, 24. Ayet

Allah’ın Sıfatları

Bizler Allah Teala’yı gözle görmeyiz. Ancak onun var olduğuna inanırız. Onu tanıtırken de bazı sıfatlar kullanırız. Genel olarak bu sıfatları iki kısımda incelememiz mümkündür.

A- Zati sıfatlar

1- Vücud: Allah, vardır.

2- Kıdem: Allah’ın bir öncesi, doğumu yoktur.

3- Beka: Allah’ın bir sonu, ölümü yoktur.

4- Vahdaniyyet: Allah birdir ,tektir.

5- Muhalefetün Li’l-Havadis: Allah, sonradan yaratılan hiçbir şeye benzemez.

6- Kıyam Bi Nefsihi: Allah’ın varlığını sürdürmek için başka bir şeye ihtiyacı yoktur.

B- Subuti sıfatlar

1- Hayat: Allah canlıdır, diridir.

2- İlim: Allah her şeyi bilendir.

3- Semi: Allah, her şeyi işitendir.

4- Basar: Allah, her şeyi görendir.

5- İrade: Allah, istediği her şeyi dileyendir.

6- Kudret: Allah, her şeye gücü yetendir.

7- Kelam: Allah, konuşandır

8- Tekvin: Allah, her şeyi yoktan yaratandır.

Etiketler : Tevhid, Bir, Allah birdir, Vahdaniyet

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2519