160x600
160x600

2. Evrende Bir Düzen Vardır.

  • 85

Evren, yeryüzü ve gökyüzünde yer alan, gezegenler, yıldızlar, insan, bitki vb şeylerden oluşan bütün varlıklardan oluşan bütüne denir. Evre çok büyüktü ve sayısız gezegen ve milyarlarca yıldız vardır.

Her resmin bir ressamı, her icat edilen şeyin bir mucidi olduğuna göre bu uçsuz bucaksız evrenin de bir sahibi yaratıcısı vardır.

- Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi

- Mevsimlerin oluşumu

- Yağmurun ve karın yağması

- Gezegenlerin belli bir hızda dönmesi

- Atmosfer tabakasının inceliği

- Yükseklere çıkıldıkça basıncın artması

- Güneş ve ayın belli bir yörüngede hareket etmesi bu evrenin bir yaratıcısının olduğuna işarettir.

Tüm bu olayların tek başına olması imkansızdır. Bun mükemmel uyum ve düzenin yaratıcısı Allah’tır. Kuranı Kerim’de bu konu ile ilgili ayetler vardır:

"…Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır…” Rum Suresi, 8. Ayet

Akıllı ve irade sahibi bir varlık olan insan, Allah’ın kendisine verdiği bu aklı kullanarak evrendeki mükemmel düzeni ve ahengi fark eder.

Bu yolla kişi kendisini yaratan yüce bir gücün varlığına inanır. Allah’ın varlığını ve birliğini kavramasını sağlar.

Evrendeki düzen ve uyum ile ilgili ayetler

- "Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” Rahmân suresi, 5. ayet.

- "O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” Enbiyâ suresi, 33. Ayet

- "O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiç bir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet.)

- "Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah’tır. Allah, bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor.” (Yunus suresi, 5)

- "Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık…” Sad Suresi, 27. Ayet

"Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. (Böyle iken) verdikleri ürünlerde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır.” Ra’d suresi, 4. ayet.

Evrendeki düzen ve uyum ile ilgili örnekler

- Eğer dünya Güneşe daha uzak olsaydı gezegen çok soğur ve Buzul Çağına girerdi.

- Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı daha yavaş olsaydı gece ile gündüz arasındaki ısı farkı çok büyük olurdu.

- Güneşin her gün doğudan doğup batıdan batması

Allahın yaratması her an devam etmektedir. Bir defaya mahsus bir şey değildir. Allah bu evreni yaratıp bir kenara çeklimmeiştir. Allahın yaratma sıfatına ise "Tekvin” ismi verilmektedir.

NOT: Bizlere düşen Allah’ın koymuş olduğu bu mükemmel düzen ve uyumu korumaktır. Onu bozacak her türlü davranıştan kaçınmamamızdır. Doğanın ve ekolojik dengenin bozulmaması için çaba göstermeliyiz.

Hikaye: Nasreddin Hocanın Ceviz ve Kabak Hikayesi

Etiketler : Evren, Düzen

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2549