160x600
160x600

1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır

  • 51

Varlıklar âlemini iki kısımda incelememiz mümkündür:

a- Canlı Varlıklar

b- Cansız Varlıklar

Çevremizde gördüğümüz dağ, taş, güneş, ay gibi varlıklar cansız varlıklardandır.

Bitki, hayvan ve insan ise canlı varlıklar kısmında yer alır.

Her varlığı yaratan ve yaşatan Allah Teala’dır.

Her varlığın bir yaşam süresi ve ömrü vardır. Doğar, büyür, yaşar ve ölür.

Hayvanlar iç güdüleri ile hareket ederler. İçgüdü ise bilinçli bir hareket olmayıp, yaratıcı tarafından kendisine doğuştan verilen bir yetenektir.

İnsanı bu diğer canlılardan ayıran temel bir özellik vardır. O da akıllı bir varlık olmasıdır. İnsan içgüdü veya farklı bir şeyle değil aklını kullanarak bilinçli bir şekilde hareket eder.

Allah insana akıl ve irade gücü vererek; doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmesini ve çevresinde olup bitenleri düşünmesini istemiştir.

İnsan kendisi için yararlı ve zararlı olanları bu akıl gücü ile ayırıp, doğru olana yönlenmek zorundadır. Allah Teala Kur’an-ı Kerim’deki pek çok ayette aklın önemine vurgu yapar ve insandan aklını doğru kullanmasını ister.

- "O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda, aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır. İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs eşyası çıkarmanız için denizi emrinize veren odur. Gemilerin denizde (suları) yara yara gittiklerini görürsün...” Nahl suresi, 12, 13, 14. ayetler.

- "Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır?” Ğâşiye suresi, 18-20. ayetler.

- "…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.” Zümer suresi, 9. ayet.

- "…Siz hiç düşünmez misiniz?” (En’âm suresi, 50. ayet.)

- "…akletmiyor musunuz?” (Bakara suresi, 44. ayet.)

- "…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” (Zümer suresi, 9. ayet.)

- "Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, hurma ağaçları vardır. Bütün bunlar bir suyla sulanır. Ama tatları birbirinden farklıdır. Bunlarda aklını kullanan kimseler için (Allah’ın varlığını gösteren deliller vardır”(Ra’d suresi ayet 4)

- "(Resulüm!) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” Sâd suresi, 29. ayet

NOT: İnsanın günlük hayatta kullandığı şeyleri icat etmesi de akıl sayesinde olmaktadır. İnsan Allah’ın kendisine verdiği aklı kullanarak teknolojik aletler icat eder ve onları insanlığın hizmetine sunar.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de inanan bir varlık olmasıdır. Allah, insana akıl ve irade vermiş, kitaplar ve Peygamberler göndererek de kendisine iman etmelerini istemiştir.

NOT: İnsan akıllı ve inanan bir varlık olması sebebiyle

- Olayları düşünür.

- Olayları kavrar

- Olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi kurar

Yaratıcı ve üstün bir güce inanmak, insanın tabiatında ( fıtratında ) var olan bir gerçektir.

İlk insandan itibaren insanlar bir yaratıcı gücün varlığına inanmışlar ve ona kullluk etmişlerdir.

İslam dininde akıllı ve ergenlik çağına giren her insanın Allah’a inanması farzdır.

Kişi aklını kullanarak Allah’ı bulmak ve tanımakla yükümlüdür. Allah bu konuda kendisine yardımcı olması için Peygamberler ve kitaplar göndermiş, yol göstermiş ve yaptıklarından dolayı sorumlu tutmuştur.

Allah’a İman Etmenin Kişiye Sağladığı Faydalar Nelerdir?

- Kişi yapmış olduğu davranışlarına daha çok dikkat eder.

- Yaptıklarından hesaba çekileceğinin farkında olur.

- Başkalarına zarar vermekten kaçınır.

- Zorluklar karşısında dayanma gücünü artırır.

- Ümitsizliğe kapılmasını engeller.

- Doğru ve dürüst bir hayat yaşamasını sağlar.

- Hoşgörülü ve merhametli olur.

Akıl İle İlgili Atasözleri:

- "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.”

- "Aklın yolu birdir.”

Etiketler : Akıl, İnsan

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2491