160x600
160x600

3. Başlıca İbadetler

  • 0

İslam’da bazı ibadetler beden ile bazı ibadetler mal ile bazı ibadetler ise hem beden hem de mail ile yapılır.

Peygamberimiz, İslam’ın beş temel esas üzerine kurulduğunu bunların Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Hz. Muhammed’in elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek, olduğunu söylemiştir.

a) Namaz Kılmak: Namaz kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir. Arapça da namaz, "salat” demektir. Salat, dua etmek demektir.

"Tekbir” ile başlayıp, "selam” ile biten ibadete namaz denir.

Namaz beden ile yapılan bir ibadettir.

Akıllı ve ergenlik çağına giren her Müslümanın namaz kılması farzdır.

Kişinin sağlık durumunun kötü olması veya engelli olması gibi sebepler namaz kılması için engel değildir. Kişinin günde beş vakit namaz kılması farzdır. Bayram ve Cenaze namazlarını kılması ise vaciptir. Teravih namazı ise sünnettir.

Ayetler:

- "Namazı kılın…” Bakara suresi, 110. Ayet

- "…Namaz mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır…”Nisâ suresi, 103. ayet.

- "(Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Kesinlikle namaz ahlaksızlığa ve kötülüğe engel olur. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir.

Allah yaptıklarını bilir.” (Ankebût suresi, 45. ayet.)

- "Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara suresi, 153. ayet.)

Hadisler:

"Namaz, dinin direğidir.

"Namaz, Müminin miracıdır.”

"Kulun rabbine en yakın olduğu an secde anıdır.”

b) Oruç: Arapça da "savm” kelimesi ile ifade edilir.

Bir kişinin tan yerinin ağarmaya başlamasından akşam güneş batıncaya kadar kedini yeme, içme gibi şeylerden uzak tutmasıdır.

Akıllı, ergenlik çağına girmiş ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan kimselerin oruç tutması farzdır.

Hamile olan kadınlar, geçici sağlık sorunları bulunanların ve 90 km den fazla yolculuğa çıkmayacaklar dilerlerse oruçlarını tutmayabilirler: Bu kişiler Ramazan ayı bitince tutamadıkları gün kadar oruçlarını tutarlar.

Beden ile yapılan bir ibadettir.

Oruç ibadeti bizden önceki ümmetlere de farz kılınmış bir ibadettir.

"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” Bakara suresi, 183. ayet.

c) Hac: Zengin ve sağlıklı olan bir kişinin ömründe en az bir kere yılın belirli günlerinde ( Zilhicce ayını 9-10. Günleri ) dinimizce kutsal sayılan Kâbe’yi ziyaret etmesine hac denir.

Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.

Hac ibadeti sırasında kişinin ihrama girmesi, vakfe yapması ve tavaf etmesi farzdır.

Hac hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir.

"…Gücü yetenlerin o evi (Kâbe) haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.

d) Zekat: Hicretin 2. Yılında farz kılınmıştır.

Zekât, Arapça kökenli bir kelime olup kelime anlamı temizlenmek, bereket demektir. Mal ile yapılan bir ibadettir. Zengin olan Müslümanların mallarının veya parasının bir kısmını yılda bir kez ihtiyacı sahibi olan kimselere vermesine zekat denir.

- "…Zekâtı (hakkıyla) verin…” Bakara suresi, 43. ayet.

- "Namazı kıllın, zekâtı verin; kendiniz için yaptığınız her iyilği, Allah’ın yanında bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” Bakara suresi, 110. ayet.

- "Mallarında isteyen ve (iffetinden dolay› isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.” Zâriyât suresi, 19. Ayet

Etiketler : Namaz, Oruç, Zekat, Hac

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2481