160x600
160x600

1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?

  • 85

İbadet, Arapça kökenli bir kelime olup sözlük anlamı kulluk etmek, saygı göstermek , emir ve yasaklarına uymak demektir.

Kişinin kendisini yaratan Allah Teala’ya kulluk görevini yerine getirmek ve ona saygı göstermek için yapmış olduğu her şeye ibadet denir.

İbadet, kişinin Allah’a olan bir teşekkürü, ona olan saygı göstergesidir.

İbadetin yapılış amacı Allah’ın rızasını kazanmaktır. Başkaları istediği veya gösteriş için yapılan ibadetler makbul değildir.

Kur’an’da İbadet Konusunda Şu Ayetler Vardır:

"…Rabb’inize ibadet edin ve iyi işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.” Hac suresi, 77. ayet.

"Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” Fâtiha suresi, 5. ayet

Neler İbadet Kapsamında Değerlendirilebilir?

İslam dininde ibadet oldukça geniş bir kavramdır.

Namaz, Oruç, Zekât ve Hac temel ibadetler arasında yer alır. Bunun yanı sıra kişinin doğru sözlü olması, emanete ihanet etmemesi, gıybet ve iftira etmemesi, anne ve babasına iyi davranması, komşularına yardım etmesi gibi güzel ahlaklı davranışlarda ibadet sayılır.

Aynı şekilde Kur’an okumak, dua etmek, çalışmak gibi erdemlerde ibadet olarak değerlendirilir.

Küçük bir tebessüm,
içten bir selam,
Dosta hatır soran bir iki kelam,
Kısaca diyor ki insana İslam,
İhlasla yaptığın her şey ibadet.

Cengiz NUMANOĞLU

İbadet Kime Yapılır?

İslam dininde ibadet sadece Allah’a yapılır. Kişi ondan başkasına ibadet etmez ve yardım istemez. Allah’tan başkasına kulluk etmek dinimizde haram kılınmış ve "Şirk” olarak nitelendirilmiştir.

"Şirk” büyük günahlar ve Allah’ın affetmediği tek günah arasında sayılmıştır.

"(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” Fâtiha Suresi, 5. Ayet.

"Ey Muhammed! De ki ‘Şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” En’âm suresi, 162. ayet.

"(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabb’idir. Şu hâlde ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol...” (Meryem suresi, 65. ayet.)

Niçin İbadet Ederiz?

1-İbadet Allah Teala emrettiği ve O’na teşekkür etmek için yapılır. Kişi, Allah’ın kendisine vermiş olduğu nimetlerin şükrünü ibadet ile yapar.

"Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”(Zâriyât suresi, 56. ayet.)

"Öyleyse yalnız beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” (Bakara suresi, 152. ayet.)

2-Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için yapılır.

" De ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir.” En’am Suresi, 162. Ayet

NOT: İnanç ile ibadet arasında sıkı bir ilişki vardır. Kişi ibadet ederek Allah ile olan bağını güçlü tutmuş ve inancını daha da kuvvetlenmesine yardımcı olmuş olur. İbadetler, kişinin inancını koruyan cam bir fanusa benzetilmiştir.

İbadet Etmenin Kişiye Kazandırdığı Faydalar Nelerdir?

- Kişinin Allah’a olan saygı ve sevgisini gösterme fırsatı bulur.

- İnsanın mutlu ve huzurlu olmasını sağlar.

- Allah’a karşı görevlerini yerine getirmiş olur

- İnsanlara ve canlılara karşı merhametli olur

Peygamberimiz, her türlü kötülükten ve günahtan korunmuş bir insan olduğu halde ibadetlerini aksatmamış ve devamlı bir şekilde Rabbine kulluk etmiştir. Bir gece kaldktığında yatapında Hz. Muhammedi göeremeyen Aişe onu namaz kılarken görmüş ve şöyle demiştir:

"Ey Allah’ın elçisi! Senin hiçbir günahının olmadığı müjdelendiği hâlde hâlâ ne diye kendini helâk edercesine ibadet ediyorsun.” deyince sevgili Peygamberimiz: "Ey Aişe, Allah’a şükreden bir kul olmayayım m›?” buyurmuştur.

Etiketler : İbadet

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,256