160x600
160x600

2. Kur'an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır.

  • 0

Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı insanları doğruya ve iyiliğe yönlendirmektir. Onların her iki dünyada da mutlu olmalarını sağlayacak temel prensipleri öğretmektir.

"Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” İsrâ suresi, 9. ayet.

"...İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma (takva) üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın...” Mâide suresi, 2. ayet.

Hoşgörülü olma öğütlenir.

İnsan haklarına saygılı olunmasını ister.

İsanların izni olmadan mallarına ulaşılmasını yasaklar

Sevgi ve saygılı olma tavsiye edilir

Dayanışma ve yardımlaşma duygularının yaygınlaşma hedeflenir

Çalışkan ve cömert bir insan olunmasını ister.

"Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.” Âl-i İmrân suresinin 92. ayeti

Yoksulu ve yetime yardım etme amaçlanır.

Toplumun birlik ve beraberliğini bozacak şeylerden kaçınmamızı ister.

Uyuşturucu, alkoli, kumar gibi kötü alışkanlıkları yasaklar

Dedikodu, gıybet, alay gibi davranışlardan kaçınmamızı ister

"(Ey Muhammed!) De ki: Gelin, Rabb’inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın…(Zina ve benzeri) çirkinliklere yaklaşmayın... Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin… Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın… (Birisi hakkında) konuştunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun… İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.” En’âm suresi, 151-153. ayetler.

"Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.)

"Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz dane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” Bakara suresi, 261. ayet.

"Onlar ki ırzlarını korurlar.” (Mü’minûn suresi, 5. ayet.)

"Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet erdeler.” (Mü’minûn suresi, 8. ayet.)

"Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanlar› arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!” (Hümeze suresi, 1-2. ayetler.)

"…Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.” (A’râf suresi, 31. ayet.)

"İyilikle kötülük bir olmaz. Ey inanan kişi! Sen kötülüğü en güzel yol hangisi ise onunla karşılayarak defet. Böyle yaparsan seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin sıcacık bir dost olduğunu görürsün.” (Fussilet suresi, 34. ayet.)

"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsrâ suresi, 32. ayet.)

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet.)

Etiketler : İyi, Güzel, Kur'an-ı Kerim

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,6536