160x600
160x600

2.2. İlahi Kitaplar

  • 85

Allah tarafından Peygamberlere gönderilen kitaplara denir. Kutsal kitap ismi de verilir.

İlahi kitaplarda hangi davranışların iyi ve yararlı olduğu, hangilerinin ise kötü ve yararsız olduğu ifade edilir.

a) Tevrat: Diğer ismi Ahd-i Atiktir. İlk İnen Kitaptır. Hz. Musa’ya indirilmiştir. Dili, İbranicedir. İsrailoğullarına inmiştir. Beş bölümden oluşur. Museviliğin ( Yahudiliğin ) kutsal kitabıdır

"Biz içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik.” Maide Suresi, 44. Ayet

b) Zebur: Hz. Davud’a gönderilmiştir. İsrailoğlullarına inmiştir. Hacim bakımından en küçük kitaptır. Günümüzde "Mezmurlar” ismi ile Tevrat’ın bir bölümü haline gelmiştir. Şiirler, zikirler ve ilahiler vardır. Dili İbranicedir.

c) İncil: Ahd-i Cedid ( Yeni Söz ) olarak da bilinir. İsrailoğullarına inmiştir. Hz. İsa’ya gönderilmiştir. Hristiyanların kutsal kitabıdır.

Günümüz Hristiyan dünyasında kabul göre dört incil vardır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil’leridir.

Barnaba incilinin ise Hristiyan dünyasında okutulması yasaktır. Çünkü bu İncil’de ismi Ahmed olan son Peygamberin geleceği belirtilmiştir.

NOT: İncil ve diğer kitapların aslı bozulmuş tahrif edilmiştir. Bu kitaplar Peygamberlerinin ölümlerinden uzun yıllar sonra yazılmışlar ve insanlar hoşlarına gitmeye şeyleri değiştirmişler, aslını bozmuşlardır.

d) Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Son Kutsal kitaptır. Ondan sonra kitap gelmeyecektir. Ayet ve surelerden oluşur. En önemli özelliği aslının bozulmadan günümüze kadar ulaşan tek kitap olmasıdır. Dili Arapçadır. Sadece bir toplulupğa veya bir bölgeye değil tüm insanlığa indirilmiştir. Evrenseldir.

Kur’an indiği zaman hafızlar tarafından hemen ezberlenmiş ve yazıya geçirilmiştir. Böylece aslının bozulmadan günümüze kadar gelmesi sağlanmıştır.

"Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!” Hicr suresi, 9. Ayet

Hz. Muhammed dönemine inen ayetler Peygamberimiz tarafındna vahiy katiplerine ayzdırılmıştır. Hz. Ebbubekir dönem,nde kitap haline getirilmiş, Hz. Osman döneminde ise çoğaltılarak islam ülkelerine gönderilmiştir.

Etiketler : İlahi Kitaplar, Semavi Kitap, Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an, Ahd-i Atik, Ahd-i Cedid

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2385