160x600
160x600

1.2.. Peygamberlerin Nitelikleri

  • 0

Allah Teala, Peygamberleri seçerken bu kişilerde bazı temel özelliklerin bulunmasına dikkat etmiştir. BU özellikler bütün Peygamberlerde ortak olarak bulunur. Bu nitelikleri 5 temel başlık altında toplamamız mümkündür.

a) Sıdk ( Doğruluk) : Bütün Peygamberler özü ve sözü doğru olan insanlardır. Yalan konuşmazlar. Gerek konuşmalarında gerekse davranışlarında tutarlı olmuşlar ve doğru sözlü olmayı ilke edinmişlerdir.

Kesinlikle yalan konuşmazlar. Allahtan aldıkları vahyi hiçbir ilave veya eksiltme olmadan olduğu gibi aktarırlar.

"Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” Meryem suresinin 41. Ayeti

- Bir Olay: Şuarâ suresinin 214. ayeti olan "(Önce) en yakın akrabalarını uyar!” emri indiği zaman, Allah Resulü Safa Tepesi’ne çıktı ve Mekkelilere şöyle seslendi: "Bu tepenin ardında size saldırmak üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mıydınız?” Onlar da "Evet, senden hep doğruluk gördük.” diyerek cevap verdiler. Böylece onun doğru sözlülüğünü onaylamışlardı. Bunun üzerine Allah Resulü, "Ben Allah‘ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah‘a ortak koşmamaya davet ediyorum.” diye seslendi. Buharî, Tefsir, 2.

b) Emanet ( Güvenilirlik): Bütün Peygamberler güvenilir insanlardır. Kendilerine emanet edilen bir şeyi veya verilen bir sırrı güvenle taşırlardı. Yaptıkları anlaşmalara sadık kalırlar, verdikleri sözü tutarlardı.

Güvenilir özelliği bulunmayan kişiden Peygamber olmaz. Hz. Muhammed de toplumda bu özelliği ile ön plana çıkmış birisi idi. Bundan dolayı Araplar kendisine el-Emin lakabını vermiştir.

"Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” A’râf suresi, 68. ayet.

"Bir Peygambere emanete ihanet yakışmaz…” Al-i İmran, 161

c) Fetanet ( Zeki ): Peygamberler akıllı ve zeki kimselerdir. Kendisine gelen vahyi hemen anlar ve uygulardı. İnsanlara onların anlayabileceği en iyi şekilde anlatırlardı.

"(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!” Sâd suresi, 45. Ayet

d) Ismet ( Günah İşlemezler): Peygamberler Allah tarafından sürekli gözetim altında tutulan ve yanlış bir şey yaptığı zaman uyarılan kimselerdir. Bu yüzden Peygamberler büyük günah işlemezler. Zaman zaman zelle dediğimiz küçük hatalar işleyebilirler. Bunlarda hemen Allah Teala tarafından uyarılıp düzeltilmiştir.

Örneğin görme engelli sahabe Abdullah bin Ümmi Mektum’la bir toplumda fazla ilgilenmemesi üzerine uyarılmıştır.

e) Tebliğ: Duyurmak, bildirmek, iletmek demektir. Peygamberler Allahtan aldıkları vahyi insanlara olduğu gibi aktarmakla sorumludurlar. Bu vahyi iletirken ne eksik ne de fazla bir şey söylerler. Onların görevi sadece insanları uyarmaktır. İnanıp inanmaları ile Peygamber sorumlu değildir.

Risalet görevini yerine getiren Peygamberler baskı ve zorlama yapmazlar. Kötü söz kullanmazlar. Onları güzel ve iyi sözle Allah’ın dinine çağırırlar.

"O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar…”Ahzâb suresi, 39. ayet.

"Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır…” Mâide suresi, 67. Ayet

MUCİZE: Kelime anlamı insanı aciz bırakan, hayrete düşüren şeyler demektir. Peygamberlerin Allah’ın izni ile gerçekleştirmiş oldukları olağanüstü şeylere müzice denir. Örneğin Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi, Hz. Musa’nın asasının atınca yılan olması, Hz. Süleyman’ın Belkıs’ın tahtını taşıması gibi.

Hz. Muhammedin en büyük mucizesi ise Ku’ran-ı Kerim’dir.

Etiketler : Peygamberlerin Özellikleri, Sıdk, Emanet, Tebliğ, Fetanet, ısmet

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2501