160x600
160x600

3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet

  • 0

Namaz vakitlerini ilan etmek için yapılan çağrıya ezan denir. Ezan, bir yerin İslam beldesi olduğunun sembollerinden birisidir. Ezanın dili, Arapçadır. Dünyanın heryerinde aynı şekilde okunur.

Ezan okumakla görevli olan memurlara ise Müezzin denir.

NOT: Peygamberimiz Mescid-i Nebi’nin inşaatı bittikten sonra insanları camiye çağırmak için ne gibi bir yol izleneceği hususunda arkadaşları ile istişarede bulunmuştur. Yapılan görüşmede çan çalınması, ateş yakılması gibi teklifler ortaya atılmış ancak bunların hiçbirisi kabul görmemiştir.

O gün toplantıdan bir sonuç alınamayarak herkes evine gitmiştir.

Gece bazı sahabelere rüyasında sözleri öğretildi. Bunlardan birisisi de Abdullah bin Zeyd’dir. Sabah Peygamberimize gelerek rüyasında kendisine bazı sözlerin öğretildiğini ifade etti. Aynı rüyayı 3-4 kişinin de görmesi üzerine Peygamberimiz bu rüyanın hak bir rüya olduğunu söyledi ve Bila-ı Habeşiyi çağırarak bu sözleri ezberlemesini ve insanları namaza çağırmasını emretti.

Böylece İslam tarihindeki ilk müezzin Bila-ı Habeşi olmuştur.

NOT: Günde beş vakit namaz öncesi ezan okumak sünnettir. Ezanın sözleri aynıdır. Sabah namazında sadece Hayye Ale’l-Felah cümlesinden sonra iki defa "Namaz, Uykudan Daha Hayırlıdır.” anlamına gelen "Essalâtü Hayrun Mine’n-Nevm” cümlesi okunur.

KAMET: Kişinin tek başına veya cemaatle namaz kılarken farz namazdan önce okunur. Sözleri, ezanın sözleri ile aynıdır. Sadece "Hayye Ale’l-Felah” tan sonra "Namaz Başladı.” anlamına gelen "Gad Gameti’s-Salah” cümlesi okunur. Ezana göre daha hızlı okunur.

Allahu Ekber. Allah en büyüktür.

(Dört kere söylenir.)

Eşhedü en lâ ilâhe illâllah. Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.

(İki kere söylenir.)

Eşhedü enne Muhammeden Resulullâh.

Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir. (İki kere söylenir.)

Hayye ale’s-salâh. Haydi namaza.

(İki kere söylenir.)

Hayye ale’l-felâh. Haydi kurtuluşa.

(İki kere söylenir.)

Es salâtü hayrün mine’n-nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. (İki kere sadece

sabah namazlarında söylenir.)

Allahu ekber. Allah en büyüktür.

(İki kere söylenir.)

Lâ ilâhe illâllah. Allah’tan başka ilah yoktur.

(Bir kere söylenir.)

NOT: Caferilikte, "Eşhedü enne Muhammeden Resulullâh.” ‘tan sonra "Eşhedü enne Aliyyen Veliyyullah.” (Ben şehadet ederim ki Hz. Ali, Allah'ın dostudur.) ifadesine yer verilir.

Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli,

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Mehmet Âkif ERSOY

Etiketler : Ezan, Kamet, Namaz, Çağrı

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2486