160x600
160x600

1. Türklerin Müslüman Oluşu

  • 0

Tarihte bilinen en eski Türk devleti Hunlardır. Hun İmparatorluğunu dağılmasından sonra Köktürkler veya Göktürkler olarak da bilinen tarihte Türk ismi ile kurulan ilk devlet ortaya çıkmıştır.

Göktürk devletinde tek tanrı inancı hakim olup Göktanrı inancı hakimdi. Bu inanca göre ;

- Tanrı göklerin ve yerin yaratıcısıdır.

- Hakanı tahta çıkarıp, koruyan odur.

- Savaşta zaferlerin elde edilmesini sağlayan odur.

- Onun için kurbanlar kesilir.

- Sadece ona dua edilir.

- İnsanların kaderini o tayin eder.

- Onun adı ile yemin edilir.

Uçmağ : Cennet

Göktanrı: Tevhid

Tamug: Cegennem

NOT: Göktanrı dininde bir Peygamber ve kutsal kitap anlayışı yoktur.

İnsanlar dinlerini Tanrı ile iletişim kurduklarına inandıkları Kam veya Şaman denilen din adamlarından öğrenirlerdir.

Türklerin, Müslümanlarla karşılaşmaları ilk olarak İran’ın fethi esnasında Hz. Ömer döneminde olmuştur. İran’ın fethi ile Türkler ile Müslümanlar komşu olmuşlar ancak herhangi bir çatışma yaşanmamıştır.

Türklerin İslam dinine girmeleri ve İslam ile tanışmaları ise Abbasiler döneminde olmuştur.

Türklerin İslam’a bu kadar geç girmelerindeki temel sebep Dört halife döneminden sonra gelen Emevi iktidarının uyguladığı politika olmuştur.

Emeviler ( 661-750 ), Mevali denilen bir Arap politikası uygulamış ve Arap olmayanların İslam dinine girmeleri konusunda zorluk çıkarmışlardır.

Emevi iktidarının Abbasiler tarafından 750 yılında sona erdirilmesi ile birlikte İslam dini daha geniş bölgelerde yayılma fırsatı bulmuştur. Zaten komşu olan Araplar ile Türkler arasında bir yakınlaşma olmuştur.

751 yılında Abbasiler ile Çinliler arasında yapılan Tavas savaşında Türklerden yardım isteğinde bulunan Abbasilerin bu çağrısına karşılık verip, birlikte savaşarak Çinlileri yenmişlerdir. Bu savaştan sonra Türklerin İslam dinine girmelerinde hızlı bir ilerleme olmuştur.

Müslüman ülkelerle yapılan ticari faaliyetler de İslam dininin Türkler arasında yayılmasında büyük rollü vardır.

Ayrıca Mekke ve Medine’den göç edip gelen sahabe, tabiin ve dervişlerin de İslam dinin yayılmasında rolleri büyüktür.

Yapılan fetihlerle yeni ülkelerde karşılaşılan dinlerde İslam’ın yayılmasında etkili olmuştur.

Türklerin İslam dinin secmesindeki sebebler:

- Kendi mizaçlarına uygun olması

- Göktanrı dini ile olan benzerlikleri

- Hayat tarzlarına uygun bir din olması

- Barış ve hoşgörürülü bir din olması

- Yiğitlik, kahramanlık ve misafirperverliğin Türklerde yaygın olması

NOT: Türklerin topluluklar halinde İslam’a girmesi ise 10. Yüzyılda olmuştur. İslam’ı toplu halde kabul edip Müslüman olan ilk Türk devleti 930 yılında Karahanlılar olmuştur. Bunları ise Gazneliler takip etmiştir.

Türklerin Müslüman olmasının İslam dünyasına faydaları?

- İslam dini yeni bir güç kazanmıştır

- Anadolu’nun Müslümanlaşması sağlanmıştır.

- Dünyada İslam’ın yayılması hazırlanmıştır.

Etiketler : Türkler, Talas Savaşı

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2508