160x600
160x600

26 KASIM 1. TEOG Çıkan Tahmini Sorular

  • 85
1- "Merhaba arkadaşlar benim bir kardeşim oldu adını kader koyduk..." diye başlayan soruda kader kelimesinin anlamı hangi şıkta vardır..
D) Allah her şeyi bir ölçüye ve düzene göre planlamasıdır.
2- Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir? ilke edinen bir kişiden hangi davranış beklenemez?
C) Çevresindeki insanlara duyarsız davranması
3- Güneşin doğu batması, mevsimlerin ard arda gelmesi, dünyanın dönüş hızı hangi ayet ile ilişkilendirilebilir?
B) gökleri ve yeri yerli yerince yarattı... Tegabun Suresi, 3. Ayet
4- "Başınıza gelen bir musibet kendi işlediklerinizden dolayıdır" Şura Suresi 30. Ayet ayetinde insanın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
A) Sorumluluk
5- "İnsan söz ve davranışlarında üzerine düşeni yapmalı kaderim böyleymiş diyerek sorumluluktan kaçmamalıdır." Bu metnin başlığı sizce ne olmalıdır?
D) Özgür irade ve sorumluluk
6- Allah'ın önceden takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine....... denir
A) Kaza
7- Evredeki yasalar ile ilgili olarak yukarıda verilen dört örnekten hangisi farklıdır?
C) Sena: Gelir dağılımın adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır.
8- Hz. Muhammed müslümanları bir bedenin organlarına beznetmiştir. Onlardan biri rahatsızlanırsa diğeri de rahatsızlanır. Bundan dolayı islam dini insalara ................. tavsiye etmiştir.
B) Yardımlaşma ve paylaşmayı
9- Aşağıda verilen ayetlerden hangisi ecel ve ömür konusuna örnek değildir?
A) Ey Muhammed, Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin.. Kalem Suresi, 4. Ayet
10-Hz. Ömerin Şam'a girmeme hikayesi anlatılmış. Bunda verilmek istenen ana fikir hangisidir?
D) Tercih etmek de tedbir almak da kaderdir.
11- 4 tane öğrenci konuşması verilmiş ve hangi öğrenci tevekkülü yanlış anlamıştır diye sorulmuş
C) Zeynep: Kaderde ne varsa o olur deyip bekler.
12-  "Şüphesiz bi ona doğru yolu gösterdik." İnsan suresi, 3. ayet
"Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği içni seçer" İsra suresi 15 ayet
Bu ayetlerde vurgulanan temel düşünce nedir?
C) İnsanın tercihlerinde özgür olduğu
13- Ezgi öğretmenin sorduğu sorualara sorumsuzluk, tembellik ve bilgisizlik diye cevap vermiştir. Ezgi hangi soruya cevap vermiştir?
D) kader inancı ile ilgili yanlış anlayıoşların sebebleri nelerdir?
14- Yukarıdaki ayetlerden hangisinde tevekkül bahsedilmektedir?
B) Yalnız II "Müminler ancak Alllaha dayanıp güvensinler" Tegabun Suresi 13. ayet
15-İnsanın sorumlu bir varlık olması hangisi ile ilgilidir?
A) Düşünmesi
16- Hz. Davut demircilik, Hz. İsa marangozluk, Hz. Muhammedde ticaret yapmıştır.. Bu metinde verilmek istenen ana düşünce hangisidir?
b) Rızkın çalışılarak elde edilmesi
17-"Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yetime ve yoksula yedirirler." İnsan Suresi, 8-9. Ayet
Bu ayette övgüyle bahsedilen davranış hangisidir?

A) Paylaşma
18- "Hz. Muhammedin hiceretten sonra muhacir ensar kardeşliği ilan etmesi..."
Peygamberimizin yaptığı bu uygulamanın amacı nedir?
D) Müslümanları yardımlaşmaya yönlendirmek
19- Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dinindeki, emek ve rızık anlayışını yansıtmaz?
C) İnsan çalışamasa da Allah onun rızkını verir
20- Ayetel Kürsinin anlamı verilmiş yukarıda hangisinden söz edilmemişitir diye sorulmuştur?
C) Peygamberlerin örnek alınması gerektiğinden...


Etiketler : TEOG

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,0427