Parağraf Soruları Nasıl Daha Kolay Çözülür?

Kayıt Tarihi : 22 .11.2022
Son Güncelleme : 22.11.2022
(0) Yorum
(1027) Görüntüleme
(0) Teşekkür
Alt Kategori : Makaleler Editör : İzzet Eker

Parağraf Soruları Nasıl Daha Kolay Çözülür?

Türkçe Parağraf Soruları Nasıl Çözülür?

 

ÖSYM son yıllarda Türkçe Parağraf sorularının zorluk derecesini anlama ve yorumlamada hızlanmak gerektiği yönünde geliştirdi. Bu bakımdan hazırlık yaparken beyni o yöne kanalize edecek şekilde yönetmek icap etmektedir. Örneğin basit bir metinde geçen sıradan bilgilerin peş peşe verilmesi yerine daha karmaşık bilgilerin anlaması ve ifadesi zor şekilde cümlelerle belirtilmesi şeklinde sorular karşımıza çıkmakta.

 

Parağraf Soruları pek çok kaynaktan karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla deneme yazıları kullanılır. Bu bakımdan cümlenin anlam yoğunluğu fazla olan yazıları mesela Nurullah Ataç denemelerini okuyarak işe başlanabilir. Ancak unutulmamalıdır ki soru çözmeden Parağraf geliştirmek mümkün değildir.

 

Zor Sorular Çözmek Gerekir mi?

 

Ösym mantığını anlamak için öncelikle geçmiş sorulara yönelmek gerekir. İlk etapta zor olmayan sorular ile başlamak gerekiyor. Bu nedenle daha eski yıllardaki soruları çözmek mantık açısından fikir edinmeye yardım eder. Yine de bu soruları çözmek oldukça yetersiz kalacaktır. Çünkü eski sorulardaki mantık bir kaç mertebe daha zor hale geldi. Bu nedenle günümüz yayınlarını çözmek de her zaman yeterli olmayacaktır. Son yıllarda çıkmış ALES, KPSS, DGS gibi sınavların sorularının bulabildiğimiz kadarını mutlaka görmekte fayda var. Son 20 yılın çıkmış tüm Parağraf Soruları çözülmeden sınava girmek kesinlikle tavsiye edilmez.


Paragraf soruları nasıl çözülür?

Sorular Nasıl Çözülmeli?

 

Öncelikle bilinmelidir ki soruları ilk etapta yavaş bir akışta sindirerek çözmek mantıklıdır. Osym mantığını anlamak için önce soru okunup ardından metine geçilir. Önce sorunun okunması metinde aramanız gerekenin ne olduğu hakkında fikir verecek ve metin ona göre okunur. Bir süre bu şekilde devam edildikten sonra yavaş yavaş daha zor sorulara odaklanmak gerekir. Zor soruların özellikle ilk okuyuşta anlaşılalamayan cümlelerine tekrar tekrar bakılıp mantık iyice kavranmalıdır. Bir süre sonra ise süreli sorulara geçilebilir. Bir soruyu çözmek için önce 2 dakika süre tutulur ardından bu süre azaltılır ve en sonunda 40 soruluk veya 30 soruluk bir kitapçık için süre tutularak soruların tamamı çözülebilir.

 

Farklı Kaynakları Çözmek Önemli

 

Belirtmek gerekir ki malesef Osym tarzını tam olarak tutturan yayınlar yok. Bu nedenle ilk başta amac Osym çıkmış soruları olmalıdır. Bu çıkmış soruların tamamını bitirmeye gerekirse tekrar çözmeye özen gösterilmeli. Ancak osym soruları da olsa kendini geliştirmek adına yeteri kadar veri bulunamayabilir. Bu yüzden piyasada yer alan tek bir yayın ile sınırlı kalınmamalıdır. Kendi araştırmalarınız sayesinde farklı ve doğru bulduğunuz yayınlara yönelebilirsiniz.

 

Soru Tipleri

 

Türkçede çok fazla soru tipi var. Örneğin metindeki ana düşüncenin ne olduğu veya şıklardan hangisinin çıkarılamayacağınin sorulması ya da cümlenin akışını bozan cümlenin hangisi olduğu gibi. Bu durumlar için bu tip sorularda öncelikle gözü korkutmadan bu sorunun yapılabilir olduğuna odaklanmak şart. Öğrencilerin pek çok bunu göz ardi ediyor ve sonra çözerim diyerek boş bırakıyor. Unutulmamalıdır ki en kolay sorular uzun ve karmaşık gibi görünen sorulardır. Bu nedenle soru çözerken farklı soru tiplerinin varlığına odaklanmak ve bu tarz soruları çözmek şart. Bunun için de pek çok farklı yayın ile soruları keşfetmek gerekir. Zamanlı soru çözmek ve denemelere girmek ardından ise yapılan hataları tespit edip o konu üzerine odaklanmak soru çözme potansiyelini artıracaktır.

 

Pratik Yapmak Önemli

 

Her konuda olduğu gibi parağraf çözmede de pratik önemli. Benzer soruları ben bu soruyu artık biliyorum diyerek çözmekten uzak durmak hatalı bir tutumdur. Bunun gibi aynı soruları sürekli çözerek farklı soruları es geçmek de hatalıdır. Sınav sürecine kadar bu pratik yönteme devam edilmelidir. Bir soruyu anlamış olmak yeterli değildir. Bunun yanı sıra soru çözme işini ve anlama potansiyelini hızlandırmak da önemlidir. Bu yüzden pratiğe önem verilmlidir.Turkish Paragraph How to Solve Paragraph Questions?

 The difficulty of Turkish Paragraph questions in recent years
the need to accelerate in understanding and interpreting its degree. This
in terms of preparation, it is necessary to manage the brain in a way to channel it in that direction.
It does. For example, the succession of ordinary information in a simple text
rather than providing more complex information in a way that is difficult to understand and express.
We encounter questions in the form of stating with sentences.

 Paragraph Questions appear from many sources.
Mostly essays are used. In this respect, the meaning density of the sentence
by reading more writings, for example Nurullah Ataç essays.
can be started. However, it should not be forgotten that developing Paragraphs without solving questions
is not possible.

 
Solving Difficult Questions Is it necessary?

In order to understand the logic of Ösym, we must first look at past questions.
should be oriented. In the first place, it is necessary to start with questions that are not difficult. These
Therefore, solving questions from older years will help to get an idea in terms of logic.
to help you. Nevertheless, solving these questions will be quite inadequate. Because the old
The logic in the questions has become several orders of magnitude more difficult. Therefore, today
publications will not always be enough. ALES in recent years,
We definitely see as many questions of exams such as KPSS and DGS as we can find.
It's useful. Taking the exam without solving all Paragraph Questions of the last 20 years
definitely not recommended.How to Ask Questions How to solve?
First of all, it should be known that the questions should be solved slowly in the first place.
It makes sense to solve it by digesting it in the flow. To understand Osym logic, first ask the question
and then move on to the text. Reading the question first and looking for it in the text
will give an idea of what is needed and the text is read accordingly. For a while
after continuing in this way, gradually focusing on more difficult questions
is required. You should be especially attentive to the sentences of difficult questions that are not understood on the first reading.
It must be looked at again and again and the logic must be grasped. After some time
questions can be skipped. 2 minutes is allowed to solve a question first
then this time is reduced and finally a 40-question or 30-question booklet
All questions can be solved by keeping time for all questions.

 

Different Sources It is Important to Solve
It should be noted that, unfortunately, the Osym style is not exactly
there are no hitting publications. For this reason, the aim at first is Osym questions
should be. Take care to finish all of these questions and solve them again if necessary.
should be shown. However, even if there are osym questions, it is enough to improve yourself.
may not have as much data. Therefore, a single publication in the market
should not be limited. Through your own research, you will find different and
you can turn to the publications you find.

 

Question Types
 There are too many question types in Turkish. For example, the main
asking what the idea is or which of the options cannot be removed or
or which sentence breaks the flow of the sentence. For these situations, this type of
focusing on the feasibility of the question without being intimidated.
essential. Many students ignore this and say they will figure it out later.
leaves. It should be remembered that the easiest questions are the ones that seem long and complex.
Therefore, when solving questions, it is important to focus on the existence of different question types and
it is essential to solve the questions. For this, exploring questions with many different publications
is necessary. Solving timed questions and taking trials, and then correcting the mistakes made
and focusing on that subject will increase the potential for solving questions.

 

Practice is Important

 As with everything else, practice is important in solving paragraphs.
Avoiding solving similar questions by saying "I know this question now
is a wrong attitude. Similarly, by solving the same questions over and over again, different questions
is also a mistake. Continue with this practical method until the exam period
must be understood. Understanding a question is not enough. In addition to this, the question
It is also important to accelerate the work of decoding and the potential for understanding. This is why
emphasis on practice.

Yorumlarınız (0)

  • Henüz yorum yapılmamış.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşın

Whatsapp İletişim Hattı