10.Sınıf İçerikleri

Sizin için uygun 57 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İHL 10. Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi Dökümanları

486 Görüntüleme 23.08.2022 (1 İçerik)

İman

415 Görüntüleme 21.09.2022 (6 İçerik)
1. İman ve İslam arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. İslam inancının temel kaynaklarını açıklar. 3. İmanın mahiyetini kavrar. 4. İmanın geçerli olması için gerekli şartları açıklar. 5. İnanç bakımından insanları sınıflandırır. 6. İslam inanç esaslarını bütüncül olarak kavrar.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuyalım

134 Görüntüleme 14.10.2021 (0 İçerik)

Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım

240 Görüntüleme 14.10.2021 (2 İçerik)

Şahsiyet Olarak En Güzel Örnek

360 Görüntüleme 21.09.2022 (4 İçerik)
1. Peygamberimizin ahlaki vasıflarını örneklerle açıklar. 2. Peygamberimizin ahlaki vasıflarını kendisine model alır. 3. Hz. Osman’ın kişiliğini ve ahlaki vasıflarını tanır. 4. Güzel ahlak ile iman arasına ilişki kuran bir hadisi yorumlar.

Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri

819 Görüntüleme 20.09.2022 (10 İçerik)
10.5.1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. - Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğine vurgu yapılır; dinin yanlış yorumlanmasından doğan sorunların, dinin kendisinden kaynaklanmadığına değinilir. - Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri düzeye uygun bir biçimde ayrıntıya girilmeden ele alınır. 10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. - Yorum farklılıkları; insan unsuru; sosyal, siyasi, kültürel ve coğrafi ortam ile dinî metinlere yaklaşım ve onları yorumlama farklılıklarından kaynaklanan sebepler ile sınırlandırılır.

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi

323 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

Din ve Aile

262 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
10.3.1. İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.

Kur’an-ı Kerim’de Gençler

266 Görüntüleme 20.09.2022 (10 İçerik)
10.2.1. Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir.

Allah İnancı ve İnsan

2383 Görüntüleme 20.09.2022 (17 İçerik)
10.1.1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.

İHL 10 Osmanlı Türkçesi

217 Görüntüleme 14.10.2021 (11 İçerik)

Hadis İlmi ve Temel Kavramları

448 Görüntüleme 21.09.2022 (7 İçerik)
1. Hadis ilminin konusunu ve önemini açıklar. 2. Hadis ilminin diğer İslami ilimlerle ilişkisini yorumlar. 3. Hadis ilmindeki temel kavramların, hadisleri anlamadaki önemini fark eder. 4. Hadis ve sünnet arasındaki farkı ayırt eder. 5. İman ve salih amellerle ilgili hadisleri yorumlar.

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

425 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
1. İslam’ı anlamada Peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemini kavrar. 2. Peygamberimizi tanımada Siyer ilminin temel kaynaklarını ve kavramlarını tanımanın önemini fark eder. 3. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın coğrafi, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ve dinî özelliklerini tanır. 4. Cahiliye kavramını ve cahiliye zihniyetinin genel özelliklerini açıklar. 5. İslamiyet öncesi Hicaz’ın tarihi, dinî, sosyal ve kültürel hayatını tanır.

Fıkıh İlmi

367 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. Fıkıh ilminin tanımını, amacını ve önemini açıklar. 2. Fıkhın konusunu ve kapsamını açıklar. 3. Fıkıh ile fıkıh usulü ilişkisini temellendirir. 4. Fıkıh ilminin diğer bilimlerle ilişkisini kurar. 5. Fıkıh ilminin temel ilkelerini örneklerle açıklar.

10. Sınıf Arapça Dersi Dökümanları

322 Görüntüleme 06.10.2019 (1 İçerik)

Namaz

186 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
1. İbadetlerin yapılış amacını kavrar. 2. İbadetlerin geçerli olma şartlarını açıklar. 3. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarının farkında olur. 4. Hz. Peygamber’in ibadet hayatındaki ilkeleri örneklerle açıklar. 5. Namazın önemini ayet ve hadislerle açıklar. 6. Namazın Allah’a kulluğun en önemli göstergelerinden biri olduğunu fark eder. 7. Namazların kılınışını gösterir.

Kuran-ı Kerimde En Güzel Örnek

171 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. Peygamberimizin tebliğ görevini ayetlerle açıklar. 2. Peygamberimizin Kur’an’ı Kerim’i açıklamasına örnekler verir. 3. Peygamberimizin şâri’ olarak koyduğu hükümlerin bağlayıcılığını kavrar. 4. Peygamberimizin temsil görevini ayetlerle açıklar. 5. Peygamberimizi tezkiye görevini örneklerle açıklar. 6. Peygamberimizin vahyi insanlara öğretme görevini ayetlerden örnekler verir. 7. Peygamberimizin Kur’an tilaveti konusundaki ilkelerini örneklerle açıklar. 8. Hz. Ebu Bekir’in kişiliğini ve İslam davetine katkılarını açıklar. 9. Peygamberimizin görevleri ile ilgili bir hadisi yorumlar.

Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar

110 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. - İtikad, fıkıh, mezhep ve fırka kavramları öğrencilerin seviyeleri ve kültürel altyapıları göz önünde bulundurularak ele alınır.

İslam Ahlakının Kaynakları

82 Görüntüleme 20.09.2022 (0 İçerik)
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

Din, Kültür ve Sanat

117 Görüntüleme 20.09.2022 (4 İçerik)
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. - İslam dininin kültürel hayatımızın zenginleşmesindeki katkılarına ve İslam medeniyetinde öne çıkan sanat dallarına kısaca yer verilir. Ayrıca “ Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesinin sanat alanında da geçerli olduğuna değinilir.
Whatsapp İletişim Hattı