11.Sınıf İçerikleri

Sizin için uygun 58 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Yahudilik

20.09.2022
(23 İçerik)

Ünite Değerlendirme

96 Görüntüleme 20.01.2023 (10 İçerik)

Ünite Değerlendirme

602 Görüntüleme 27.12.2022 (8 İçerik)

Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Âişe (r.a.)

207 Görüntüleme 26.12.2022 (6 İçerik)

Peygamberimizin (s.a.v) Eğitimde Temel İlke ve Metodları

428 Görüntüleme 26.12.2022 (6 İçerik)

İnsanlığın Eğitimcisi Olarak Peygamberler

253 Görüntüleme 22.12.2022 (5 İçerik)

Tecvid Bilgisi

302 Görüntüleme 07.12.2022 (15 İçerik)

Ünite Değerlendirme

1501 Görüntüleme 27.11.2022 (8 İçerik)

İHL 11 Mesleki Arapça Dersi Dökümanları

1566 Görüntüleme 23.08.2022 (3 İçerik)

İHL 11. Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi Dökümanları

1045 Görüntüleme 23.08.2022 (1 İçerik)

İHL 11. Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi Dökümanları

737 Görüntüleme 23.08.2022 (1 İçerik)

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuyalım

357 Görüntüleme 14.10.2021 (0 İçerik)

Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım

551 Görüntüleme 14.10.2021 (2 İçerik)

Bir Davetçi Olarak Peygamberimiz

1268 Görüntüleme 21.09.2022 (4 İçerik)
1. Peygamberimizin davetinin aşamalarını açıklar. 2. Peygamberimizin davet ve tebliğindeki temel ilkeleri kavrar. 3. Peygamberimizin davetinde kullandığı vasıtaları açıklar. 4. Peygamberimizin ahlaki özelliklerinin İslam davetindeki yerini fark eder. 5. İslam davetinde öncü olan sahabilere örnekler verir. 6. Hz. Hatice’nin kişiliğini ve İslam daveti için gösterdiği fedakârlıkları açıklar. 7. Peygamberimizin davet metodu ile ilgili bir hadisi yorumlar.

Yahudilik

1484 Görüntüleme 20.09.2022 (23 İçerik)
11.5.1. Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. - Yahudiliğin; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına; İbrani, İsrail, Yahudi ve Musevi kavramlarına; Yahudilerin kitap ve peygamber anlayışına ve günümüz Yahudi mezheplerine yer verilir. Ayrıca “Siyonizm” konusuna değinilir.

İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar

1167 Görüntüleme 20.09.2022 (13 İçerik)
11.4.1. İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. - İnançla ilgili yaklaşımlardan teizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülarizm, agnostisizm, ateizm ve nihilizme yer verilir. İnançla ilgili yaklaşımlar ele alınırken “kötülük problemi” üzerinde durulur ve problemin inançla ilgili yaklaşımlarla olan ilişkisine değinilir.

İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet

1597 Görüntüleme 10.01.2023 (20 İçerik)
11.3.1. Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. - Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir. 11.3.2. Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder.

Hz. Muhammed'in Şahsiyeti

5236 Görüntüleme 23.11.2022 (21 İçerik)
11.2.1. Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. - Hz. Muhammed’in beşerî yönü ile ilgili ayetlerden örnek verilmesine özen gösterilir. - Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri örneklerle ele alınır. - Öğrencilerin, İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinin yerini analiz edebileceği etkinliklere yer verilir.

Varoluşun ve Hayatın Anlamı

5184 Görüntüleme 02.11.2022 (16 İçerik)
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. - Kur’an-ı Kerim’den dünya hayatının amacıyla ilgili örnekler verilmesine özen gösterilir.

İHL 11 Osmanlı Türkçesi

510 Görüntüleme 14.10.2021 (10 İçerik)
Whatsapp İletişim Hattı