4.Sınıf İçerikleri

Sizin için uygun 32 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Besmele

20.09.2022
(6 İçerik)

İslam Dini ve Temizlik

2387 Görüntüleme 20.09.2022 (25 İçerik)
4.5.1. İslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir. - İbadet temizlik ilişkisine ve abdestin alınışına değinilir. - Ahlaki güzellik ile manevi temizlik arasında ilişki kurulur.

Hz. Muhammed’in (as) Doğduğu Çevre

1887 Görüntüleme 20.09.2022 (24 İçerik)
4.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar. - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin sosyal ve dinî özelliklerine yer verilir.

Din Güzel Ahlaktır

2335 Görüntüleme 20.09.2022 (17 İçerik)
4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.

İslam’ın İnanç Esasları

6454 Görüntüleme 11.10.2022 (36 İçerik)
4.2.1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar. - İslam’ın altı inanç esası, öğrenci seviyesi dikkate alınarak ayrıntıya girilmeden açıklanır.

Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler

10130 Görüntüleme 18.09.2022 (34 İçerik)
4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. - “Allah (c.c.), peygamber, Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, besmele, selam, hamt ve şükür, tekbir ve salâvat, estağfirullah, sübhanallah” ifadelerine anlamlarıyla birlikte yer verilir. “Allah” konusu anlatılırken zâtî ve subûtî sıfatlara girilmez. - Selam konusunda; esselamü aleyküm/selamün aleyküm ifadeleri ile dilimizde yaygın olarak kullanılan diğer selamlama cümlelerine yer verilir. - Sevap, günah, helal, haram ifadeleri günlük dildeki kullanım örnekleriyle verilir.

Bedenimi ve Giysilerimi Temiz Tutarım

830 Görüntüleme 20.09.2022 (13 İçerik)
4.5.2. Temiz ve düzenli olmaya özen gösterir. - Ev, okul ve çevre temizliğinin yanı sıra öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirecek; yemek öncesi ve sonrası el ve ağız temizliği, beden, giysi temizliği gibi konular üzerinde durulur.

Hz. Muhammed’in (as) Ailesi

903 Görüntüleme 20.09.2022 (17 İçerik)
4.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerini tanır.

İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı

1060 Görüntüleme 20.09.2022 (16 İçerik)
4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. - Anne baba, kardeşler, akraba, komşu, arkadaş ve öğretmenlerle ilişkiler ayet ve hadislerle açıklanır. - Güzel ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemine vurgu yapılır.

İslam’ın Şartları

3803 Görüntüleme 20.09.2022 (19 İçerik)
4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler. - İslam’ın beş şartı, öğrenci seviyesi dikkate alınarak ayrıntıya girilmeden açıklanır.

Allah ve Peygamber

1954 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. - “Allah (c.c.), peygamber, Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, besmele, selam, hamt ve şükür, tekbir ve salâvat, estağfirullah, sübhanallah” ifadelerine anlamlarıyla birlikte yer verilir. “Allah” konusu anlatılırken zâtî ve subûtî sıfatlara girilmez. - Selam konusunda; esselamü aleyküm/selamün aleyküm ifadeleri ile dilimizde yaygın olarak kullanılan diğer selamlama cümlelerine yer verilir. - Sevap, günah, helal, haram ifadeleri günlük dildeki kullanım örnekleriyle verilir.

Evimi ve Okulumu Temiz Tutarım

696 Görüntüleme 20.09.2022 (4 İçerik)
4.5.2. Temiz ve düzenli olmaya özen gösterir. - Ev, okul ve çevre temizliğinin yanı sıra öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirecek; yemek öncesi ve sonrası el ve ağız temizliği, beden, giysi temizliği gibi konular üzerinde durulur.

Hz. Muhammed’in (as) Doğumu

665 Görüntüleme 20.09.2022 (4 İçerik)
. 4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik öncesi hayatında; sütanneye verilmesi, seyahatleri, hilfü’l-fudûla katılması, Kâbe hakemliği, ticari hayatı ve evliliği konularına kısaca yer verilir. - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına örnekler verilir.

Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha Suresi ve Anlamı

753 Görüntüleme 20.09.2022 (11 İçerik)
4.3.3. Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. - Fâtiha suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede tavsiye edilen davranışlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

Kur’an-ı Kerim

3378 Görüntüleme 20.09.2022 (21 İçerik)
4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. - Kazanım; “Kur’an-ı Kerim, ayet, sure, cüz” kavramları ile sınırlandırılır.

Besmele

2232 Görüntüleme 20.09.2022 (6 İçerik)
4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. - “Allah (c.c.), peygamber, Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, besmele, selam, hamt ve şükür, tekbir ve salâvat, estağfirullah, sübhanallah” ifadelerine anlamlarıyla birlikte yer verilir. “Allah” konusu anlatılırken zâtî ve subûtî sıfatlara girilmez. - Selam konusunda; esselamü aleyküm/selamün aleyküm ifadeleri ile dilimizde yaygın olarak kullanılan diğer selamlama cümlelerine yer verilir. - Sevap, günah, helal, haram ifadeleri günlük dildeki kullanım örnekleriyle verilir.

Ünite Değerlendirme

603 Görüntüleme 20.09.2022 (12 İçerik)
Bu ünitede sırasıyla; “Din Güzel Ahlaktır”, “İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı”, “Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir. Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Çevremi Temiz Tutarım

633 Görüntüleme 20.09.2022 (10 İçerik)
4.5.2. Temiz ve düzenli olmaya özen gösterir. - Ev, okul ve çevre temizliğinin yanı sıra öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirecek; yemek öncesi ve sonrası el ve ağız temizliği, beden, giysi temizliği gibi konular üzerinde durulur.

Hz. Muhammed'in Çocukluk ve Gençlik Yılları

744 Görüntüleme 20.09.2022 (13 İçerik)
4.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir. - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cahiliye âdetlerinden uzak durması vurgulanır. - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası, dedesi ve diğer aile büyükleriyle olan ilişkileri ve amcasının evinde gördüğü yakın ilgiyle ilgili somut örnekler verilir.

Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı

1456 Görüntüleme 20.09.2022 (8 İçerik)
4.2.4. Âmentü duasını okur, anlamını söyler. - Âmentü duası ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir.

Selamlaşma

1858 Görüntüleme 20.09.2022 (6 İçerik)
4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. - “Allah (c.c.), peygamber, Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, besmele, selam, hamt ve şükür, tekbir ve salâvat, estağfirullah, sübhanallah” ifadelerine anlamlarıyla birlikte yer verilir. “Allah” konusu anlatılırken zâtî ve subûtî sıfatlara girilmez. - Selam konusunda; esselamü aleyküm/selamün aleyküm ifadeleri ile dilimizde yaygın olarak kullanılan diğer selamlama cümlelerine yer verilir. - Sevap, günah, helal, haram ifadeleri günlük dildeki kullanım örnekleriyle verilir.
Whatsapp İletişim Hattı