6.Sınıf İçerikleri

Sizin için uygun 100 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

6. Sınıf Arapça 6. Ünite Dökümanları

1626 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

6. Sınıf Arapça 5. Ünite Dökümanları

1051 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

6. Sınıf Arapça 4. Ünite Dökümanları

1288 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

6. Sınıf Arapça 3. Ünite Dökümanları

1312 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

6. Sınıf Arapça 2. Ünite Dökümanları

1578 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

6. Sınıf Arapça 1. Ünite Dökümanları

1988 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

İslam’ın Göstergesi: Nezaket

3561 Görüntüleme 15.10.2022 (17 İçerik)
TDB 1.4.1. Nezaketin kişinin Müslümanlığının önemli tezahürü olduğunu fark eder. - Nezaket kavramı edep kavramıyla ilişkilendirilerek ele alınır ve nezaketin bir Müslümanın ahlaki olgunluğunu yansıtan önemli göstergelerden biri olduğuna vurgu yapılır.

İman ve İslam

4235 Görüntüleme 21.09.2022 (15 İçerik)
TDB 1.1.1. İman ve İslam kavramlarını açıklar. - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiye değinilir, kavramların mahiyetiyle ilgili tartışmalara girilmez.

İmanın Göstergesi: İbadet

3558 Görüntüleme 12.10.2022 (16 İçerik)
TDB 1.2.1. İbadet kavramını ve ibadetin yapılma gayesini açıklar. - İman ve ibadet arasındaki ilişkiye yer verilir; ibadetin imandan bir cüz olup olmadığı gibi tartışmalara girilmez.

Müminlerin Özü ve Sözü Doğrudur

3055 Görüntüleme 13.10.2022 (14 İçerik)
TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur. - Asr-ı saadetten ve tarihimizden örnek olaylara yer verilir, öğrencilerin konuyu kavramasına yönelik düzeye uygun etinlikler tasarlanır.

Ayetlerin Diliyle Sahabe

1627 Görüntüleme 25.10.2022 (7 İçerik)
1. Ayetler ışığında sahabenin faziletini kavrar.

Peygamberimizin Allah’a Güvenmesi ve Sabrı

2145 Görüntüleme 22.10.2022 (11 İçerik)
1. Peygamberimizin Allah’a güvenini ve sabrını örneklerle açıklar.

Gençlerin Arkadaşı Peygamberimiz

2654 Görüntüleme 21.10.2022 (10 İçerik)
1. Peygamberimizin gençlere verdiği değeri örneklerle açıklar.

Rahmet Peygamberi

2010 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
1. Peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderildiğini kavrar.

Peygamberimizin Çocukluk Yılları

3990 Görüntüleme 23.09.2022 (13 İçerik)
1. Peygamberimizin çocukluk yıllarını ana hatlarıyla açıklar.

Uzatma (Med) ve Çeşitleri

2404 Görüntüleme 22.05.2023 (9 İçerik)
1. Okunuşla ilgili bazı harf ve işaretlere dikkat ederek Kur’an’ı okur. 2. Bakara ve Yasin surelerini kurallarına uyarak okur. 3. Kur'an-ı Kerim'i okurken, Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl ve Medd-i Munfasıl'ı ayırt eder.

Kuran-ı Kerim’i Doğru ve Güzel Okumanın Önemi

3391 Görüntüleme 21.09.2022 (16 İçerik)
1. Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumanın önemini kavrar. 2. Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumaya istekli olur.

Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler

4425 Görüntüleme 05.10.2022 (23 İçerik)
6.5.1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. - Din ve dinî değerlerin toplumsal bütünleşmeye katkısına, - Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinin toplumumuzu birleştirmedeki rolüne, - Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve millî marşımıza karşı görev ve sorumluluklarımıza yer verilir. - Şehit ve gazilerimize karşı olan minnet ve şükran borcumuz üzerinde durulur.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi

10901 Görüntüleme 03.10.2022 (46 İçerik)
6.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. - Hira günlerine, - İlk nazil olan ayetlerin içeriğine, - İlk Müslümanlar ve özelliklerine, - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davete, yakın çevresinden başlama sebeplerine, - Davetin yaygınlaşma aşamasında İslam davetine karşı oluşan olumlu olumsuz tepkilere, - Habeşistan hicretlerine, boykot yıllarına, Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Hamza’nın (r.a.) Müslüman olmalarına, Hz. Hatice (r.a.) ve Ebu Talib’in vefatlarına, İsra Miraç olayına ve Taif yolculuğuna kısaca yer verilir.

Bazı Zararlı Alışkanlıklar

7102 Görüntüleme 28.09.2022 (34 İçerik)
6.3.1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. - Sigara kullanmak, alkollü içki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu madde kullanmak gibi zararlı alışkanlıklara yer verilir. - Zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz yansımalarına da değinilir.
Whatsapp İletişim Hattı