6.Sınıf İçerikleri

Sizin için uygun 91 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Genel Değerlendirme

258 Görüntüleme 23.09.2022 (10 İçerik)

6. Sınıf Arapça 6. Ünite Dökümanları

209 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

6. Sınıf Arapça 5. Ünite Dökümanları

87 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

6. Sınıf Arapça 4. Ünite Dökümanları

95 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

6. Sınıf Arapça 3. Ünite Dökümanları

100 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

6. Sınıf Arapça 2. Ünite Dökümanları

131 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

6. Sınıf Arapça 1. Ünite Dökümanları

394 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

İslam’ın Göstergesi: Nezaket

341 Görüntüleme 21.09.2022 (12 İçerik)
TDB 1.4.1. Nezaketin kişinin Müslümanlığının önemli tezahürü olduğunu fark eder. - Nezaket kavramı edep kavramıyla ilişkilendirilerek ele alınır ve nezaketin bir Müslümanın ahlaki olgunluğunu yansıtan önemli göstergelerden biri olduğuna vurgu yapılır.

İman ve İslam

1172 Görüntüleme 21.09.2022 (15 İçerik)
TDB 1.1.1. İman ve İslam kavramlarını açıklar. - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiye değinilir, kavramların mahiyetiyle ilgili tartışmalara girilmez.

İmanın Göstergesi: İbadet

243 Görüntüleme 21.09.2022 (11 İçerik)
TDB 1.2.1. İbadet kavramını ve ibadetin yapılma gayesini açıklar. - İman ve ibadet arasındaki ilişkiye yer verilir; ibadetin imandan bir cüz olup olmadığı gibi tartışmalara girilmez.

Müminlerin Özü ve Sözü Doğrudur

261 Görüntüleme 21.09.2022 (10 İçerik)
TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur. - Asr-ı saadetten ve tarihimizden örnek olaylara yer verilir, öğrencilerin konuyu kavramasına yönelik düzeye uygun etinlikler tasarlanır.

Ayetlerin Diliyle Sahabe

225 Görüntüleme 21.09.2022 (2 İçerik)
1. Ayetler ışığında sahabenin faziletini kavrar.

Peygamberimizin Allah’a Güvenmesi ve Sabrı

303 Görüntüleme 21.09.2022 (6 İçerik)
1. Peygamberimizin Allah’a güvenini ve sabrını örneklerle açıklar.

Gençlerin Arkadaşı Peygamberimiz

208 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
1. Peygamberimizin gençlere verdiği değeri örneklerle açıklar.

Rahmet Peygamberi

180 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
1. Peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderildiğini kavrar.

Peygamberimizin Çocukluk Yılları

1271 Görüntüleme 23.09.2022 (13 İçerik)
1. Peygamberimizin çocukluk yıllarını ana hatlarıyla açıklar.

Uzatma (Med) ve Çeşitleri

286 Görüntüleme 27.09.2022 (6 İçerik)
1. Okunuşla ilgili bazı harf ve işaretlere dikkat ederek Kur’an’ı okur. 2. Bakara ve Yasin surelerini kurallarına uyarak okur. 3. Kur'an-ı Kerim'i okurken, Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl ve Medd-i Munfasıl'ı ayırt eder.

Kuran-ı Kerim’i Doğru ve Güzel Okumanın Önemi

966 Görüntüleme 21.09.2022 (16 İçerik)
1. Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumanın önemini kavrar. 2. Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumaya istekli olur.

Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler

664 Görüntüleme 20.09.2022 (21 İçerik)
6.5.1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. - Din ve dinî değerlerin toplumsal bütünleşmeye katkısına, - Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinin toplumumuzu birleştirmedeki rolüne, - Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve millî marşımıza karşı görev ve sorumluluklarımıza yer verilir. - Şehit ve gazilerimize karşı olan minnet ve şükran borcumuz üzerinde durulur.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi

732 Görüntüleme 03.10.2022 (45 İçerik)
6.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. - Hira günlerine, - İlk nazil olan ayetlerin içeriğine, - İlk Müslümanlar ve özelliklerine, - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davete, yakın çevresinden başlama sebeplerine, - Davetin yaygınlaşma aşamasında İslam davetine karşı oluşan olumlu olumsuz tepkilere, - Habeşistan hicretlerine, boykot yıllarına, Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Hamza’nın (r.a.) Müslüman olmalarına, Hz. Hatice (r.a.) ve Ebu Talib’in vefatlarına, İsra Miraç olayına ve Taif yolculuğuna kısaca yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı