7.Sınıf İçerikleri

Sizin için uygun 109 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

7. Sınıf Arapça 6. Ünite Dökümanları

569 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

7. Sınıf Arapça 5. Ünite Dökümanları

473 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

7. Sınıf Arapça 4. Ünite Dökümanları

383 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

7. Sınıf Arapça 3. Ünite Dökümanları

556 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

7. Sınıf Arapça 2. Ünite Dökümanları

1046 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

İslam Ahlakının Özü: Edep ve Haya

802 Görüntüleme 16.10.2022 (12 İçerik)

Namazla İlgili Hükümler

890 Görüntüleme 16.10.2022 (20 İçerik)
TDB 2.3.1. Namazla ilgili hükümleri açıklar. - Namazın farzları, vacipleri ve sünnetleri ile namazı bozan durumlara öğrenci seviyesine uygun olarak yer verilir.

Temizlik İmanın Yarısıdır

1511 Görüntüleme 15.10.2022 (9 İçerik)
TDB 2.2.1. İslam’ın temizliğe verdiği önemi ayet ve hadislerle açıklar.

Allah’a (c.c.) Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız

2330 Görüntüleme 21.09.2022 (18 İçerik)
TDB 2.1.1. Allah’a (c.c.) karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösterir.

Sahabenin Cesaret ve Sadakati

750 Görüntüleme 28.10.2022 (10 İçerik)
1. Sahabenin cesaretini ve sadakatini örneklerle açıklar.

Peygamberimizin İbadet Hayatı

918 Görüntüleme 27.10.2022 (14 İçerik)
1. Peygamberimizin kulluk hayatındaki ölçülerini fark eder.

Peygamberimizin Ehl-i Beyti

1002 Görüntüleme 26.10.2022 (9 İçerik)
1. Ehl-i beyt kavramını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.

İnsanların Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi

1907 Görüntüleme 25.10.2022 (7 İçerik)
1. Peygamberimizin can, din, namus, akıl ve mal güvenliği ile ilgili mesajlarını kavrar.

Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları

3265 Görüntüleme 25.09.2022 (16 İçerik)
1. Peygamberimizin nübüvvet öncesi hayatını ana hatlarıyla açıklar.

1. Meslekler

838 Görüntüleme 28.10.2019 (1 İçerik)

Uzatma (Med) ve Çeşitleri

891 Görüntüleme 21.09.2022 (2 İçerik)
1. Okunuşla ilgili bazı harf ve işaretlere dikkat ederek Kur’an’ı okur

Kuran-ı Kerim’in İslam Dinindeki Yeri

1544 Görüntüleme 21.09.2022 (9 İçerik)
1. Kur'an-ı Kerim'in İslam Dininin ana kaynağı olduğunu kavrar.

Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

8872 Görüntüleme 20.09.2022 (21 İçerik)
7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. - Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeden cinlerden de bahsedilir. Bu kapsamda; öğrencilerin sahip olduğu yanlış veya eksik dinî bilgi ve anlayışlar, dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır.

Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.).

1064 Görüntüleme 13.10.2022 (25 İçerik)
7.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. Hz. Muhammed’i (s.a.v.) insani yönü ele alınırken onu diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, “Allah’tan vahiy alması” olduğuna vurgu yapılır.

Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar

2965 Görüntüleme 10.10.2022 (24 İçerik)
7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. - Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”, “sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır.
Whatsapp İletişim Hattı