8.Sınıf İçerikleri

Sizin için uygun 79 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

8. Sınıf Arapça 6. Ünite Dökümanları

552 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

8. Sınıf Arapça 5. Ünite Dökümanları

429 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

8. Sınıf Arapça 4. Ünite Dökümanları

355 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

8. Sınıf Arapça 3. Ünite Dökümanları

506 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

8. Sınıf Arapça 2. Ünite Dökümanları

884 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

8. Sınıf Arapça 1. Ünite Dökümanları

1392 Görüntüleme 24.08.2022 (1 İçerik)

İslam Davetinde Sahabenin Rolü

748 Görüntüleme 30.10.2022 (12 İçerik)
1. İslam dininin yayılmasında sahabenin rolünü kavrar.

Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi

585 Görüntüleme 30.10.2022 (9 İçerik)
1. Peygamberimizin hayatındaki dünya ve ahiret dengesi ile ilgili örnekler verir.

Adil Bir Yönetici Olarak Peygamberimiz

745 Görüntüleme 29.10.2022 (10 İçerik)
1. Peygamberimizin adaleti sağlamada ortaya koyduğu ilkeleri örneklerle açıklar.

Peygamberimizin Vahyi İnsanlığa Ulaştırması

1877 Görüntüleme 29.10.2022 (14 İçerik)
1. Peygamberimizin dindeki konumunu ayet ve hadislerle açıklar.

Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları

1684 Görüntüleme 27.09.2022 (11 İçerik)
1. Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarını ana hatlarıyla açıklar.

İdğam ve Hükümleri

869 Görüntüleme 11.10.2022 (28 İçerik)
3. Kur'an-ı Kerim'i okurken, İdgam-ı Mea'l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, Sakin Mim'in okunuşu, Ra'nın hükümleri'ni ayırt eder

Kur’an-ı Kerim’in Temel Konuları

1808 Görüntüleme 31.10.2022 (32 İçerik)
1. Kur’an-ı Kerim’in temel konularını kavra

İslam Dininin Temel Kaynakları

1677 Görüntüleme 25.10.2022 (18 İçerik)
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. - İslam dininin temel kaynakları; öğrenci düzeyi dikkate alınarak Kur’an ve sünnet ile sınırlandırılır. - İslam dininde sünnetin konumu örneklerle açıklanır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

1178 Görüntüleme 04.10.2022 (30 İçerik)
8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.

Din, Birey ve Toplum

3528 Görüntüleme 03.10.2022 (21 İçerik)
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. - İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.

İslam’ın Paylaşmaya ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

6383 Görüntüleme 02.10.2022 (17 İçerik)
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

Kader ve Kaza İnancı

15142 Görüntüleme 04.10.2022 (45 İçerik)
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. - Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına, - Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

Alim Sahabiler

398 Görüntüleme 30.10.2022 (5 İçerik)
2. İslam dininin yaşanmasında sahabenin örnekliğini fark eder.

Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Sadaka

407 Görüntüleme 30.10.2022 (5 İçerik)
2. Peygamberimizin hayatında infak ve sadakanın yerini kavrar.
Whatsapp İletişim Hattı