10.Sınıf
Ahlaki Tutum ve Davranışlar

Sizin için uygun 6 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi

724 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

İslam Ahlakının Kaynakları

318 Görüntüleme 20.09.2022 (0 İçerik)
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

Ahlak ile Terbiye Arasındaki İlişki

474 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
10.4.2. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. - Duygu yönetimi, düşünce yönetimi, davranış yönetimi, irade yönetimi gibi konular ayet ve hadislerle ilişkilendirilerek ele alınır.

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar

451 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
0.4.3. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. - Kazanım kapsamında yalan ve iftira, mahremiyetin ihlali (tecessüs), gıybet, haset, suizan, hile ve israf konularına değinilir. - Öğrencilerin İslam ahlakında yerilen bazı davranışların, bireysel ve toplumsal zararlarını değerlendirmelerine yönelik etkinliklere yer verilir.

Tutum ve Davranışlarda Ölçülü Olmak

463 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
10.4.4.Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.

Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 11-12. Ayetler

449 Görüntüleme 20.09.2022 (4 İçerik)
10.4.5. Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı