11.Sınıf
Akaid

Sizin için uygun 7 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Akaid İlmi

1818 Görüntüleme 13.01.2023 (5 İçerik)
1. Dinin kaynağını ayet ve hadislerle temellendirir. 2. Akaid ilminin tanımını, konusunu ve amacını açıklar. 3. İslam akaidinin temel özelliklerini kavrar. 4. İslam akaidinin kaynaklarını açıklar

İman ve Mahiyeti

1182 Görüntüleme 13.01.2023 (5 İçerik)
1. İman kavramını açıklar. 2. İmanın mahiyetini kavrar. 3. İman-amel arasındaki ilişkiyi temellendirir. 4. İmanın makbul olması için gerekli olan şartları açıklar. 5. İmanın rükünlerinin bir bütün olduğunu kavrar. 6. İnanç bakımından insanları sınıflandırır.

Allah’a İman

1625 Görüntüleme 13.01.2023 (8 İçerik)
1. Allah’a imanın İslam akaidindeki yerini fark eder. 2. Allah inancının fıtriliğini örneklerle açıklar. 3. Allah’ın yaratma ve emretmedeki birliğini ayetlerle temellendirir. 4. Allah’ın esmasının anlamlarını davranışlarına yansıtmaya özen gösterir. 5. Allah’ın sıfatlarını temel özellikleriyle açıklar. 6. Allah’a imanın insana kazandırdıklarını akli ve naklî delillerle açıklar.

Meleklere İman

1329 Görüntüleme 23.02.2023 (28 İçerik)
1. Meleklerin varlığı ve mahiyetini naklî deliller ile açıklar. 2. Ayet ve hadislerden hareketle meleklerin görevlerini açıklar. 3. Meleklere imanın bireyin davranışları üzerindeki etkisini fark eder. 4. Cin ve şeytaların yaratılış gayesini kavrar. 5. Gözle görülmeyen varlıklar hakkında batıl inançları sorgular.

Peygamberlere ve Kitaplara İman

1553 Görüntüleme 08.03.2023 (35 İçerik)
1. Nübüvvet, risalet ve vahiy kavramlarını açıklar. 2. Peygamberlerin gönderiliş amacını akli ve naklî delillerle temellendirir. 3. Peygamberlerin ortak özelliklerini açıklar. 4. Kur’an’da adı geçen peygamberleri tanır. 5. Peygamberlerin tevhid mücadelesini Kur’an-ı Kerim’den örneklerle açıklar. 6. İlahi kitap kavramını açıklar. 7. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğünü kavrar. 8. Peygamberlere ve kitaplara imanın insana kazandırdıklarını değerlendirir.

Ahirete İman

1438 Görüntüleme 13.01.2023 (10 İçerik)
1. Dünya hayatının amacını açıklar. 2. Ahiret inancını akli ve naklî delillerle temellendirir. 3. Ahiret hayatının safhalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 4. Ahiret inancının, hayatı anlamlandırmaya katkısını fark eder.

Kader ve Kazaya İman

1072 Görüntüleme 13.01.2023 (14 İçerik)
1. Kader ve kaza kavramlarını açıklar. 2. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle temellendirir. 3. İnsanın akıl, irade ve sorumluluk sahibi olmasıyla kader arasında ilişki kurar. 4. İrade kavramını tüm boyutları ile değerlendirir. 5. Kaderle ilişkilendirilen bazı kavramları ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
Whatsapp İletişim Hattı