5.Sınıf
Allah İnancı

Sizin için uygun 9 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

9793 Görüntüleme 30.12.2022 (39 İçerik)
5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.

Allah (c.c.) Yaradandır

3387 Görüntüleme 03.10.2022 (3 İçerik)
5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.

Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir

3436 Görüntüleme 20.09.2022 (7 İçerik)
5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.

Allah (c.c.) Görür ve İşitir

3218 Görüntüleme 03.10.2022 (4 İçerik)
5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter

2861 Görüntüleme 20.09.2022 (8 İçerik)
5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 5.1.5. Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. - Kültürümüzden Allah (c.c.) sevgisiyle ilgili örneklere de yer verilir.

Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua

3328 Görüntüleme 20.09.2022 (13 İçerik)
5.1.6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. - Bireyin hangi durumlarda ve nasıl dua etmesi gerektiğine değinilir. - Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamber dualarına, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaptığı dualara ve kültürümüzdeki dua örneklerine yer verilir. - “Nehcü’l-Belâğa”dan ve dilimize yerleşen kalıplaşmış dua cümlelerinden örnekler verilmeye özen gösterilir. - Öğrencilerin kendi cümleleri ile yazılı ve/veya sözlü olarak dua örnekleri oluşturmalarına yönelik etkinliklere yer verilir.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)

2486 Görüntüleme 20.09.2022 (12 İçerik)
5.1.7. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler. - Kazanım, Enbiyâ suresi çerçevesinde ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Bir Sure Tanıyorum: İhlas Suresi ve Anlamı

1528 Görüntüleme 20.09.2022 (10 İçerik)
5. 1. 8. İhlâs suresini okur, anlamını söyler. - İhlâs suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede tevhid inancıyla ilgili verilen mesajlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

Ünite Genel Değerlendirme

3312 Görüntüleme 20.09.2022 (18 İçerik)
Bu ünitede sırasıyla; “Allah (c.c.) Vardır ve Birdir”, “Allah (c.c.) Yaradandır”, “Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir”, “Allah (c.c.) Görür ve İşitir”, “Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter”, “Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir. Ünite genelinde Allah’ın (c.c.) isimleri tanıtılırken öğrencilerin tecrübeleri, hazır bulunuşluk düzeyleri ve seviyeleri dikkate alınır; Allah’ın (c.c.) isimleri, ayet ve hadisler başta olmak üzere edebî metinler aracılığıyla ‘dolaylı olarak’ verilir. Allah (c.c.) sevgisini esas alan; müsamahakâr, tedriciliği önceleyen, öğrencilerin dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir. Ayrıca kültürümüzde Allah (c.c.) sevgisini yansıtan edebî metinlerin yanı sıra sanat eserlerinden de yararlanılır.
Whatsapp İletişim Hattı