10.Sınıf
Allah - İnsan İlişkisi

Sizin için uygun 7 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Allah İnancı ve İnsan

5832 Görüntüleme 01.11.2022 (22 İçerik)
10.1.1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.

Allah’ın Varlığı ve Birliği

1931 Görüntüleme 01.11.2022 (6 İçerik)
10.1.2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. - “Gaye ve nizam”, “ekmel varlık” delilleri ile sınırlandırılır.

Allah’ın İsim ve Sıfatları

3834 Görüntüleme 08.11.2022 (17 İçerik)
10.1.3. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. - Allah’ın isim ve sıfatlarını kavramanın, O’nu tanımadaki önemine değinilir; isim ve sıfatların kâinatta tecellisi üzerinde durulur. İsim ve sıfatlar, Allah insan ilişkisi bağlamında; Bakara suresi 255. ayet, Haşr suresi 22-24. ayetler ve İhlâs suresi kapsamında işlenir.

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri

1401 Görüntüleme 07.10.2022 (1 İçerik)
10.1.4. İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. - Kazanım kapsamında insanın olumlu özellikleri öne çıkarılır.

İnsanın Allah ile İrtibatı

1595 Görüntüleme 01.11.2022 (10 İçerik)
10.1.5. İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. - Kazanım; dua, ibadet, Kur’an okuma, tövbe ve istiğfar konuları ile sınırlandırılır. - Allah ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkelere yer verilir; temel ilkeler Yaradanyaradılan ilişkisi çerçevesinde ele alınır; Allah’ın “ilah” ve “rab” olma vasfının insan üzerindeki etkisine değinilir.

Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler

1000 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
10.1.6. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Ünite Değerlendirme

708 Görüntüleme 11.11.2022 (6 İçerik)
Whatsapp İletişim Hattı