9.Sınıf
Bilgi ve İnanç

Sizin için uygun 4 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İslamda Bilgi Kaynakları

9654 Görüntüleme 31.10.2022 (37 İçerik)
9.1.1. İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. - İslam’ın bilgi kaynaklarında; selim akıl, doğru haber ve salim duyu organlarının yanı sıra bilgi ve düşünme kaynakları hakkında felsefe ve bilim dünyasındaki yapılan değerlendirmeler, İslam kelamının epistemolojik yaklaşımları bağlamında ele alınır. Rüya, keşif ve ilhamın İslam âlimlerince bilgi kaynağı olarak kabul edilmediğine vurgu yapılır. Ayrıca güncel bilgi kaynaklarına (dijital kayıtlar gibi) değinilir. - Bilgiyi sevme, doğru bilgiye ulaşma ve faydalı bilgi ile bilgi ahlakı, bilginin kullanımı ve muhafazası gibi konulara da değinilir.

İslam İnancında İmanın Mahiyeti

4496 Görüntüleme 31.10.2022 (17 İçerik)
9.1.2. İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. - İman tasdik ilişkisi, iman ikrar ilişkisi, iman bilgi ilişkisi ve iman amel ilişkisi konularına yer verilir. - İslam inancında imanın taklitten kurtarılarak tahkike ulaşmasının önemine de değinilir.

Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet

1728 Görüntüleme 20.09.2022 (4 İçerik)
9.1.3. İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. -Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Ünite Değerlendirme

1242 Görüntüleme 01.11.2022 (10 İçerik)
Whatsapp İletişim Hattı