10.Sınıf
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi

Sizin için uygun 34 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Değerlendirme

1268 Görüntüleme 25.03.2023 (14 İçerik)

Ünite Değerlendirme

1849 Görüntüleme 05.03.2023 (10 İçerik)

Ünite Değerlendirme

1471 Görüntüleme 22.11.2022 (8 İçerik)

Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri

3689 Görüntüleme 08.05.2023 (15 İçerik)
10.5.1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. - Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğine vurgu yapılır; dinin yanlış yorumlanmasından doğan sorunların, dinin kendisinden kaynaklanmadığına değinilir. - Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri düzeye uygun bir biçimde ayrıntıya girilmeden ele alınır. 10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. - Yorum farklılıkları; insan unsuru; sosyal, siyasi, kültürel ve coğrafi ortam ile dinî metinlere yaklaşım ve onları yorumlama farklılıklarından kaynaklanan sebepler ile sınırlandırılır.

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi

3103 Görüntüleme 21.03.2023 (14 İçerik)
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

Din ve Aile

4337 Görüntüleme 09.01.2023 (14 İçerik)
10.3.1. İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.

Kur’an-ı Kerim’de Gençler

4676 Görüntüleme 22.11.2022 (19 İçerik)
10.2.1. Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir.

Allah İnancı ve İnsan

6438 Görüntüleme 01.11.2022 (22 İçerik)
10.1.1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.

Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar

2318 Görüntüleme 09.05.2023 (8 İçerik)
10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. - İtikad, fıkıh, mezhep ve fırka kavramları öğrencilerin seviyeleri ve kültürel altyapıları göz önünde bulundurularak ele alınır.

İslam Ahlakının Kaynakları

1077 Görüntüleme 21.03.2023 (4 İçerik)
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

Din, Kültür ve Sanat

3230 Görüntüleme 10.01.2023 (16 İçerik)
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. - İslam dininin kültürel hayatımızın zenginleşmesindeki katkılarına ve İslam medeniyetinde öne çıkan sanat dallarına kısaca yer verilir. Ayrıca “ Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesinin sanat alanında da geçerli olduğuna değinilir.

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

3050 Görüntüleme 22.11.2022 (9 İçerik)
10.2.2. Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir.

Allah’ın Varlığı ve Birliği

2172 Görüntüleme 01.11.2022 (6 İçerik)
10.1.2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. - “Gaye ve nizam”, “ekmel varlık” delilleri ile sınırlandırılır.

İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar

2176 Görüntüleme 21.05.2023 (12 İçerik)

Ahlak ile Terbiye Arasındaki İlişki

2131 Görüntüleme 25.03.2023 (8 İçerik)
10.4.2. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. - Duygu yönetimi, düşünce yönetimi, davranış yönetimi, irade yönetimi gibi konular ayet ve hadislerle ilişkilendirilerek ele alınır.

Din ve Çevre

1761 Görüntüleme 13.01.2023 (5 İçerik)
10.3.3. İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençler

2344 Görüntüleme 22.11.2022 (10 İçerik)
10.2.3. Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir.

Allah’ın İsim ve Sıfatları

4764 Görüntüleme 08.11.2022 (17 İçerik)
10.1.3. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. - Allah’ın isim ve sıfatlarını kavramanın, O’nu tanımadaki önemine değinilir; isim ve sıfatların kâinatta tecellisi üzerinde durulur. İsim ve sıfatlar, Allah insan ilişkisi bağlamında; Bakara suresi 255. ayet, Haşr suresi 22-24. ayetler ve İhlâs suresi kapsamında işlenir.

İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

1597 Görüntüleme 13.05.2023 (8 İçerik)
10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. - Kazanım Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik) ve Şia (İmamiye ve Zeydiye) ile sınırlandırılır.

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar

3888 Görüntüleme 25.03.2023 (14 İçerik)
0.4.3. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. - Kazanım kapsamında yalan ve iftira, mahremiyetin ihlali (tecessüs), gıybet, haset, suizan, hile ve israf konularına değinilir. - Öğrencilerin İslam ahlakında yerilen bazı davranışların, bireysel ve toplumsal zararlarını değerlendirmelerine yönelik etkinliklere yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı