6.Sınıf
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi

Sizin için uygun 27 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Hicret

20.09.2022
(11 İçerik)

Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler

1503 Görüntüleme 05.10.2022 (23 İçerik)
6.5.1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. - Din ve dinî değerlerin toplumsal bütünleşmeye katkısına, - Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinin toplumumuzu birleştirmedeki rolüne, - Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve millî marşımıza karşı görev ve sorumluluklarımıza yer verilir. - Şehit ve gazilerimize karşı olan minnet ve şükran borcumuz üzerinde durulur.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi

2806 Görüntüleme 03.10.2022 (46 İçerik)
6.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. - Hira günlerine, - İlk nazil olan ayetlerin içeriğine, - İlk Müslümanlar ve özelliklerine, - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davete, yakın çevresinden başlama sebeplerine, - Davetin yaygınlaşma aşamasında İslam davetine karşı oluşan olumlu olumsuz tepkilere, - Habeşistan hicretlerine, boykot yıllarına, Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Hamza’nın (r.a.) Müslüman olmalarına, Hz. Hatice (r.a.) ve Ebu Talib’in vefatlarına, İsra Miraç olayına ve Taif yolculuğuna kısaca yer verilir.

Bazı Zararlı Alışkanlıklar

2603 Görüntüleme 28.09.2022 (34 İçerik)
6.3.1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. - Sigara kullanmak, alkollü içki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu madde kullanmak gibi zararlı alışkanlıklara yer verilir. - Zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz yansımalarına da değinilir.

Namaz İbadeti ve Önemi

8290 Görüntüleme 20.09.2022 (50 İçerik)
6.2.1. İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. Namazın insanın ahlaki gelişimi üzerindeki etkisine de değinilir.

Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler

1143 Görüntüleme 20.09.2022 (16 İçerik)
6.5.2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar. - Cuma günü, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile kandillerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısına değinilir.

Hicret

766 Görüntüleme 20.09.2022 (11 İçerik)
6.4.2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. - Medine’den gelen heyetlerle yapılan görüşmelere, - Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) Hicret’teki rolüne yer verilir.

Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri

970 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
6.3.2. Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.

Namaz Çeşitleri

5974 Görüntüleme 30.09.2022 (21 İçerik)
6.2.2. Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. Farz, vacip ve nafile namazlar kısaca ele alınır.

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

8089 Görüntüleme 25.10.2022 (26 İçerik)
6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. Mucize kavramına, öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak kısaca yer verilir.

Ünite Genel Değerlendirme

909 Görüntüleme 20.09.2022 (11 İçerik)
Bu ünitede sırasıyla; “Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler”, “ Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler” konularına yer verilir. Ünite genelinde millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici; sevgi, saygı, dostluk bağlarını pekiştiren; vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi temel değerlerin öğrenciler tarafından içselleştirilmesine yönelik anlatımlara yer verilir. Bu bağlamda başta ayet ve hadisler olmak üzere, edebiyatımızdan atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes ve deyişlerden seviyeye uygun örnekler verilmesine özen gösterilir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi

1166 Görüntüleme 20.09.2022 (32 İçerik)
6.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. - Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevine, - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sosyal barış sağlama ve eğitim öğretim konusundaki faaliyetlerine, - Müşriklerle ilişkiler kapsamında Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerine, Hudeybiye antlaşmasına ve Mekke’nin fethine, - Diğer din mensupları ile ilişkiler konusunda Medine’deki Yahudilere, Necran Hıristiyanlarına, İslam’a davet mektuplarına ve bazı bölgelere gönderilen elçilere, - Veda Haccı ve Veda Hutbesine, bu kapsamda Hz. Peygamber’in ümmetine bıraktığı “iki emanet”e (farklı rivayetleriyle birlikte), - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatına, vefatın sahabe üzerinde bıraktığı tesire yer verilir.

Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları

825 Görüntüleme 20.09.2022 (14 İçerik)
6.3.3. Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 6.3.4. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.

Namazın Kılınışı

6857 Görüntüleme 20.09.2022 (78 İçerik)
6.2.3. Namazın kılınışına örnekler verir. - Namazın farzları, ezan ve kamet kısaca ele alınır. - Namazların kılınışında beş vakit, cuma, bayram, cenaze ve teravih namazlarına yer verilir. - Camilerin toplumsal fonksiyonuna ve cemaatle namazın önemine de kısaca değinilir.

Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

3035 Görüntüleme 20.09.2022 (8 İçerik)
6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

Bir Sure Tanıyorum: Nasr Suresi ve Anlamı

476 Görüntüleme 20.09.2022 (10 İçerik)
6.4.4. Nasr suresini okur, anlamını söyler. - Nasr suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a.s.)

549 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
6.3.5. Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriyya (as)

1867 Görüntüleme 20.09.2022 (8 İçerik)
6.2.4. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

3075 Görüntüleme 20.09.2022 (15 İçerik)
6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır. Vahiy kavramı öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

Ünite Genel Değerlendirme

817 Görüntüleme 20.09.2022 (11 İçerik)
Bu ünitede sırasıyla; “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi”, “Hicret”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi”, “Bir Sure Tanıyorum: Nasr Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir. Ünite süresince öğrencilerin çevresindeki gözlemlerinden yararlanılır, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili öğrenci düzeyine uygun vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı

471 Görüntüleme 20.09.2022 (10 İçerik)
6.3.6. Tebbet suresini okur, anlamını söyler. - Tebbet suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.
Whatsapp İletişim Hattı