7.Sınıf
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi

Sizin için uygun 36 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Adalet

03.10.2022
(2 İçerik)

Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

10118 Görüntüleme 20.09.2022 (21 İçerik)
7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. - Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeden cinlerden de bahsedilir. Bu kapsamda; öğrencilerin sahip olduğu yanlış veya eksik dinî bilgi ve anlayışlar, dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır.

Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.).

5792 Görüntüleme 13.10.2022 (25 İçerik)
7.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. Hz. Muhammed’i (s.a.v.) insani yönü ele alınırken onu diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, “Allah’tan vahiy alması” olduğuna vurgu yapılır.

Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar

7602 Görüntüleme 10.10.2022 (24 İçerik)
7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. - Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”, “sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır.

İslam’da Hac İbadeti ve Önemi

9569 Görüntüleme 08.04.2023 (42 İçerik)
7.2.1. İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. - Haccın Müslümanların ahlaki gelişimlerine ve Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime yaptığı katkılara da vurgu yapılır

Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri

5710 Görüntüleme 17.10.2022 (20 İçerik)
7.5.1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. - Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri ayrıntıya girilmeden ele alınır.

Melekler ve Özellikleri

7206 Görüntüleme 20.09.2022 (15 İçerik)
7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. - Konu; dört büyük melek, yazıcı, koruyucu, rahmet ve sorgu melekleri ile sınırlandırılır. - İslam dininde melek inancının önemine; meleklerin, güzel ahlaklı insanlar için daima hayırlı olan şeyleri istediklerine ve onlara dua ettiklerine değinilir; melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolüne vurgu yapılır.

Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)

3332 Görüntüleme 30.09.2022 (17 İçerik)
7.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. - Hz. Muhammed’in (s.a.v.); son peygamber olmasına, rahmet peygamberi olmasına, Kur’an-ı Kerim’i açıklamasına, bütün insanlar için uyarıcı ve müjdeci olmasına, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmesine ayetler ve hadisler eşliğinde yer verilir.

Adalet

2381 Görüntüleme 03.10.2022 (2 İçerik)
7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. - Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”, “sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır. 7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.

Haccın Yapılışı

9295 Görüntüleme 27.09.2022 (34 İçerik)
7.2.2. Haccın yapılışını özetler. - Hac ile ilgili kavramlar (ihram, şavt, tavaf, sa’y, vakfe, zemzem, Hacerülesved) ve mekânlar (Kâbe, Safa Merve, Mina, Müzdelife, Arafat) öğrenci düzeyi gözetilerek ayrıntıya girmeden ele alınır. - Haccın çeşitlerine girilmez.

İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

5221 Görüntüleme 01.10.2022 (30 İçerik)
7.5.2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır. - İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar; inançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar şeklinde ele alınır.

Dünya ve Ahiret Hayatı

4813 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.

Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı

1554 Görüntüleme 30.09.2022 (9 İçerik)
7.4.3. Kâfirun suresini okur, anlamını söyler. - Kâfirun suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Dürüstlük

2016 Görüntüleme 03.10.2022 (4 İçerik)
7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. - Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”, “sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır. 7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.

Umre ve Önemi

3298 Görüntüleme 20.09.2022 (5 İçerik)
7.2.3. Umre ibadeti ve önemini açıklar. - Hac ile umre arasındaki farklara da yer verilir.

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

3166 Görüntüleme 01.10.2022 (22 İçerik)
7.5.3. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan; Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik Bektaşilik konularına öğrenci düzeyine uygun olarak yer verilir. 7.5.4. Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar. - Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucuna ve uygulanma şekline yer verilir.

Ünite Değerlendirme

1667 Görüntüleme 07.10.2022 (10 İçerik)

Ünite Değerlendirme

2776 Görüntüleme 07.10.2022 (11 İçerik)

Ahiret Hayatının Aşamaları

6930 Görüntüleme 20.09.2022 (16 İçerik)
7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. - Ahiret hayatının aşamalarında; ölüm, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem ele alınır.

Öz Denetim

1831 Görüntüleme 29.09.2022 (5 İçerik)
7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. - Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”, “sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır. 7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.

Kurban İbadeti ve Önemi

4432 Görüntüleme 27.09.2022 (24 İçerik)
7.2.4. Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. - Kurban ibadetinin hikmetine, kurban ile ilgili hükümlere; kurbanın kültürümüzdeki örneklerine (adak (nezir), akika gibi) kısaca değinilir. - Alevi Bektaşi geleneğindeki “Kurban Tığlama Duası”na da yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı