8.Sınıf
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi

Sizin için uygun 29 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Değerlendirme

20 Görüntüleme 06.10.2022 (5 İçerik)

Ünite Değerlendirme

91 Görüntüleme 04.10.2022 (10 İçerik)

Ünite Değerlendirme

220 Görüntüleme 03.10.2022 (10 İçerik)

İslam Dininin Temel Kaynakları

1029 Görüntüleme 20.09.2022 (8 İçerik)
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. - İslam dininin temel kaynakları; öğrenci düzeyi dikkate alınarak Kur’an ve sünnet ile sınırlandırılır. - İslam dininde sünnetin konumu örneklerle açıklanır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

468 Görüntüleme 04.10.2022 (30 İçerik)
8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.

Din, Birey ve Toplum

412 Görüntüleme 03.10.2022 (21 İçerik)
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. - İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.

İslam’ın Paylaşmaya ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

526 Görüntüleme 02.10.2022 (17 İçerik)
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

Kader ve Kaza İnancı

7978 Görüntüleme 04.10.2022 (45 İçerik)
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. - Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına, - Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

780 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır. - Kur’an-ı Kerim’in ana konuları; inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

264 Görüntüleme 04.10.2022 (8 İçerik)
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.

Dinin Temel Gayesi

400 Görüntüleme 04.10.2022 (18 İçerik)
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. - Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın korunmasında, “haksız kazanç”; aklın korunmasında, “zararlı alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi” gibi konulara da değinilir.

Zekat ve Sadaka İbadeti

483 Görüntüleme 02.10.2022 (41 İçerik)
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. - Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

İnsanın İradesi ve Kader

2063 Görüntüleme 20.09.2022 (14 İçerik)
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

717 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. - Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri; Kur’an’ın iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması, yol göstermesi, açıklayıcı olması, insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltmesi gibi konular öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

236 Görüntüleme 04.10.2022 (7 İçerik)
8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)

235 Görüntüleme 04.10.2022 (8 İçerik)
8.3.3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. - Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

265 Görüntüleme 02.10.2022 (8 İçerik)
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. - İnfak kültürünün önemine, - Zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.

Kaderle İlgili Kavramlar

1636 Görüntüleme 20.09.2022 (18 İçerik)
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. - Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır. 8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. - Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik gibi kalıp yargılar, - Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele alınır.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

639 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
8.5.4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler. - Kazanım; Yunus, Hud ve Nuh surelerindeki ilgili ayetler kapsamında ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

309 Görüntüleme 05.10.2022 (12 İçerik)
8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
Whatsapp İletişim Hattı