8.Sınıf
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi

Sizin için uygun 30 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İslam Dininin Temel Kaynakları

1648 Görüntüleme 25.10.2022 (18 İçerik)
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. - İslam dininin temel kaynakları; öğrenci düzeyi dikkate alınarak Kur’an ve sünnet ile sınırlandırılır. - İslam dininde sünnetin konumu örneklerle açıklanır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

1128 Görüntüleme 04.10.2022 (30 İçerik)
8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.

Din, Birey ve Toplum

3419 Görüntüleme 03.10.2022 (21 İçerik)
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. - İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.

İslam’ın Paylaşmaya ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

6289 Görüntüleme 02.10.2022 (17 İçerik)
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

Kader ve Kaza İnancı

15030 Görüntüleme 04.10.2022 (45 İçerik)
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. - Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına, - Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

1484 Görüntüleme 07.10.2022 (19 İçerik)
8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır. - Kur’an-ı Kerim’in ana konuları; inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

696 Görüntüleme 04.10.2022 (8 İçerik)
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.

Dinin Temel Gayesi

2090 Görüntüleme 04.10.2022 (18 İçerik)
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. - Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın korunmasında, “haksız kazanç”; aklın korunmasında, “zararlı alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi” gibi konulara da değinilir.

Zekat ve Sadaka İbadeti

8874 Görüntüleme 02.10.2022 (41 İçerik)
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. - Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

İnsanın İradesi ve Kader

4362 Görüntüleme 20.09.2022 (14 İçerik)
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

1179 Görüntüleme 07.10.2022 (19 İçerik)
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. - Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri; Kur’an’ın iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması, yol göstermesi, açıklayıcı olması, insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltmesi gibi konular öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

519 Görüntüleme 04.10.2022 (7 İçerik)
8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)

963 Görüntüleme 04.10.2022 (8 İçerik)
8.3.3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. - Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

2606 Görüntüleme 02.10.2022 (8 İçerik)
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. - İnfak kültürünün önemine, - Zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.

Kaderle İlgili Kavramlar

4735 Görüntüleme 20.09.2022 (18 İçerik)
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. - Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır. 8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. - Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik gibi kalıp yargılar, - Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele alınır.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

1001 Görüntüleme 07.10.2022 (8 İçerik)
8.5.4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler. - Kazanım; Yunus, Hud ve Nuh surelerindeki ilgili ayetler kapsamında ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

784 Görüntüleme 05.10.2022 (12 İçerik)
8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.

Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

630 Görüntüleme 04.10.2022 (11 İçerik)
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. - Asr suresiyle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

2778 Görüntüleme 02.10.2022 (8 İçerik)
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. - Hz. Şuayb’in, (a.s.) “ölçü ve tartıda hile yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla ilgili Kur’an-ı Kerim’den örneklere yer verilir. - Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

3623 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. - Hz. Harun’dan (a.s.) kısaca bahsedilir. Kazanım, A’râf, Tâhâ ve Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
Whatsapp İletişim Hattı