9.Sınıf
Din ve İslam

Sizin için uygun 6 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Değerlendirme

2168 Görüntüleme 20.11.2022 (8 İçerik)

Dinin Tanımı ve Kaynağı

5300 Görüntüleme 09.11.2022 (26 İçerik)
9.2.1. Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. - Kur’an-ı Kerim’de din kavramının farklı anlamları ele alınır ve İslam âlimlerince yapılan din tanımlarına örnekler verilir. - Çeşitli disiplinlere (felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi) göre din tanımlarına birer örnek verilir.

İnsanın Doğası ve Din

2597 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
9.2.2. İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. - İnsan doğasının maddi ve manevi yönüne değinilir; tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının nedenleri Kur’an-ı Kerim’den ilgili ayetlerle ele alınır; dinin insan hayatındaki yeri ve önemi örneklerle açıklanır.

İman ve İslam İlişkisi

2588 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
9.2.3. İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri

3527 Görüntüleme 10.11.2022 (23 İçerik)
9.2.4. İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. - İslam inancının sade ve yalın olması, kul ile Allah arasında hiçbir aracı kişi ve kuruma izin vermemesi, dogmatik olmaması, hür iradeyi esas alması, ebedî kurtuluş için korku ve ümit arasında yaşamayı tavsiye etmesi gibi konulara değinilir. - İslam inancında tevhidin önemi ile tevhid inancının yerleşmesinde Allah’ın isim ve sıfatlarını doğru anlamanın yeri ayetlerle ele alınır; inanç esasları ile ilgili ayrıntılara girilmez. - İslam inanç esasları arasındaki bütünselliğin önemine değinilir; İslam inançlarını parçacı bir yaklaşımla ele almanın sakıncaları örneklerle açıklanır.

Kur’an’dan Mesajlar: Nisa suresi, 136. Ayet

1005 Görüntüleme 27.11.2022 (4 İçerik)
9.2.5. Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. - Ayet ele alınırken Cibril hadisine de yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı