12.Sınıf
Dinler Tarihi

Sizin için uygun 5 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Dinler Tarihine Giriş

1594 Görüntüleme 14.01.2023 (5 İçerik)
1. Dinin tanımı ile ilgili farklı görüşleri karşılaştırır. 2. Dini, özünü oluşturan unsurlar bakımından açıklar. 3. Dinin insan hayatı açısından önemini fark eder. 4. Dinler tarihinin tanımını, konusunu ve metodunu kavrar. 5. Dinler tarihinin temel kaynaklarını tanır. 6. Dinler hakkında bilgi sahibi olmanın İslam’ı anlamadaki rolünü fark eder. 7. Dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeleri açıklar.

İslamiyet

1184 Görüntüleme 14.01.2023 (6 İçerik)
1. İslamiyet’in doğuşu ve gelişimi ile ilgili tarihî süreci açıklar. 2. İslamiyet’in inanç esaslarını açıklar. 3. İslamiyet’in ibadetlerini ve dinî merasimlerini tanır. 4. İslamiyet’in ahlaki değerlerini açıklar. 5. İslamiyet’in diğer dinlere bakışını açıklar

Yahudilik ve Hıristiyanlık

2439 Görüntüleme 04.03.2023 (40 İçerik)
1. Yahudiliğin doğuşu ve gelişimi ile ilgili tarihî süreci açıklar. 2. Yahudiliğin inanç esaslarını listeler. 3. Yahudiliğin ana ekollerini tanır. 4. Yahudiliğin ritüellerini, sembollerini ve kutsal mekânlarını tanır. 5. Hıristiyanlığın doğuşu ve gelişimi ile ilgili tarihî süreci açıklar. 6. Hıristiyanlığın inanç esaslarını listeler. 7. Hıristiyanlığın ana ekollerini tanır. 8. Hıristiyanlığın ritüellerini, sembollerini ve kutsal mekânlarını tanır.

Hint, Çin ve İran Dinleri

1499 Görüntüleme 14.01.2023 (6 İçerik)
1. Hinduizm’in tarihî sürecini açıklar. 2. Hinduizm’in inançlarını, ritüellerini, sembollerini ve kutsal mekânlarını tanır. 3. Budizm’in tarihî sürecini açıklar. 4. Budizm’in inançlarını, ritüellerini, sembollerini ve kutsal mekânlarını tanır. 5. Sihizm’in tarihî sürecini açıklar. 6. Sihizm’in inançlarını, ritüellerini, sembollerini ve kutsal mekânlarını tanır. 7. Konfüçyanizm’in tarihî sürecini açıklar. 8. Konfüçyanizm’in inançlarını, ritüellerini, sembollerini ve kutsal mekânlarını tanır. 9. Taoizm’in tarihî sürecini açıklar. 10. Taoizm’in inançlarını, ritüellerini, sembollerini ve kutsal mekânlarını tanır. 11. Mecusiliğin tarihî sürecini açıklar. 12. Mecusiliğin inançlarını, ritüellerini, sembollerini ve kutsal mekânlarını tanır

Türkiye’de Bazı Dinî Gruplar

1216 Görüntüleme 14.01.2023 (7 İçerik)
1. Türkiye’deki dinî azınlık ve grupları genel özellikleriyle tanır. 2. Fener Rum Patrikhanesi’nin ekümeniklik iddialarını açıklar. 3. Türkiye’de faaliyet gösteren misyoner grupları tanır. 4. Yeni dinî akımları ana hatları ve ortak özellikleriyle tanır.
Whatsapp İletişim Hattı