10.Sınıf
Fıkıh

Sizin için uygun 5 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Fıkıh İlmi

1910 Görüntüleme 12.01.2023 (6 İçerik)
1. Fıkıh ilminin tanımını, amacını ve önemini açıklar. 2. Fıkhın konusunu ve kapsamını açıklar. 3. Fıkıh ile fıkıh usulü ilişkisini temellendirir. 4. Fıkıh ilminin diğer bilimlerle ilişkisini kurar. 5. Fıkıh ilminin temel ilkelerini örneklerle açıklar.

Fıkıh İlminin Doğuşu, Gelişmesi ve İctihad

1435 Görüntüleme 12.01.2023 (7 İçerik)
1. Başlangıç dönemi fıkhi faaliyetleri açıklar. 2. İçtihat kavramını naslarla temellendirir. 3. İçtihadın şartlarını ve gerekliliğini açıklar. 4. Sosyal değişim ile içtihadın gerekliliği arasında ilişki kurar. 5. Fıkhi mezheplerin oluşumunu hazırlayan sebepleri değerlendirir. 6. Fıkhi mezheplerin belirgin özelliklerini sıralar. 7. Müçtehitlerin fıkhi sorunlara çözüm üretme yöntemlerini örneklerle açıklar. 8. Fıkhi mezheplerin İslam’ı yaşamada gerekliliğini fark eder. 9. Fıkıh tarihinde kanunlaştırma çalışmalarını açıklar. 10.Fıkıh ilmindeki yeni gelişmelerin farkında olur. 11.Fıkhi mirasımızdaki ilkelerle güncel meselelerin çözülebileceğini kavrar.

Fıkhi Hükümler ve Kaynakları

2977 Görüntüleme 20.02.2023 (53 İçerik)
1. Ehliyetin şartlarını ve ehliyeti kısıtlayan durumları açıklar. 2. Teklif ve hüküm kavramlarını açıklar. 3. Ef’âl-i Mükellefin ile ilgili hükümleri sınıflandırır. 4. Mükellefiyetin şartlarını ve mükellefiyeti ortadan kaldıran durumları açıklar. 5. Zaruri durumlara göre farklı hükümlerin olabileceğini kavrar. 6. Fıkhi hükümlerin delillerini açıklar. 7. Kaynaklardan fıkhi hüküm çıkarma ilkelerini kavrar.

İbadât

4195 Görüntüleme 01.05.2023 (99 İçerik)
1. Ezanın teşri hikmetini ve ezanla ilgili fıkhi hükümleri açıklar. 2. Namazın farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir. 3. Namaz ile ilgili fıkhi hükümleri açıklar. 4. Cemaatle namaz ve imamet ile ilgili fıkhi hükümleri kavrar. 5. Zekât farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir. 6. Zekât ve sadaka ile ilgili kavram ve hükümleri açıklar. 7. Orucun farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir. 8. Oruç ile ilgili kavram ve hükümleri açıklar. 9. Haccın farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir. 10. Hac ve umre ile ilgili fıkhi hükümleri açıklar. 11. Kurban ile ilgili fıkhi delil ve hükümleri açıklar. 12. Cihatla ilgili temel kavram ve hükümleri açıklar. 13. Cihat ibadetini ayetler ışığında açıklar.

Muamelât ve Ukûbât

1070 Görüntüleme 12.01.2023 (8 İçerik)
1. Nikâh ve talak ile ilgili kavram ve hükümleri delilleriyle açıklar. 2. Miras ile ilgili kavram ve hükümleri delilleriyle açıklar. 3. İslam’ın mülkiyet ile ilgili hükümlerini ayet ve hadislerle açıklar. 4. İslam’ın ekonomik hayat ile ilgili düzenlemelerini açıklar. 5. İslam ceza hukukunun temel ilke ve kavramlarını kavrar.
Whatsapp İletişim Hattı