9.Sınıf
Gençlik ve Değerler

Sizin için uygun 4 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Değerler ve Değerlerin Kaynağı

1860 Görüntüleme 26.03.2023 (18 İçerik)
9.4.1. Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. - Değer kavramının analizi yapılır; değerlerin oluşumunda; dinin, örf ve âdetlerin etkisine yer verilir.

Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

1121 Görüntüleme 26.03.2023 (5 İçerik)
9.4.2. Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. - Gençlerin kişilik gelişimine değerlerin etkisi günlük hayattan örneklerle açıklanır.

Temel Değerler

907 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
9.4.3. Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. - İslam düşünce geleneğinde öne çıkan temel “insani erdem ve değerler”den hikmet, adalet, iffet ve şecaat konularına yer verilir. İnsanın düşünme, arzu ve gazap gibi konularda ölçülü olması, itidal üzere hareket etmesi, bedeni ve maddi hazlara aşırı düşkünlükten korunması, gönül tokluğu gibi anlamlara gelen iffet kavramı, ahlaki ve felsefi boyutlarıyla ele alınır.

Kur’an’dan Mesajlar: İsra Suresi 23-29. Ayetler

727 Görüntüleme 20.09.2022 (4 İçerik)
9.4.4. İsrâ suresi 23-29. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı