10.Sınıf
Hadis

Sizin için uygun 6 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Hadis İlmi ve Temel Kavramları

1549 Görüntüleme 13.01.2023 (9 İçerik)
1. Hadis ilminin konusunu ve önemini açıklar. 2. Hadis ilminin diğer İslami ilimlerle ilişkisini yorumlar. 3. Hadis ilmindeki temel kavramların, hadisleri anlamadaki önemini fark eder. 4. Hadis ve sünnet arasındaki farkı ayırt eder. 5. İman ve salih amellerle ilgili hadisleri yorumlar.

Sünnetin Konumu

1403 Görüntüleme 13.01.2023 (10 İçerik)
1. Dini anlamada ve yaşamada Hz. Peygamber’e (s.a.v.) olan ihtiyacı ayet ve hadislerle açıklar. 2. Hadis ile sünnetin dindeki yerini ve bağlayıcılığını ayet ve hadislerle açıklar. 3. Sünnetin evrensel yönüne ve sünnetin ortaya koyduğu bazı evrensel ilkelere örnekler verir. 4. Örnek alma ile taklit arasındaki farkı ayırt eder. 5. Kur’an ve sünnete bağlılık ile ilgili hadisleri yorumlar.

Hadis Tarihi

1277 Görüntüleme 13.01.2023 (14 İçerik)
1. Hz. Peygamber dönemindeki hadislerle ilgili çalışmaları açıklar. 2. Sahabe ve tâbiînin hadis rivayetindeki rolünü ve hassasiyetini fark eder. 3. Hadislerin tedvin ve tasnifi ile ilgili tarihî süreci açıklar. 4. Temel hadis kaynaklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 5. Temel hadis kaynaklarının tedvin ve tasnifinden sonra yapılan çalışmalara örnekler verir. 6. Temel hadis kaynaklarının Kur’an’ı anlamadaki önemini açıklar. 7. Ahlak ile ilgili hadisleri yorumlar.

Hadis Çeşitleri

1472 Görüntüleme 21.02.2023 (40 İçerik)
Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Hadisleri kaynağına, râvi sayısına ve sıhhat derecelerine göre sınıflandırır. 2. Sahih, hasen ve zayıf hadis arasındaki farkları ayırt eder. 3. Mevzu hadislerin ortaya çıkış nedenlerini kavrar. 4. Hadis uydurma faaliyetlerine karşı alınan önlemleri açıklar. 5. Mevzû hadislerin İslam’a verdiği zararları açıklar. 6. Muamelat ile ilgili hadisleri yorumlar.

Hadislerin Tenkidi

1129 Görüntüleme 07.03.2023 (21 İçerik)
1. Senet ve metin tenkidinde esas alınan ölçütleri açıklar. 2. Hadislerin sıhhatinin tespitinde senet ve metin tenkidinin önemini kavrar. 3. Hadis tenkidi ile hadis inkârı arasındaki farkı ayırt eder. 4. İlim ile ilgili hadisleri yorumlar.

Hadis ve Sünnetin Anlaşılması

778 Görüntüleme 13.01.2023 (14 İçerik)
1. Hadis ve sünnetin anlaşılmasını konu edinen ilimleri tanır. 2. Hadis ve sünnetin anlaşılmasında Kur’an’ın temel ölçüt olduğunu fark eder. 3. Hadis ve sünnetin anlaşılmasında bütüncül yaklaşımı önemser. 4. Hadis ve sünnetin doğru anlaşılmasında farklı disiplinlerin katkısını fark eder. 5. Hadis ile sünnetin öğrenilmesi ve anlaşılmasıyla ilgili hadisleri yorumlar.
Whatsapp İletişim Hattı