11.Sınıf
Hitabet ve Mesleki Uygulama

Sizin için uygun 6 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Din Hizmetleri ve İletişim

1423 Görüntüleme 14.01.2023 (5 İçerik)
1. Din hizmetlerindeki temel kavramları açıklar. 2. Din görevlisinin sahip olması gereken nitelikleri kavrar. 3. Din hizmeti uygulamalarının gerektirdiği kişisel, mesleki ve toplumsal özelliklere sahip olmaya özen gösterir. 4. Din hizmeti uygulamalarının toplumsal işlevini ve manevi değerini fark eder. 5. Cami içi ve dışı din hizmetlerini uygular. 6. Din hizmetlerini yerine getirirken karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir. 7. Din hizmetlerinde hedef kitlenin özelliklerini tanımanın önemini fark eder. 8. Din hizmetleri için gerekli iletişim becerilerini sergiler.

Dinî Hitabet

1960 Görüntüleme 14.01.2023 (6 İçerik)
1. Din hizmetlerinde hitabetin yerini ve önemini kavrar. 2. Dinî hitabetin ilkelerini açıklar. 3. Dinî hitabette planlama ve uygulama aşamalarını açıklar. 4. Dinî hitabette konuların özelliğine göre kaynak seçimi yapar. 5. Dinî hitabette değerlendirme ölçütlerini açıklar.

Dinî Hitabet Türü Olarak Hutbe ve Vaaz

1765 Görüntüleme 14.01.2023 (5 İçerik)
1. Hutbe ve hatiplik kavramlarını açıklar. 2. Hutbe ile ilgili dinî hükümleri kavrar. 3. Hutbe dualarını ezbere okur. 4. Hutbe sunumunda dikkat edilecek hususları fark eder. 5. Hitabet ilkelerine uygun hutbe hazırlar ve sunar. 6. İncelediği veya dinlediği bir hutbeyi hitabet tekniği açısından değerlendirir. 7. Vaaz ve vaizlik kavramlarını açıklar. 8. Vaaz dualarını ezbere okur. 9. Vaaz ve ders sunumunda dikkat edilecek hususları fark eder. 10. Hitabet ilkelerine uygun vaaz hazırlar ve sunar. 11. İncelediği veya dinlediği bir vaazı hitabet tekniği açısından değerlendirir

Din Hizmetlerinde Cami Musikisi

1632 Görüntüleme 24.02.2023 (19 İçerik)
1. Musikiyi ve dinî musikiyi tanımlar. 2. Cami musikisinin çeşitlerini açıklar. 3. Cami musikisi çeşitlerini usulüne uygun olarak icra eder.

Dinî Merasimlerde Hitabet ve Dua

1433 Görüntüleme 14.01.2023 (6 İçerik)
1. Din hizmetlerinde duanın yerini kavrar. 2. Çeşitli merasimlere uygun dua yapar. 3. Çeşitli merasimlere uygun konuşmalar hazırlar ve sunar.

Cenaze Adabı

1475 Görüntüleme 14.01.2023 (8 İçerik)
1. Vefat anında yapılması gerekenleri kavrar. 2. Cenazeyi dinî vecibelere göre yıkar ve kefenler. 3. Cenaze namazını usulüne uygun olarak kıldırır. 4. Cenaze dualarını ezbere okur. 5. Cenaze için dua ve konuşma yapar. 6. Cenazenin İslam geleneğine göre defin hizmetlerini yerine getirir. 7. Vefat edenin yakınlarına başsağlığı dilemeye ve üzüntüsünü paylaşmaya özen gösterir.
Whatsapp İletişim Hattı