10.Sınıf
İslam Düşüncesinde Yorumlar

Sizin için uygun 6 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri

3689 Görüntüleme 08.05.2023 (15 İçerik)
10.5.1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. - Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğine vurgu yapılır; dinin yanlış yorumlanmasından doğan sorunların, dinin kendisinden kaynaklanmadığına değinilir. - Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri düzeye uygun bir biçimde ayrıntıya girilmeden ele alınır. 10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. - Yorum farklılıkları; insan unsuru; sosyal, siyasi, kültürel ve coğrafi ortam ile dinî metinlere yaklaşım ve onları yorumlama farklılıklarından kaynaklanan sebepler ile sınırlandırılır.

Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar

2319 Görüntüleme 09.05.2023 (8 İçerik)
10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. - İtikad, fıkıh, mezhep ve fırka kavramları öğrencilerin seviyeleri ve kültürel altyapıları göz önünde bulundurularak ele alınır.

İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar

2176 Görüntüleme 21.05.2023 (12 İçerik)

İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

1597 Görüntüleme 13.05.2023 (8 İçerik)
10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. - Kazanım Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik) ve Şia (İmamiye ve Zeydiye) ile sınırlandırılır.

Kur’an’dan Mesajlar: Nisa Suresi 59. Ayet

878 Görüntüleme 13.05.2023 (8 İçerik)
10.5.5. İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. - İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumlarda; Hanefilik, Malikilik, Şafiilik ve Hanbelilik mezheplerine yer verilir. Ayrıca Caferilik mezhebine de değinilir, bu mezhebin İmamiye Şiası’nın ameli/fıkhi yorumu olduğuna vurgu yapılır.

Ünite Değerlendirme

526 Görüntüleme 21.05.2023 (12 İçerik)
Whatsapp İletişim Hattı