12.Sınıf
İslam Kültür ve Medeniyeti

Sizin için uygun 7 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu

843 Görüntüleme 14.01.2023 (5 İçerik)
1. Kültür ve medeniyet kavramlarını açıklar. 2. Peygamberlerin İslam kültür ve medeniyetinin öncüleri olduğunu açıklar. 3. Hz. Muhammed’in (s.a.) İslam kültür ve medeniyetindeki yerini fark eder. 4. İslam kültür ve medeniyetinin kaynaklarını açıklar. 5. İslam kültür ve medeniyetinin diğer kültürlerden farkını bilir.

İslam Kültür ve Medeniyetinin Esasları

668 Görüntüleme 14.01.2023 (6 İçerik)
1. İslam kültür ve medeniyetinin kendine özgü esaslan olduğunu bilir. 2. İslam kültür ve medeniyetinin esaslarını açıklar. 3. İslam kültür ve medeniyetinin yönetim anlayışının esaslarını açıklar.

İslam Kültür ve Medeniyetinde Sosyal ve Ekonomik Hayat

711 Görüntüleme 14.01.2023 (8 İçerik)
1. İslamiyet’in fert ve topluma verdiği önemi fark eder. 2. İslamiyet’in huzur ve barış içerisinde yaşayan erdemli bir toplum oluşması için koyduğu ilkeleri ve bu ilkelerin İslam medeniyetinin oluşumuna etkilerini açıklar. 3. İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin ilkelerini ve medeniyete yansımalarını açıklar. 4. İslam kültür ve medeniyetinde ekonomik düzenin ilkelerini ve günümüz toplumları için gerekliliğini fark eder.

İslam Kültür ve Medeniyetinde İlim

531 Görüntüleme 14.01.2023 (7 İçerik)
1. Kur’an’ın ilme verdiği önem ile ilmi faaliyetlerin başlamasında Hz. Peygamberin ve sahabenin rolünü örneklendirir. 2. Kur’an’ın cem’i ile hadislerin tedvin ve tasnifinin, ilmi faaliyetlerin başlangıcı olduğunu bilir. 3. Müslümanların değişen şartlar karşısında yeni ve özgün çözümler üretip ilmî faaliyetleri sistemleştirerek, süreklilik kazandırdıklarını fark eder. 4. Müslümanların ilmi faaliyetlerinin diğer medeniyetlere katkılarını fark eder. 5. İslam kültür ve medeniyetinde ilim müesseselerinin ortaya çıkmasındaki temel faktörleri, kurumların işlevini ve önemini açıklar.

İslam Kültür ve Medeniyetinde Sanat

459 Görüntüleme 14.01.2023 (8 İçerik)
1. İslam kültür ve medeniyetinde sanatı yönlendiren ve şekillendiren anlayışı yorumlar. 2. İslam kültür ve medeniyetinde dil ve edebiyatın yerini ve önemini fark eder. 3. İslam kültür ve medeniyetinde mimariyi şekillendiren anlayışları örnek mimari eserler üzerinde yorumlar. 4. İslam kültür ve medeniyetinde güzel sanatların özelliklerini örneklerle açıklar. 5. İslam kültür ve medeniyetinde musikinin yerini ve etkilerini örneklerle açıklar.

İslam Kültür ve Medeniyetinde Şehir

432 Görüntüleme 14.01.2023 (10 İçerik)
1. Şehirleşmenin başlama nedenlerini açıklar. 2. Şehirleşme ile medeniyet arasındaki ilişkiyi fark eder. 3. Müslümanların kurduğu şehirlerin cami ve medrese merkezli bir anlayışla yapılandırıldığını fark eder. 4. İslam Kültür ve Medeniyetinde, medeniyet merkezi olan şehirlerin hangi özellikleriyle öne çıktığını açıklar.

İslam Kültür ve Medeniyetinin Bugünü ve Geleceği

486 Görüntüleme 14.01.2023 (12 İçerik)
1. İslam kültür ve medeniyeti hakkında çalışma yapan araştırmacıları ve ortaya koydukları eserleri bilir. 2. İslam kültür ve medeniyetinin güçlenmesine yönelik fikri, ilmi ve sosyal çalışmaları yorumlar. 3. İslam kültür ve medeniyetinin diğer medeniyetlerle olan ilişkisini yorumlar. 4. Günümüzde Müslümanların sahip olduğu maddi ve manevi imkânları fark eder. 5. İnsanlığın dirilişi için İslam kültür ve medeniyet birikiminin yeni açılımlar sağlayacağını fark eder.
Whatsapp İletişim Hattı