12.Sınıf
İslam ve Bilim

Sizin için uygun 5 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Din ve Bilim İlişkisi

1844 Görüntüleme 21.09.2022 (20 İçerik)
12.1.1. Din-bilim ilişkisini tartışır. - İlim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadislerden örnekler verilir.

İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi

561 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
12.1.2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir.

İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları

474 Görüntüleme 20.09.2022 (12 İçerik)
12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. - Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme kütüphane, rasathane ve şifahane ile sınırlandırılır.

Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar

328 Görüntüleme 20.09.2022 (5 İçerik)
12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. - Geçmişten günümüze Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve özgün çalışmalara (dil, fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tarih, felsefe, coğrafya, tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya) ana hatlarıyla yer verilir ve bu çalışmaların diğer medeniyetlerdeki ilmî gelişmelere olan etkisine değinilir.

Kur’an’dan Mesajlar: Fatır Suresi 27-28. Ayetler

159 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
12.1.5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı